Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!.


Gast

#51

2015-07-01 18:56

Geloof is de ruggegraat van de maatschapij. De ruggegraat kwetsen is de maatschappij kwetsbaar opstellen...

Gast

#52

2015-07-01 18:58

Uitzenden en bericht geven over levensbeschouwelijke onderwerpen zijn zeer belangrijk en moeten door een openbare omroep verzorgd worden.

Gast

#53

2015-07-01 19:26

omdat veel mensen nood hebben aan 'stilte'- 'rust' - 'bewustwording' - 'rechtvaardigheid' - 'eerlijk samenleven' - 'ruimte' en 'vrede'.

Gast

#54

2015-07-01 20:45

Uit overtuiging omdat men alles wat kerkelijk is negatief in het licht plaatst en indirect aan godsdienst vervolging doet... een IS op gerafineerde manier.

Gast

#55

2015-07-01 21:00

Het religieuze landschap mag nog niet meer verschralen.

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2015-07-01 21:16Gast

#57

2015-07-01 21:19

Nog een zeldzaam programma waar er over godsdienst en spiritualiteit wordt gesproken.

Gast

#58

2015-07-01 21:24

Omdat ik vind dat het het meerwaarde is die verloren gaat en daarom moeten de uitzendingen behouden blijven. Veel mensen vinden daar juist steun en sterkte in.

Gast

#59

2015-07-02 00:34

Het is de oubolligheid ten top! De mensen hun geloofskeuze te ontnemen en de kans om het te volgen via radio en TV!

Gast

#60

2015-07-02 03:04

Ik heb zelf voor de katholieke omroep gewerkt (Radio Spes) en zou dit zeer dramatisch vinden. Nog steeds vinden zeer veel mensen hun gading in levensbeschouwelijke omroep, van welke levensovertuiging ook. Dit is een ernstige verarming en komt allesbehalve tegemoet aan het vormgeven van een actief pluralisme!!!

Gast

#61

2015-07-02 05:45

Het zou beter zijn dat de politici besparen op hun eigen luxe uitgaven.
Elk een maand een leefloon, of loon naar werk, en met de opbrengst kunnen vele goeie werken worden gedaan.

Gast

#62

2015-07-02 06:39

de katholieke omroep moet blijven bestaan

Gast

#63

2015-07-02 06:46

(Christelijke) levensbeschouwing is voedsel voor de ziel. Daarom moet het blijven

Gast

#64 Re:

2015-07-02 07:24

#1: -  

Besparen op levensbeschouwelijke omroepen is de weg vrijmaken voor de dictatuur en dat MOET ten zeerste worden vermeden. De wereld is aan hen die zich inzetten voor het levensbeschouwelijke en het spirituele.


Gast

#65

2015-07-02 07:40

Omdat ik er van overtuigd ben dat deze zaak de moeite waard is om er voor te ijveren.

Gast

#66

2015-07-02 07:57

Omdat het christendom een goede godsdienst is om, naar het voorbeeld van Jezus, liefdevol en in vrede samen te leven, heb ik getekend. Onze maatschappij heeft heel veel nood aan morele waarden die we vinden in de bijbel.

Gast

#67

2015-07-02 08:16

plaats voor levensbeschouwing in de publieke ruimte is wezenlijk voor humaniteit

Gast

#68

2015-07-02 08:37

wij kijken telkens op zondagmorgen naar de uitzending van Braambos

Gast

#69

2015-07-02 09:04

Om aan te tonen dat het levensbeschouwelijke fundamenteel deel uitmaakt van het menselijk leven en dat er een enorme verarming op gang zou komen wanneer dit genegeerd wordt.
Gast

#70

2015-07-02 09:09

ik ben pratiseerend katholiek en volg braambos iedere uitzending.
gelovige mensen zijn meestal gewetensvol en dat is ook in het voordeel van goet staatsburgersschap.

Gast

#71

2015-07-02 09:16

De christenen ondergaan een passieve vervolging in de Vlaamse media !

Gast

#72

2015-07-02 09:23

Een media aanbod voor diverse doelgroepen kan niet zonder een ruimte voor zendtijd voor levensbeschouwelijke en religieuze groepen.

Gast

#73

2015-07-02 09:27

Belangrijk dat er ook nog ruimte is voor de diepere waarden van het leven

Gast

#74

2015-07-02 09:27

Het is volgens mij een recht dat elke levensbeschouwing ook in een programma van de VRT met regelmaat aan bod kan komen ,vandaar dat de minister van Media, Sven Gats, hiertoe de besparingsmaatregelen mag herzien.

Gast

#75

2015-07-02 09:38

levensbeschouwing is de ziel van elk mens