Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!.


Gast

#226

2015-07-02 22:27

Er is al zo weinig diepgang bij de andere programma's! Mensen snakken naar spiritualiteit als richtsnoer om naar te leven....

Gast

#227

2015-07-02 22:32

Hoe miinder levensbeschouwelijke dialoog, hoe minder kennis en dus verdraagzaamheid

Gast

#228

2015-07-02 22:36

Wat zin heeft moet weg. Het moet plaats maken voor seks of andere pornografische uitzendingen of beelden. Voor die programma's is er wel geld!
Waar gaan wij naartoe? Mogen onze kinderen nog kinderen zijn of niet? Het zijn domme mensen die zo iets toelaten. Stop ermee zo'n vuiligheden te subsidiëren!

Gast

#229

2015-07-02 22:43

Waar is de vrijheid van uitingen van mening?
Vraag respect voor eeuwenlange cultuur!

Gast

#230

2015-07-02 22:46

Dat zijn programma's met "waarden" die de mensheid beter kan maken
Lisa

Gast

#231

2015-07-02 22:53

Omdat ik Braambos een zeer goed duidingsprogramma vond en inderdaad vermoed dat meer steekt achter de "zogeheten" besparingen. Waarom bespaart men niet op de inkomens van ministers en parlementairen, waarom moet een stadje als Brussel een eigen regering hebben met ministers en al?! Dat daar eens bespaard wordt!! België staat nog steeds in de lijst van corrupte landen!!! Dat is dus geen eer!! J. Van Kerckhoven.

Gast

#232

2015-07-02 23:00

Om levensbeschouwing, als cement in onze samenleving, een steun te geven.

Gast

#233

2015-07-02 23:20

In verband met de roep om dialoog tussen de verschillende religies, vind ik het meer dan nodig dat iedereen op een duidelijke manier kennis kan maken met dit alles. Uitzendingen op TV zijn daarvoor broodnodig. Er zijn andere minder belangrijke uitzendingen ivm. cultuur die volgens mij kunnen geschrapt worden.

Gast

#234

2015-07-02 23:31

Ik sta er 100 % achter.
Ik wens dat op religie gebaseerde verenigingen voldoende zendtijd krijgen om hun aanhangers te bereiken.
Het moet niet altijd platte commerce of brood en spelen zijn op TV...

Gast

#235

2015-07-02 23:53

Omdat ik katholiek ben en ik de uitzendingen een prachtig initiatief vind. Deze maatschappij is absoluut niet meer tolerant alles draait rond geld en politiek, vredelievendheid en vriendschap wordt niet meer gewaardeerd.

Gast

#236

2015-07-02 23:53

Omdat deze uitzendingen een meerwaarde zijn in onze media
Zij belichten 'het andere' dat nooit in beeld komt, nooit klank krijgt.
Godsdienst of levensbeschouwing zijn een basisfundament van onze identiteit.

Gast

#237

2015-07-02 23:57

daar moet niet op bespaart worden; men moet dat beleven .levensbeschouwing is iets dat uit het hart komt en dus niet aan de buitenwereld vertoond worden

Gast

#238

2015-07-03 05:19

Levensbeschouwelijke diversiteit moet blijven, ook bij de openbare omroep.

Gast

#239

2015-07-03 05:46

Omdat levensbeschouwelijke uitzendingen wezenlijk bijdragen tot tolerantie in de strijd tegen radicalisering.Elkaar in respect inhoudelijk leren kennen is wezenlijk.Anderzijds zijn deze programma's een van de zeldzame met diepgang en kwaliteit op de openbare omroep.op de openbare omroep.

Gast

#240

2015-07-03 06:09

Een heel goed initiatief omdat het verlies van die uitzendingen een groot verlies zou zijn voor de samenleving.

Gast

#241

2015-07-03 06:13

Braambos is verrijkend,en heeft waardevolle reportages en inzichten .ik zou het een groot verlies vinden
linda

Gast

#242

2015-07-03 06:32

omdat er in dit land godsdienstvrijheid is

Gast

#243

2015-07-03 06:42

informatie die door elkeen kan geraadpleegd en gecontroleerd worden is de beste bestijdingsvorm van
radicalisering. Zij kan ervoor zorgen dat mensen van verschilllende strekkingen , humanisten zowel als gelovigen elkaar beter begrijpen.

Gast

#244

2015-07-03 06:43

Omdat levensbeschouwelijke programma's een meerwaarde zijn op radio en TV en veel kunnen bijdragen tot een goed samenleveningsklimaat. Het is ongehoord dat veel waardeloze commerciële brol wel kan maar voor levensbeschouwing er steeds bespaard moet worden

Gast

#245

2015-07-03 07:00

Besparingen geen goed idéé. Verantwoord om gaan met geld dat is wat er gedaan moet worden. En zorgen dat iedereen een verantwoord inkomen heeft!!!!!

Gast

#246

2015-07-03 07:00

We hebben niet alleen nood aan brood en spelen,
maar vooral aan voedsel voor onze ziel.

Gast

#247

2015-07-03 07:01

Ik ben overtuigd dat zendtijd besteed aan levensbeschouwelijke omroepen zeer waardevol is voor onze samenleving

Gast

#248

2015-07-03 07:16

Ik acht levensbeschouwelijke uitzendingen belangrijk. Zij verrijken het persoonlijk leven én het maatschappelijk debat.

Gast

#249

2015-07-03 07:19

omdat het belangrijk is dat dit programma blijft bestaan
Laus Deo

#250 Re:

2015-07-03 07:19

#1: -  

De enige levensbeschouwing waar nog tijd en geld voor is, is het allesvernietigende atheïsme waar het leven enkel nog draait om geld en macht.

Vooral de Katholieke Kerk wordt reeds vele jaren met alle mogelijke middelen bestreden door de machthebbers die zich geviseerd worden door de waarden van het geloof en door de overtuiging dat er altijd nog een Macht is die boven de wereldse machthebbers en hun mammon staat.