Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!.


Gast

#201

2015-07-02 20:14

Levensbeschouwelijke uitzendingen, (naast de sociale media waar individuen klank geven aan hun mening), is het belangrijk dat groepen van religieuze of culturele oorsprong, een plaats krijgen binnen het maatschappelijk landschap.

Gast

#202

2015-07-02 20:25

Om de zinloosheid van dergelijke beslissingen ongedaan te maken.

Gast

#203

2015-07-02 20:26

Omdat ik de uitzending van Braambos een belangrijke bijdrage vind in de positieve nieuwsgaring. Daarenboven is het ook belangrijk voor mijn geloofsleven.daar ik deelachtig kan zijn aan de getuigenissen van interessante persoonlijkheden.

Gast

#204 Re:

2015-07-02 20:32

#19: -  

 aneleh


Gast

#205

2015-07-02 20:34

Ik vind braambes een uitstekende uitzending vooral op zondag

Gast

#206

2015-07-02 20:42

Onze samenleving heeft nood aan wat tegengif tegen het neoliberaal denken dat hoe langer hoe nadrukkelijker ons leven gaat bepalen.

Gast

#207

2015-07-02 20:57

mensen die zichzelf niet meer kunnen verplaatsen hebben het echt en rechtmatig nodig ,om via deze kanalen levendig contact te houden en te ontvangen

Gast

#208

2015-07-02 20:59

Omdat ik er graag naar luister en omdat er inhoudelijk vaak interessante onderwerpen aan bod komen.

Gast

#209

2015-07-02 21:02

Omdat ik het zo belangrijk vind!

Gast

#210

2015-07-02 21:14

Geef ruimte en tijd aan de vrije mening. De mensen die Braambos volgen krijgen kansen om even na te denken bij de menselijke waarden. Het helpt mee om de samenleving leefbaar te houden en te maken.

Gast

#211

2015-07-02 21:21

Er zijn andere manieren om te besparen! Beperkt tot niet
op uitzendingen als levensbeschouwelijke programma's.
We leven al genoeg in een materialistische wereld.

Gast

#212

2015-07-02 21:37

De politiek bespaart op alles wat essentieel is voor het WELZIJN van het volk: religie en cultuur ! Tijd voor bezinning ...

Gast

#213

2015-07-02 21:37

Vanuit grote waardering voor Braambos. Wij vinden dergelijke uitzendingen onontbeerlijk in het media-landschap. Ook uit solidariteit met de andere levensbeschouwingen.

vriendelijke groet,

ADS

Gast

#214

2015-07-02 21:39

Levensbeschouwelijke uitzendingen afschaffen getuigt zelf van een levensbeschouwelijke visie, wat dus eigenlijk een contradictio in visie is. Angst voor de eigen leegheid, voor de spiritualiteit van anderen is geen vruchtbare houding om de intermenselijke relaties ruimte te gunnen voor ontmoeting. Door andere levensbeschouwelijke visies niet ontmoetingsvatbaar te maken, vergroot men het risico van ongefundeerd wantrouwen.

Gast

#215

2015-07-02 21:42

Levensbeschouwelijke programma's betekenen nu net een meerwaarde in onze samenleving, een zinvolle invulling van het maatschappelijke en individuele leven. Braambos vind ik een boeiende en inspirerende uitzending.


Gast

#216

2015-07-02 21:44

Uit overtuiging dat levensbeschouwelijke uitzendingen nuttig zijn voor onze samenleving.

Gast

#217

2015-07-02 21:48

Braambos levert ons degelijke en constructieve kennis vanuit de geschiedenis tot hedendaags. Dit afschaffen is spirituele drooglegging! Red ons hiervan !!

Gast

#218

2015-07-02 21:53

Omdat er gewoon op een anders "besparingen" kunnen uitgevoerd worden dan op deze manier! Vooral voor alle geinteresseerden die anders niet buiten kunnen komen o.a.

Gast

#219

2015-07-02 21:55

Godsdienst en levensbeschouwing kunnen en moeten deel uitmaken van de publeke ruimte. Dus ook op de openbare omproep.

Gast

#220

2015-07-02 21:57

Ook in ons land, Vlaanderen, Brussel en Wallonië neemt de onverdraagzaamheid tussen mensen toe. "De kracht van verandering" wordt ooit een kracht van VERNIETIGING! Meedogenloos voor wie niet meekan of ongeluk heeft enz. ..enz...!

Gast

#221

2015-07-02 22:14

Braambos is een programma waar ik als Nederlandse katholiek graag en regelmatig naar kijk.

Gast

#222

2015-07-02 22:18

Goede religieuze programma's moeten blijven.

Gast

#223

2015-07-02 22:19

Nog meer oppervlakkigheid stimuleren. Wat is Gatz toch van plan. En dat van een minister van cultuur!

Gast

#224

2015-07-02 22:23

-geeft elkeen de gelegenheid zich te verdiepen in zijn overtuiging.
- schept de mogelijkheid de verschillende overtuigingen te verstaan
- schept een band van verdraagzaamheid en samenwerking

Gast

#225

2015-07-02 22:23

Braambos moet zeker blijven.