Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!.


Gast

#101

2015-07-02 13:23

Omdat de uitzendingen van Braambos ongeveer de enige voeding is voor mijn overtuiging. Ik kan me nog moeilijk verplaatsen voor vieringen of voordrachten.

Gast

#102

2015-07-02 13:27

heeft de minister geen alternatief voorgesteld ?  Ik lees niets hierover in jullie oproep, maar misschien deed hij het wel. Had ik toch graag even geweten eigenlijk. Het kan anderzijds ook een moment van reflectie zijn om eens na te denken over de zin van Braambos en de anderen. Misschien moet er worden nagedacht over een alternatieve financiering, een vrij uitzendrecht los van de omroep. De uitzendingen hebben nu plaats op bijna onmogelijke uren. Als we dit eerder al hadden gedaan kan de beslissing nu ons niets maken. Scheiding van kerk en staat kan hier dan worden ingezet en uitgediept.  Bekijk het als een uitdaging en ga niet in een hoekje zitten wenen....

btw... ik ben pratikerend katholiek...


Gast

#103

2015-07-02 13:32

Omdat "Braambos" naar vorm en inhoud zeker zijn plaats verdient in het medialandschap en publieke zendtijd ook voor derden een meer dan te verantwoorden uitgave is voor een openbare omroep.

Gast

#104

2015-07-02 13:32

Zinvol programma!

Gast

#105

2015-07-02 13:38

Ik steun volledig deze petitie.

Gast

#106

2015-07-02 13:40

Voor mijn 88 jarige moeder is Braambos keer op keer het hoogtepunt van het weekend! Maria

Gast

#107

2015-07-02 13:48

Indien men mensen op het vlak van spiritualiteit en geloof nog kansen op vorming en verdieping wil geven, zijn die programma's kansen daartoe. Ze geven ook een inkijk in andere levensbeschouwingen en dit is bevorderlijk voor het wederzijds begrip in onze samenleving.


Gast

#108

2015-07-02 13:49

Omdat Braambos steengoed is en wij, RK christenen, een gezicht willen en mogen hebben!

Gast

#109

2015-07-02 13:54

Levensbeschouwelijke omroepen vind ik een belangrijk onderdeel van het medialandschap, dat zeker zijn plaats verdient.

Gast

#110

2015-07-02 13:54

Héél BELANGRIJK!

Gast

#111

2015-07-02 14:06

Persoonlijk verrijk ik met die programma's mijn denkbeeld over de huidige maatschappij.

Gast

#112

2015-07-02 14:15

Omdat bv.Braambos levensbeschouwelijk een zeer belangrijk programma is.
Voor veel mensen deugddoend,ik kan ervan meespreken.
Ooit werkten wij eraan mij en heeft het veel mensen geholpen.
Het programma had als titel ....Engelen,het gaat over het leven in gezin met twee zwaar gehandicapte kinderen.
Het werd getoond en nog altijd in vele scholen als vorming voor de leerlingen

Gast

#113

2015-07-02 14:22

Om te tonen dat er nog gelovigen zijn die nood hebben aan samenhorigheid en onderstening.

Gast

#114

2015-07-02 14:31

Niet te begrijpen dat men 'die programma's' ontzegt aan ons Vlaamse volk !!!!

Gast

#115

2015-07-02 14:36

Gaan we nu echt al onze maatschappelijke waarden weer in vraag stellen. Geen nieuw mei '68 op dat vlak.

Gast

#116

2015-07-02 14:38

Omdat ik het enorm belangrijk vind dat elke levensbeschouwing vanuit eigen mensen kan getuigen waar ze voor staat - Braambos vind ik uitstekend en ik vertrouw erop dat ook de anderen enkel positief gebruik maken van hun zendtijd. Dat kan de onderlinge eerbied en de samenhorigheid alleen maar vergroten. DUS!!

Gast

#117

2015-07-02 14:39

Omdat waardevolle levensbeschouwingen een stem moeten blijven hebben en omdat het door heel veel mensen bekeken wordt, ondanks het barslechte uur waarop de uitzendingen meestal plaatsvinden.

Gast

#118

2015-07-02 14:52

Eindelijk een kanaal om te protesteren tegen deze ondemocratische beslissing!

Gast

#119

2015-07-02 14:54


Uitzendingen als Braambos en andere levensbeschouwelijke programma's zijn informatief; door meer kennis te hebben over je eigen geloof kun je je geloofsidentiteit versterken waardoor de interreligieuze dialoog vruchtbaarder wordt en mogelijk helpt om vooroordelen die er heersen rond religie in het algemeen en het katholieke geloof in het bijzonder tegen te gaan. Gezien de huidige radicalisering in de maatschappij zouden er eerder meer van dergelijke programma's uitgezonden moeten worden in plaats van te kiezen voor plat amusement.

Gast

#120

2015-07-02 14:58

zelf volg ik regelmatig Braambos en heb er iets aan
regelmatig bel ik ook iemand tijdens de uitzending om ook te kijken en krijg daar positieve reacties op
dank

Gast

#121

2015-07-02 15:03

Informatie moet langs verschillende kanalen worden ontvangen

Gast

#122

2015-07-02 15:08

Omdat ik het nodig vind dat ikzelf, maar ook mijn kinderen en kleinkinderen onze batterijen kunnen opladen aan die zo nodige
tv-uitzendingen.

Gast

#123

2015-07-02 15:09

Ik heb deze petitie ondertekend omdat het niet kan dat enkel de 'liberale' gedachte het haalt. Er zijn nog mensen, veel mensen, die zin geven aan hun leven en betalen voor taksen allerhande. Is dit een uiting van vrije mening in een democratisch land? Beantwoordt dit aan de 'Rechten van de mens'?

Gast

#124

2015-07-02 15:15

Dergelijke levensbeschouwelijke omroepen zijn zijn zeer waardevol , ontspannend, rustgevend , boeiend en interessant.

Gast

#125

2015-07-02 15:20

Omdat ik het belangrijk vind dat wij nog ons geloof niet mogen beperken tot onze privéwereld. Getuigen is belangrijk, ook naar buiten toe.
Als ons geloof geen invloed heeft op ons leven, op onze concrete levensstijl en daden, dan betekent dit geloof niet veel ...