Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!.


Gast

#151

2015-07-02 16:23

Op naar een maatschappij waar openheid en vrijheid van meningsuiting heersen
Koen Vanoosthuyse

#152

2015-07-02 16:25

BRAAMBOS MOET BLIJVEN!!!


Gast

#153

2015-07-02 16:25

Zoals zo dikwijls, wordt de stem van de gewone mens niet gehoord. Nochtans zijn onze politiekers gekozen door mensen om HUN belangen te behartigen. vele van de rusthuisbewoners en de bewoners van de service-flatjes in Merksem kijken naar de vieringen of volgen het op de radio.als wij niet spreken voor hen, wie dan wel? de grote mannen weten zeer goed dat ouderen niet op straat zullen komen om te laten horen dat ze niet akkoord zijn. Pluralisme betekent: naast elkaar bestaan en is niet: alles wegvegen!

Gast

#154

2015-07-02 16:26

Omdat levensbeschouwingen zeer belangrijk zijn.
Elkaar leren kennen is bijzonder noodzakelijk voor vreedzaam samenleven

Gast

#155

2015-07-02 16:27

Kort gezegd is het onaanvaarbaar dat men op deze wijze letterlijk monddood wil maken. Wil men nu echt dat zovele mensen geen getuigenis meer mogen geven via openbare oproepen over wat mensen beweegt en stimuleert? Onbegrijpelijk!!!

Gast

#156

2015-07-02 16:27

Ik had reeds gedacht dat wij dat niet zo maar mochten laten voorbijgaan en ik wist niet hoe te reageren. Ik ben dus zeer blij dat dit initiatief genomen werd en steun het ten volle.
Hartelijk dank

Gast

#157

2015-07-02 16:28

Er is nood aan spirituele vorming en de media kunnen daar een rol in spelen

Gast

#158

2015-07-02 16:31

omwille van het recht van diverse opinies en geloven te delen met anderen. Dit is een grondwet van de mensheid.

Gast

#159

2015-07-02 16:33

Geschiedenis leert ons dat de Europese beschaving ondenkbaar is zonder inbreng van het Christendom.

Gast

#160

2015-07-02 16:38

Levensbeschouwelijke omroepen zijn noodzakelijk voor verdieping van religie, alsook de misvieringen voor oudere mensen op TV.
Ieder heeft het recht zijn levensbeschouwing te beleven en te blijven beleven ook als men oud wordt.

Gast

#161

2015-07-02 16:39

Er is vrijheid van religie en er zijn vele gelovigen in de samenleving.
Dit moet normaal nog meer aangemoedigd en gesensibiliseerd worden want wie niet gelooft kan niet twijfelen.
Geloof brengt iedereen tot bezinning, rust en hoop.
Lang leve de Thora, Bijbel en de Koran!

Gast

#162

2015-07-02 16:43

Omdat Ik de uitzendingen altijd bekijk

Gast

#163

2015-07-02 16:44

Vanuit mijn overtuiging dat nog heel veel mensen behoefte hebben aan deze vorm van 'dienstverlening' en dat deze zenders alleen maar kunnen overleven mits deze financiële steun van de overheid.

Gast

#164

2015-07-02 17:01

Ik zie de levensbeschouwelijke omroepen, in het bijzonder Braambos, als een noodzakelijke en positieve bijdrage om een tegengewicht te bieden aan de "leegheid van ons bestaan" zoals die in al te veel "neutrale" uitzendingen wordt gepromoot.
Manu Verhulst.

Gast

#165

2015-07-02 17:04

Dergelijke uitzendingen vinden wij interessant en verrijkend.

Gast

#166

2015-07-02 17:08

IK ben het volledig eens met u, zeker nu iedereen de mond vol heeft over vrije meninsuiting

Gast

#167

2015-07-02 17:10

Hebben sommige politiekers niets anders te doen ?
Deze programma's zijn bedoeld voor mensen die nog eens
anders willen dan al het "gepulp" op T.V., die ook eens graag een levensbeschouwelijke, veelal kwalitatieve uitzending willen
bekijken en bespreken. Onze volle steun voor Uw initiatief.Gast

#168

2015-07-02 17:16

Het is de taak van een beschaafd land om de rijkdom van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen te ondersteunen i.p.v. hen te fnuiken. Laat onze samenleving toch niet afglijden in een verkilde neutraliteit ! Dat breekt op termijn zuur op ! Er zijn trouwens dommere uitzendingen die in aanmerking komen om te schrappen !

Gast

#169

2015-07-02 17:18

Uit sympathie en het inzicht dat levensbeschouwelijke omroepen moeten blijven gesubsidieerd worden .

Gast

#170

2015-07-02 17:18

In een maatschappij waar men de mond vol heeft over normvervaging en gebrek aan respect en wederzijds begrip zijn levensbeschouwingen en hun verspreiding een van de laatste dammen. Zij moeten met alle beschikbare middelen versterkt worden ipv afgebroken.

Gast

#171

2015-07-02 17:22

Omdat ik als overtuigde katholieke christen nood heb aan programma's zoals Braambos met zeer interessante interviews en verhalen van gelovige mensen.
Men spreekt van kerkvervolging in andere landen maar in België is het al even erg gesteld. Alles wat met religie of levensbeschouwing te maken heeft wordt ofwel in een verkeerd daglicht geplaatst of belachelijk gemaakt.
Wij gelovigen zijn niet allen fanatiekelingen of pedofielen.
Ik ben fier christen te zijn en een zeer gelukkig mens want dank zij Jezus Christus heb ik hoop en perspectief zowel in dit als in het komende leven.
Lucia Janssen

Gast

#172

2015-07-02 17:25

Alles wordt getolereerd in onze maatschappij. Vrijheid van mening is een bijzonder goed. Maar voor alles wat van ver of dichtbij met de christelijk Bijbelse levensvisie te maken heeft, daar heeft men een onredelijke schrik voor, soms afkeer zelfs. Laat het gebeuren en maak een eigen keuze op basis van kennis en niet van meeloperij.

Gast

#173

2015-07-02 17:27

De uitzendingen van de levensbeschouwingen zijn een gevestigde waarde in mijn leven. Ik vind het al spijtig dat de radio uitzendingen verplaatst werden van zondagavond naar een weekdag. Ik heb geen TV. De uitzendingen scheppen een band tussen de gelovigen. Er wordt namelijk over nagepraat door de gelovigen die de uitzendingen hebben gevolgd. België is te klein om een eigen thema zender op te starten, zoals in onze grotere buurlanden gebeurt is denk aan KTO in Frankrijk of K-tv in oostenrijk of EWTN in meerdere landen en talen. Of TV2000 in Italië. Mischien wil de overheid de RKK ertoe dwingen om zoals Radio Maria ook een thema TV station op te richten. Mischien kan dit over de grenzen heen in hetzelfde taalgebied. Eendracht maakt macht.

Tony Verbeeck, Mechelen


Gast

#174

2015-07-02 17:31

Het zijn praktisch de enige uitzendingen waar er nog over normen en waarden wordt gesproken, iets waar onze maatschappij grote nood aan heeft. Voor vele mensen gelden tegenwoordig alleen nog hun rechten, maar over plichten wordt niet meer gesproken.

Gast

#175

2015-07-02 17:41

Verrijking van aanbod normen en waarden.