Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!.


Gast

#76

2015-07-02 09:47

Heel wat luisteraars en kijkers hebben nood aan deze omroepen.
Het zijn juist zij die in een isolement raken door ziekte of tegenslagen die een houvast vinden in hun geloof. Als dan ook nog elke schakel wordt verbroken ... als ook die verbondenheid wordt afgenomen ... waar is de maatschappij dan mee bezig? Stop die besparing en ga het geld halen bij wie er genoeg heeft!

Gast

#77

2015-07-02 10:02

Omdat ik de programmatie van de levensbeschouwelijke omroepen belangrijk en interessant vind.

Gast

#78

2015-07-02 10:11

Ik vind dit een kwaliteitsvolle programma. Ik kijk en luister geregeld naar Braambos! Dit moet blijven

Gast

#79

2015-07-02 10:17

De Braambosuitzendingen zijn een heel belangrijk en overtuigend mediakanaal in deze tijd die de media zo hoog in het vaandel voert.

Gast

#80

2015-07-02 10:18

Ik vind het spijtig dat Sven Gatz zich heeft laten besmetten door de vrijmetselaarspest van Karel de Klucht. Het is de zoveelste zet op het atheïstische schaakbord om de vrije meningsuiting en de godsdienstvrijheid te muilkorven, het "liberalisme" stelt niets meer voor. Indien hij dit enkel deed omwille van de besparing, dan vind ik dat gewoon zielig.

Gast

#81

2015-07-02 10:18

Het getuigt vanwege de h. Gatz van weinig respect en begrip voor de belangrijke waarden, die religie - welke ook - in zich draagt.
Indien er moet bezuindigd worden, wat mogelijk is, dient hij, en zijn medewerkers creatief naar andere wegen te zoeken....

Gast

#82

2015-07-02 10:31

Uit waardering voor de prachtige uitzendingen van BRAAMBOS teken ik deze petitie. Maar ook die van de vrijzinnigen mogen er zijn. Een minister van cultuur die de levensbeschouwelijke uitzendingen schrapt is niet op zijn plaats, moet ontslag nemen.

Gast

#83

2015-07-02 10:34

Heel belangrijke petitie voor de "spirit" van onze bevolking.
Er is "meer tussen hemel en aarde".

Gast

#84

2015-07-02 10:54

Wij moeten niet beschaamd zijn om voor onze overtuiging uit te komen, integendeel: fier zijn op ons katholiek geloof !

Gast

#85

2015-07-02 11:02

Een lekenstaat moet de diversiteit juist zichtbaar maken en garanderen, niet verdoezelen.

Gast

#86

2015-07-02 11:11

Omdat de minister de mond snoert van de Christus, de Overwinnaar van duisternis, zonde en door. De samenleving is al zwaar ziek en de gezondmakende woorden van Jezus, de Blijde Boodschap wil hij doven door één pennentrek terwijl velen in de pressie leven, levensmoe zijn. Hoop doet leven.

Intussen kan elke actieve gelovige een omroep zijn op zichzelf door daadwerkelijk het evangelie te beleven. Met Gods genade geven we een nieuwe wending aan ons kleine land. Bid voor de bekering van de bisschoppen, priesters en gelovigen en voor de politiekers die als 'groten der aarde' misbruik maken van hun macht.

Gast

#87

2015-07-02 11:28

Omdat het een spijtige zaak zou zijn, indien een degelijk programma, als Braambos, zou moeten verdwijnen.

Gast

#88

2015-07-02 11:28

Zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing is nodig voor elke mens, van welke strekking ook. Levensbeschouwelijke zenders moeten blijven bestaan. Elke inwoner van een zichzelf beschouwend democratisch land heeft hier recht op!

Gast

#89

2015-07-02 11:30

Ik vind het principieel verkeerd om in een samenleving die zo divers is als de onze te besparen op levensbeschouwelijke uitzendingen. Gezien het kleine percentage van het totale budget dat hiermee bespaard wordt, vermoed ik ideologische drijfveren achter deze beslissing. In elk geval is dit een stap in de verkeerde richting als we een samenleving willen waarin mensen met verschillende levensbeschouwingen elkaar kennen en met elkaar samenleven.

Gast

#90

2015-07-02 11:36

We hebben nét meer reflectie nodig op onze snel veranderende maatschappij. Jaren geleden interviewde ik Raimon Panikkar, die me toen al waarschuwde:' Machthebbers willen geen mensen die kunnen nadenken, die hen kritisch kunnen bevragen. Ik geloof niet meer in de onschuld.' (Pelgrim in het leven). Levensbeschouwingen die zinvragen stellen, zijn vervelend. Dat is de reden waarom ze moeten afgeschaft worden. Dat de VRT zelf die programma's gaat verzorgen, is een doekje voor het bloeden. Hou de mensen dom en geef hen nog wat meer spel en spot op het scherm.
Lucette Verboven

Gast

#91

2015-07-02 11:38

Bekijk zelf regelmatig dit programma; vind het verdiepend en heel verzorgd.
vooral ook de mystieke dimensie boeit me en dit niet enkel in het kristendom...

Gast

#92

2015-07-02 11:58

De vrijheid van meningsuiting mag niet beknot worden !

Gast

#93

2015-07-02 12:20

In onze tijden van normvervaging zijn programma's over 'waarden' bijzonder belangrijk en liefst op uren met grotere kijkdichtheid.

Gast

#94

2015-07-02 12:24

omdat ik deze oproepen interessant zijn ,leerzaam

Gast

#95

2015-07-02 12:50

Er zou juist meer moeten geinvesteerd worden in levensbeschouwelijke programma's. Deze beslissing is een uitdrukking van het niveau van de parlementariers in deze comissie.
José Pype

Gast

#96

2015-07-02 12:54

Omdat ik de vrijheid van mensen respecteer en de mogelijkheid om andere visies te bekijken en te beluisteren vind ik dat er levensbeschouwelijke uitzendingen nodig blijven.

Gast

#97

2015-07-02 13:06

Is het mogelijk dat een "liberaal" minister de persoonlijke vrijheid van levensbeschouwing wil fnuiken?...
Sport en cultuur en... worden terecht ondersteund; waarom dan niet datgene wat een mens tot meer mens maakt?...
Proficiat aan al degenen die 'Braambos' zo kundig mogelijk maken !

Gast

#98

2015-07-02 13:10

Laat God en je geloof in Christus niet in de vergeethoek duwen!

Gast

#99

2015-07-02 13:16

omdat braambos een eerlijke publieke weergave geeft voor sociale gevoelens voor de gemeenschap

Gast

#100

2015-07-02 13:22

Ik vind het belangrijk dat levensbeschouwingen zelf aan het woord en in beeld kunnen komen: dat kan de zg neutraliteit alleen maar rijker maken. Het is een goed middel om niet alles te herleiden tot scheve en stereotype beeldvorming; wellicht voorkomt men zo ook fundamentalistische ontsporingen. Trouwens is misleidende reclame over allerlei buitensporige producten niet veel 'gevaarlijker' dan een eerlijke presentatie van wat mensen vanuit hun levensbeschouwing denken en doen? Misschien moet daar dan meer bespaard worden!