Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


Gast

/ #88

2015-07-02 10:28

Zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing is nodig voor elke mens, van welke strekking ook. Levensbeschouwelijke zenders moeten blijven bestaan. Elke inwoner van een zichzelf beschouwend democratisch land heeft hier recht op!