Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!.


Gast

#26

2015-07-01 09:49

Ik onderteken deze petitie omwille van de heel waardevolle en verrijkende programma's die BRAAMBOS aanbiedt. Ook omdat Braambos een van de weinige plaatsen is waar het christelijk geloof op een objectieve, zij het ook kritische, wijze in beeld en klank wordt gebracht.

Gast

#27

2015-07-01 09:50

Omwille van de objectieve informatie - omwille van de ruimte die nodig is in het debat over de grote zinvraag .

Gast

#28

2015-07-01 10:42

Braambos, Lichtpunt e.a . levensbeschouwelijke omroepen doen aan zingeving .Voor wie ervoor openstaat, kwaliteit ipv kwantiteit
aan andere weinigzeggende praatprogramma's met dezelfde gasten en dezelfde vragen.

Gast

#29

2015-07-01 11:25

Monddood maken---- Groei (nee, geen economische) verhinderen---- = misplaatst machtsmisbruik

Gast

#30

2015-07-01 13:24

in alle openheid blijven luisteren en begrijpen van andere visies.
beter dan in alle verborgenheid je onwelkom zitten voelen, en van daaruit wat dan ook willen ondernemen...

Gast

#31

2015-07-01 13:29

Om de maatschappij nog beter te maken en gevoelig voor morele waarden.

Gast

#32

2015-07-01 14:14

Omdat we in een land met zoveel levensbeschouwingen overtuigd zijn van het nut elkaar te kennen en meer te weten over elkaars levensdoel. Het kan ook bijdragen om in een gezondere harmonie met elkaar te leven en een gezonde maatschappij op te bouwen in vrede

Gast

#33

2015-07-01 14:15

Omdat ik overtuigd ben van het nut van deze uitzendingen voor een maatschappij die in vrede met elkaar wil leven.

Gast

#34

2015-07-01 14:16

Omdat deze programma's een inhoudelijk aanbod geven die we elders niet vinden. Ik kijk er iedere keer naar uit. Het verruimt je inzicht en bemoedigt de samenleving.

Gast

#35

2015-07-01 14:30

Ik heb enkele keren toevallig een deel gevolgd, ik vond het inter-
resante gesprekken.

Gast

#36

2015-07-01 14:35

Ik vind de levensbeschouwelijke omroepen zéér belangrijk in onze neoliberale samenleving

Gast

#37

2015-07-01 15:15

levensbeschouwelijke programma's zijn een noodzakelijk onderdeel van een positieve benadering van diversiteit in een zich democratisch noemende samenleving.

Gast

#38

2015-07-01 15:26

Ik heb deze petitie heel graag ondertekend!

Gast

#39

2015-07-01 15:35

Omdat deze uitzendingen bijzonder waardevol en verzorgd zijn en het beste middel om de levensbeschouwelijke dimensie duidelijk te maken.

Gast

#40

2015-07-01 16:04

de KTRO maakt sinds jaar en dag zeer zinvolle en verzorgde programma's! Het is voor gelovigen nog zowat het enige wat overblijft in de media om programma's te zien die educatief, informatief en enthousiasmerend zijn!

Gast

#41

2015-07-01 16:51

Als je Belgie vergelijkt met Nederland dan is het christelijk aanbod wel heel klein en dat ze het beetje dat ze uitzenden ook nog schrappen gaat echt te ver. Waarom mogen al die schunnige programma's bestaan, die alleen leiden tot degeneratie van het volk en iets opbouwend wordt zo maar van de tafel geveegd!

Gast

#42

2015-07-01 16:54

Die programma's doen nadenken !!! wat zou er gebeuren als niemand nog nadenkt over zijn/haar handelen, als iedereen zomaar zijn zin kon doen . Als waarden en normen niet meer meetellen !! krijgen we nog meer onthoofdingen, schietpartijen???

Gast

#43

2015-07-01 17:17

een samenleving heeft niet enkel sociale, culturele, economische enz. elementen. Wezenlijk deel van deze samenleving zijn ook de levensbeschouwelijke en religieuze elementen.

Gast

#44

2015-07-01 17:19

Ik ben ervan overtuigd dat de diepere waarden van het christendom en andere geloofsgemeenschappen naar buiten gebracht moeten worden. Mensen kunnen dan kennis nemen met die rijke schat dat het geloof ons brengt

Gast

#45

2015-07-01 17:37

Omdat ik Braambos een heel degelijk programma vind. Het werd reeds verbannen naar de late avond, wat niet kan vind ik. En nu is men bezig met al het levensbeschouwelijke te schrappen... Waar is de democratie naartoe?

Gast

#46

2015-07-01 18:05

de levensbeschouwelijk programmas worden te stiefmoederlijk behandeld


Gast

#47

2015-07-01 18:05

De openbare omroep VRT dient in haar programmatie aan bod te laten (helpen) komen wat er leeft in de gemeenschap. Is een eis van 'democratie'. Dit betekent dat zij dient in te staan voor goede politieke info, sociale info, spel en sport enz. Ook de levensbeschouwelijke items, waarvan de erkende godsdiensten en verenigingen de dragers zijn, dienen zo hun plaats te krijgen. Deze met één pennentrek overboord gooien is een zeer arbitraire, ondemocratische en individueel-gekleurde zet.

Gast

#48

2015-07-01 18:10

Het schrappen van steun voor de levensbeschouwelijke uitzendingen in radio en televisie is discriminerend. Voor ontelbare mensen zijn deze uitzendingen een steun en hulp in het dagelijkse leven.

Gast

#49

2015-07-01 18:28

Ik vrees voor achteruitgang.

Gast

#50

2015-07-01 18:44

omdat het zo waardevol is dat vb. braambos & vieringen blijven bestaan...en ook heel veel kijkers heeft.