Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


Gast

/ #89

2015-07-02 10:30

Ik vind het principieel verkeerd om in een samenleving die zo divers is als de onze te besparen op levensbeschouwelijke uitzendingen. Gezien het kleine percentage van het totale budget dat hiermee bespaard wordt, vermoed ik ideologische drijfveren achter deze beslissing. In elk geval is dit een stap in de verkeerde richting als we een samenleving willen waarin mensen met verschillende levensbeschouwingen elkaar kennen en met elkaar samenleven.