Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


Gast

/ #97

2015-07-02 12:06

Is het mogelijk dat een "liberaal" minister de persoonlijke vrijheid van levensbeschouwing wil fnuiken?...
Sport en cultuur en... worden terecht ondersteund; waarom dan niet datgene wat een mens tot meer mens maakt?...
Proficiat aan al degenen die 'Braambos' zo kundig mogelijk maken !