Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


Gast

/ #100

2015-07-02 12:22

Ik vind het belangrijk dat levensbeschouwingen zelf aan het woord en in beeld kunnen komen: dat kan de zg neutraliteit alleen maar rijker maken. Het is een goed middel om niet alles te herleiden tot scheve en stereotype beeldvorming; wellicht voorkomt men zo ook fundamentalistische ontsporingen. Trouwens is misleidende reclame over allerlei buitensporige producten niet veel 'gevaarlijker' dan een eerlijke presentatie van wat mensen vanuit hun levensbeschouwing denken en doen? Misschien moet daar dan meer bespaard worden!