Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!.


Gast

#126

2015-07-02 15:20

Omdat ik overtuigd ben van de maatschappelijke waarde van deze kwaliteitsvolle uitzendingen

Gast

#127

2015-07-02 15:21

Hoe wil je nu dat mensen die naar ZIN en spiritualiteit opzoek zijn, ALLES maar dan ook ALLES afnemen op de media. hoe kortzichtig zijn jullie toch met dit alles af te schaffen. en even zeer zoveel mensen hun JOB afnemen die dit met hart en ziel jaren doen en KWALITEITSVOLLE programma's afleveren.

Gast

#128

2015-07-02 15:21

Omdat ik volledig achter de vraag van de initiatiefnemers sta natuurlijk.

Gast

#129

2015-07-02 15:21

het is zeer belangrijk aanwezig te zijn in de officiële media, waarvoor ook wij belasting betalen

Gast

#130

2015-07-02 15:22

Iedere opinie mag toch aan bod komen op de openbare omroep die trouwens nogal goed gesponsord wordt door de modale belastingbetaler.

Gast

#131

2015-07-02 15:26

Moeten we niet tot de actie overgaan en een gedeelte van onze belastingen inhouden als we geen media hebben die rekening houdt met deze fundamentele wensen.

Dit bericht is verwijderd door de auteur van deze petitie (Toon details)

2015-07-02 15:32Gast

#133

2015-07-02 15:35

Het is evident dat de beslissing van Sven Gatz onverstandig is om vele redenen.

Gast

#134

2015-07-02 15:38

Onze politiekers hebben graag de mond vol over "hulp aan derden", zeker als het groots in de media komt. Zij vergeten echter dat ze dit alles doen met het geld van de werkende mens, die ook hulp nodig heeft in deze moeilijke tijden. Zenders die iets zinnigs te vertellen hebben zijn veel belangrijker dan al die rommel die ze ons verplicht willen doen kijken via de zogenaamde nationale zenders, waar wij gewoon geen inspraak op hebben. De juiste boodschap ondersteunen willen de politiekers dan ook beletten, want dat brengt hen zelf in gevaar. Laat de mensen zelf kiezen en er zou heel wat anders beslist worden, maar dan kan niet in onze moderne democratie, lees politieke tirannie.

Gast

#135

2015-07-02 15:38

Petitie is heel goed en nodig initiatief. De VRT is voor de mensen. En vele mensen verlangen nu juist ook naar inbreng van levensbeschouwelijke aard. Wie heeft de pretentie en het gezag om het publiek dit af te nemen??!!

Gast

#136

2015-07-02 15:38

Hoeveel onkosten Braambos eigenlijk al heeft voorkomen door informatie te delen op een manier dat je fier mag zijn Katholiek of christen te zijn, en het anders ook te gaan aan te pakken, moet zeker in overweging genomen worden...tenzij de TV echt heeft afgedaan, dan zet ik hen ook bij het grof vuil...wat aanmoedigingen voor de andere levensbeschouwingen, die het soms ook heel goed doen via Lichtpunt, orthodoxen, islam, Joden...

Gast

#137

2015-07-02 15:44

Deze uitzendingen waren een noodzaak!

Gast

#138

2015-07-02 15:44

Levensbeschouwelijke uitzendingen in handen geven van 'neutralen' is zeer gevaarlijk. Laat ze dat binnen de perken van het fatsoen zelf doen. Zij weten waarover ze spreken.

Gast

#139

2015-07-02 15:45

Omdat ik ook vind dat deze Braambos moet blijven.

Gast

#140

2015-07-02 15:48

Open Vld wil elke levensbeschouwing monddood maken, maar op de eerste plaats de katholieke.

Gast

#141

2015-07-02 15:49

Een zinvol programma. 


Gast

#142

2015-07-02 15:54

Als gelovige vind ik dat er in Vlaanderen nog maar heel weinig overblijft van de getuigenissen van het geloof en men die stem steeds meer tracht te smoren. We hebben een katholieke traditie die een wezenlijk onderdeel is van onze eigenheid als Vlaming.

Gast

#143

2015-07-02 15:57

Omdat ik dagelijks ervaar dat er zoveel is dat mij te boven gaat.
Er is méér dan wat we kunnen tellen en meten!

Gast

#144

2015-07-02 15:58

Onze maatschappij heeft meer dan ooit levensbeschouing en verdieping nodig ..Elke Braambos uitzending was verrijking.Bravo,Lucette.

Gast

#145

2015-07-02 15:59

We leven in een democratie die moet gerespecteerd worden.

Gast

#146

2015-07-02 16:03

Deze omroepen dragen bij tot de levensbeschouwelijke diversiteit. Het is dom deze te willen afschaffen.

Gast

#147

2015-07-02 16:03

IS vernietigt beelden. Wil Sven Gatz het mensbeeld vernielen?

Gast

#148

2015-07-02 16:16

Absoluut verwerpelijk. Het is het monddood maken van Vlamingen die een nog te waarderen levensbeschouwing hebben, zich daarin willen verdiepen, er naar leven en er hun conclusies uittrekken.

Gast

#149

2015-07-02 16:20

Onze samenleving is aan het verbrokkelen.
Iedereen zegt dat er nood is aan integratie.
Als men via de media geen kontakt/ kennis meer kan nemen met andere religies, opvattingen kan nemen dan is dit een grote stap achteruit voor onze samenleving.

Gast

#150

2015-07-02 16:23

Er gaat zoveel geld/tijd naar entertainment, sport en plezier... buiten amusement biedt dat geen enkele meerwaarde. Laat een uitzending met echte inhoud ook een plaatsje houden in de media. Het kan je blik op de gemeenschap alleen maar verrijken.