Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


Gast

/ #86

2015-07-02 10:11

Omdat de minister de mond snoert van de Christus, de Overwinnaar van duisternis, zonde en door. De samenleving is al zwaar ziek en de gezondmakende woorden van Jezus, de Blijde Boodschap wil hij doven door één pennentrek terwijl velen in de pressie leven, levensmoe zijn. Hoop doet leven.

Intussen kan elke actieve gelovige een omroep zijn op zichzelf door daadwerkelijk het evangelie te beleven. Met Gods genade geven we een nieuwe wending aan ons kleine land. Bid voor de bekering van de bisschoppen, priesters en gelovigen en voor de politiekers die als 'groten der aarde' misbruik maken van hun macht.