Teken deze petitie! We willen geen McDonalds op de Veluwezoom, aan de bosrand Velp-Rheden

Camping_755.jpgDe gemeente Rheden heeft de aanvraag ontvangen om voor het pand, van het voormalige Chinese restaurant aan de Arnhemsestraatweg nr. 68, vergunning te verlenen voor de vestiging van een McDonalds met Mc Drive. Wij zijn daar op tegen om de volgende redenen:  

- Toename van gemotoriseerd verkeer wat leidt tot een toename van de lokale stikstofdepositie en verjaging van het rondlopende wild. De gemeente heeft speciale lantaarnpalen neergezet met een andere kleur licht, dat uitgaat als er geen verkeer is, juist om t wild de kans te geven daar te foerageren. Hoe tegengesteld!

- De uitstraling van onze leefomgeving wordt geheel anders en past dit niet bij de doelen omschreven in de Koepelgids Gelderland, Ruimtelijke Kwaliteit en Landschap

- Problemen met verkeersveiligheid op een druk punt waar met name heel veel schoolgaande kinderen fietsen. Los van de vraag of de 413 verkeersbewegingen opgenomen in het AERIUS berekening van de initiatiefnemer correct is, zou een gemiddeld aantal bezoekers betekenen dat deze met 7300 verkeersbewegingen per dag ver wordt overschreden

-Zwerfafval zal een gigantische toename kennen in een toch al kwetsbaar natuurgebied

- Ongewenste afnemers: de Gemeente Rheden heeft zich gecommitteerd aan afspraken gemaakt in convenant JOGG. Een lokaal, landelijk en internationaal netwerk om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken.

- De horeca van Rheden en Velp is divers en van prima kwaliteit, laten we zorgen dat deze horeca bestaansrecht behoudt.   

Het zal en kan dan ook niet zijn dat de gemeente Rheden denkt te volstaan met een enkele toetsing zoals aangegeven in een recente publicatie. Laten wij ons verenigen, STOP deze ontwikkelingen in dit prachtige gebied en teken de petitie.            


Toeristisch Platform Zuid Oost Veluwezoom    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Toeristisch Platform Zuid Oost Veluwezoom alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...