Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!.


Gast

#1

2015-06-30 13:22

Als er nu niets gebeurt zal straks iedere groepering die zich inzet voor de minderheden in onze samenleving mond-dood gemaakt worden, daarna zal men de individuen aanpakken met als gevolg dat er slechts enkelen het voor het zeggen zullen hebben.

Gast

#2

2015-06-30 15:17

Een absurditeit! Een geheel op geld gebaseerde lege grijze egocentrische kortzichtige overheid doet ons enerzijds geloven dat religies alles kunnen en MOETEN redden en - van àlles dragen zij de schuld - daarna een schot in de rug geeft van die religies, waarover ze ontzettend weinig zelf weet te vertellen, want erbuiten staat! Geestelijke armoe. Intriestig. Kies daarvoor! Onmogelijk.


Gast

#3

2015-06-30 15:23

Levensbeschouwelijke omroepen geven een meerwaarde aan het medialandschap

Gast

#4

2015-06-30 16:14

De omroep "Braambos" als geestelijke waarde, is te belangrijk dan dat die zou moeten wegvallen om hierdoor te besparen. Er zijn onnozelheden genoeg ^n de televisie, waarop bespaard kan worden

Gast

#5

2015-06-30 17:05

Omdat ikzelf met levensbeschouwelijke activiteiten begaan ben , en regelmatig kijk naar vb. Braambos enz ......................

Gast

#6

2015-06-30 17:48

Groot gelijk! We moeten durven opkomen voor ONZE zaak en die van velen!
Myriam

Gast

#7

2015-06-30 18:19

De wereld en het leven is veel meer dan uitsluitend economische en kapitalistische doelstellingen.

Gast

#8

2015-06-30 18:49

omdat Braambos interessant is tot verdieping en kennis van war er gebeurt in de kerk.
Omdat levensbeschouwelijke informatie belangrijk is in een democratie. Het staat ons in staat anderen te waarderen en met hen in dialoog te komen. Het toont dat men een levensbeschouwing waardeert en wat ze nu en in het verleden verwezelijkt heeft.

Gast

#9

2015-06-30 19:10

zonder "vrije" mening van levensbeschouwing is openbare omroep die benaming niet waard.

Gast

#10

2015-06-30 20:00

Als we weten dat gedurende eeuwen de belangrijkste motor van het menselijk en vredelievend denken gesteund werd door zingeving, waarom denkt Mr Gatz die programma's te moeten schrappen? Het is niet omdat de kerken leeglopen dat de mensen geen nood hebben aan spiritualiteit. Is het dan toch de ijzeren hand in een fluwelen handschoen ?

Gast

#11

2015-06-30 20:06

In een tijd waarin het levensbeschouwelijke meer dan ooit vooraan op de agenda staat, dat godsdiensten als maatschappelijke fenomenen voluit in het nieuws komen, hebben levensbeschouwelijke omroepen een duidelijke rol te spelen.

Gast

#12

2015-06-30 20:18

Omdat de religieuze programma's en waarden niet meer meetellen in onze omroep. Heel jammer!

Gast

#13

2015-06-30 20:30

Omdat het volgens mij een enorme meerwaarde is dat naast amusement, sport, cultuur, ontspanning ook een aanbod is van levensbeschouwelijke programma's. Deze programma's brengen volkeren, culturen en religies dichter bij elkaar wat enorm belangrijk is in deze tijd. Een must voor de openbare omroep om hiervoor ruimte te geven in de programmatie.

Gast

#14

2015-06-30 20:31

hoe belangrijk is het dat we de kans bewaren om na te denken over levensvragen en niet alleen consumeren! Willen we nog een hoge beschaving of zal het materialisme alles bepalen?

Gast

#15

2015-06-30 20:54

omdat een mens niet enkel leeft voor 'brood en spelen' ... kookprogramma's met de vleet, sport overheerst de gewone programma's maar als het gelovig zijn AL gegeven wordt dan krijgen we het op de onmogelijkste uren te zien. Goed dat er zoiets bestaat als - 'k heb het opgenomen' , kom maar bij mij kijken hé!

Gast

#16

2015-06-30 22:15

HET IS ZEKER EN VAST NIET VAN MIJN GEWOONTE AAN SOORTGELIJKE PETITIES MEE TE DOEN ! MAAR IN DE MAATSCHAPPIJ WAARIN WIJ LEVEN EN WAARIN, NAAR MIJN MENING, DE TELEVISIEMAKERS ENKEL NOG STREVEN NAAR SENSATIE EN KIJKCIJFERS, ZIJN LEVENSBESCHOUWELIJKE PROGRAMMA'S MEER DAN BELANGRIJK OM DE KIJKERS EENS WARM TE MAKEN VOOR DE MOOIE EN ESSENTIELE WAARDEN VAN WAT HET LEVEN EIGENLIJK WEL BIEDT/INHOUDT. SPIJTIG DAT DEZE PROGRAMMA'S ALTIJD LAAT OP DE BEELDBUIS VERSCHIJNEN ! MAAR JA, MET DE HEDENDAAGSE TECHNOLOGIE IS VEEL MOGELIJK EN NEMEN WE HET OP. NIET ALTIJD ALLEEN VOOR ONSZELF, MAAR OOK VOOR ANDEREN DIE ER AL EENS NAAR DURVEN VRAGEN !  


Gast

#17

2015-06-30 22:35

Respect voor elke levensbeschouwing. Maatschappij moet voor verdraagzamer worden voor elke religie en aanzetten tot leefbaarheid van de godsdienten of levensbeschouwingen. Extremisme of radicalisme komt door ongeletterde levensbeschouwingen. De levensbeschouwelijke kant van de mens Is een verrijking voor de democratie.
Benoit Lannoo

#18

2015-06-30 22:54

Dat een liberaal-vrijzinnige scherpslijper voor ocharme anderhalf miljoen euro meteen alle levensbeschouwelijke content op de openbare zender schrapt was te verwachten; dat de andere meerderheidspartijen, waaronder de zogenaamde "christenendemocraten" van CD&V en de N-VA'ers die de mond vol hebben van identiteit en gemeenschap dit niet tegengehouden hebben, is een pure schande! Men zegge het voort... Benoit Lannoo


Gast

#19

2015-06-30 23:06

Lichtpunt, Brandpunt, Erts, PRO - protestantse omroep, Radio orthodoxie krijgen geen subsidies meer. Uiteraard betreuren wij dat in de Vlaamse regering geen meerderheid kon gevonden worden om die uitzendingen te laten bestaan.
Hier vindt u de Vlaamse Parlementariërs die in deze commissie media zitten en die u kan aanschrijven. https://www.vlaamsparlement.be/commissies/393772#wie-zit-er-in-de-commissie
Commissie Media
kabinet.gatz@vlaanderen.be
bart.caron@vlaamsparlement.be Groen
caroline.bastiaens@vlaamsparlement.be CD&V
karin.brouwers@vlaamsparlement.be CD&V
sabine.debethune@vlaamsparlement.be CD&V
joris.poschet@vlaamsparlement.be CD&V
cathy.coudyser@vlaamsparlement.be N-VA
miranda.vaneetvelde@vlaamsparlement.be N-VA
marius.meremans@vlaamsparlement.be N-VA
ann.soete@vlaamsparlement.be N-VA
wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be N-VA
herman.wynants@vlaamsparlement.be N-VA
yamila.idrissi@vlaamsparlement.be s.pa
katia.segers@vlaamsparlement.be s.pa
lionel.bajart@vlaamsparlement.be Open-VLD
jean-jacques.degucht@vlaamsparlement.be Open-VLD
http://vcd-vl.be/source_actie/source_actie.html

Dank bij voorbaat !


Gast

#20

2015-07-01 06:10

Omdat ruimte voor zingeving essentieel is voor de ontplooiing van de mens. Zorg voor en cultuur van spiritualiteit maakt mensen tot mensen.

Gast

#21

2015-07-01 06:34

Omdat levensbeschouwelijke programma's een groot stuk van de verzuring van onze samenleving kunnen wegnemen. Ze zijn levensnoodzakelijk om te overleven!

Gast

#22

2015-07-01 06:43

Het programma BRAAMBOS is een heel degelijk programma dat voor de luisteraars, gelovigen zowel als ongelovigen, een moment van bezinning brengt over de zin van het leven, in contrast met de vele doorgaans negatieve berichtgeving of goedkope amusementsprogramma's.

Gast

#23

2015-07-01 07:47

Er is al voldoende vervlakking, 'Men' weet niet meer waar het eigenlijk om gaat.Enkel 'one-liners' mogen blijkbaar nog. Verdieping en achtergrondinformatie zijn in onze tijd meer dan nodig om radicalisering op alle vlakken tegen te gaan.

Gast

#24

2015-07-01 08:03

In de openbare omroep moeten alle stemmen gehoord worden.

Gast

#25

2015-07-01 08:49

omdat de vrije meningsuiting door deze afschaffing fundamenteel aangetast wordt