Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


Gast

/ #90

2015-07-02 10:36

We hebben nét meer reflectie nodig op onze snel veranderende maatschappij. Jaren geleden interviewde ik Raimon Panikkar, die me toen al waarschuwde:' Machthebbers willen geen mensen die kunnen nadenken, die hen kritisch kunnen bevragen. Ik geloof niet meer in de onschuld.' (Pelgrim in het leven). Levensbeschouwingen die zinvragen stellen, zijn vervelend. Dat is de reden waarom ze moeten afgeschaft worden. Dat de VRT zelf die programma's gaat verzorgen, is een doekje voor het bloeden. Hou de mensen dom en geef hen nog wat meer spel en spot op het scherm.
Lucette Verboven