Middelburg Geen asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein

Evert

#1 Goed initiatief

2014-07-13 14:02

Prima, goed initiatief. Hiermee geven we inderdaad aan dat er geen draagvlak is voor deze locatie. Zoals we ook gezien hebben afgelopen donderdag op de informatie avond van de gemeente. En komt de politiek (wethouder mevrouw Szarafinski) haar toezegging na dat zonder draagvlak het asielzoekerscentrum er ook niet op deze locatie komt.

Gast

#2

2014-07-13 14:28

Een naar mijn mening zwaarwegend bezwaar is dat de aaneengrenzende woonwijken Stromenwijk-Breewijk onevenredig zwaar en langdurig maatschappelijk worden belast met opnieuw de komst van een COA centrum in een straal van nog geen kilometer. Opnieuw omdat er al 12 jaar een COA centrum was gevestigd tot enkele jaren terug in de Stromenwijk, 800 meter van de nieuw geplande locatie Swerf-Rust. Dat kan betekenen dat bewoners totaal 24 jaar worden geconfronteerd met een COA centrum als buurman. In Nederland betekent dit in gerechtelijke termen richting levenslang. Dit is niet naar evenredigheid en draagkracht burgers belasten met het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Gast

#3

2014-07-13 15:10

Het kan en mag niet zo zijn dat midden in een woonwijk met gezinnen en kinderen, bejaarden een populatie asielzoekers met zware trauma' en verschillende religies worden geplaatst die groter is als het aantal bewoners. Dit tast ernstig de veiligheid van de buurtbewoners aan en alle kinderen die gebruik maken van deze route van en naar school. Ook mag het niet zo zijn dat de bewoners van koophuizen de dupe zijn van een grote daling vd huizenwaarde of deze zelfs onverkoopbaar worden. De gemeente Middelburg heeft hier een grove inschattingsfout gemaakt om de directe buurtbewoners en ook omringende wijken niet juist te informeren en daarom zal iedereen in opstand moeten komen want het zou ook zomaar bij u in de wijk kunnen gebeuren. Deze redenen zijn meer dan genoeg om dit plan te stoppen en af te zien van deze locatie. Hopelijk trekt de gemeente Middelburg lering uit dit alles zodat ze bij toekomstige plannen niet meer het recht neemt om plannen ondoordacht door te duwen maar eerst de burgers er bij te betrekken.

Gast

#4

2014-07-13 15:47

In het vroegere Swerf-Rust waren tot voor kort 94 oudere bewoners gehuisvest. Het gebouw ligt in de wijk tegenover een serviceflat voor ouderen. En aan de toegangsweg naar een (doodlopende) straat met 27 huizen waarin minder dan 60 voor een deel oudere mensen, maar ook gezinnen met kinderen wonen.
In de wijk zijn al sportvoorzieningen en zijn enkele scholen gehuisvest.

Ik begrijp heel goed dat asielzoekers moeten worden gehuisvest, maar ik ben zeer bezorgd dat de situatie met meer dan 300 mensen in een dergelijk kleine voorziening als Swerf-Rust en in een wijk van een dergelijk beperkte omvang en met al zoveel voorzieningen tot ernstige overlast zal leiden.

De grote toestroom van asielzoekers zal ontwrichtend zijn voor de wijk.


Gast

#5

2014-07-13 20:33

Asielzoekers hebben onderdak nodig en de gemeentes hebben de plicht hier aan gehoor te geven. gemeente Middelburg heeft dit 12 jaar lang gedaan op diverse locaties, deze locaties zijn opgeheven. Nu ineens ruim 300 mensen onderdak bieden in een pand wat ontoereikend en onveilig is voor zoveel mensen!En dat midden in een woonwijk! Bovendien worden de huidige huurders op dit terrein zonder pardon eruit gezet. Hoe asociaal kun je wezen!! Laat bijv. gemeente Vlissingen maar deze mensen opvangen bijv. op het terrein van der Boede maar NIET in de Stromenwijk!!!!!!!
Janneke

#6 TOESTROOM ASIELZOEKERS ONTWRICHT SAMENLEVING

2014-07-14 08:49

MARK RUTTE: TOESTROOM ASIELZOEKERS ONTWRICHT SAMENLEVING
Door: Avinash Bhikhie − 16/05/14, 16:00 Volkskrant.

© ANP. Premier Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad:
De onverwacht grote toestroom van Eritrese asielzoekers is een serieus probleem dat de samenleving ontwricht. 'Deze toestroom kunnen wij niet aan', zei premier Mark Rutte vandaag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.
Om de vluchtelingenroute exact in kaart te brengen en zodoende te bepalen of de Eritreeërs echt recht hebben op een verblijfsvergunning, komen zij niet in aanmerking voor de zogenoemde verkorte procedure. WE GAAN DIT INDAMMEN en de oorzaak boven water krijgen, beloofde de premier.

Spiegelke

#7 Re: TOESTROOM ASIELZOEKERS ONTWRICHT SAMENLEVING

2014-07-14 13:23

#6: Janneke - TOESTROOM ASIELZOEKERS ONTWRICHT SAMENLEVING

Dit artikel en Rutte's uitspraak gaat over de opvang van asielzoekers in Nederland, niet over een mogelijk centrum in Middelburg. Voorzieningen op landelijk niveau die volgens Rutte opgerekt worden zijn heel iets anders dan het niet in ons midden willen opvangen van mensen die hulp nodig hebben.

Het blijft frappant hoe Christelijk we daadwerkelijk zijn.


Gast

#8

2014-07-14 17:22

330 asielzoekers kan niet in dat gebouw. Brandveiligheid was afgekeurd! Ik heb daar gewerkt. Het ligt in een woonwijk met school en sportpark. Amaliapark is dan niet meer een uitje voor oudere waar ze op een gemak kunnen genieten. Deze loopt vol met passerende asielzoekers.

Gast

#9

2014-07-14 17:23

Geen juiste locatie
Jan

#10

2014-07-14 17:42

Geen goede lokatie. Kan beter op het terrein van der Boede.
De Breeweg is al druk genoeg vanwege de schooljeugd.
Veiligheid neemt af en de criminaliteit neemt toe.
Geluidsoverlast neemt toe.
Nel

#11

2014-07-14 17:46

Breeweg wordt daardoor steeds drukker en gevaarlijker.
Geluidsoverlast neemt toe.
Veiligheid neemt af en de criminaliteit neemt toe.
Het terrein van der Boede is een veel betere lokatie.
Ralph

#12 Asielzoekers in Swerf-Rust

2014-07-14 18:31

Wat een waanzinnig slecht idee. Midden in een woonwijk. Daarnaast vind ik het van weinig respect getuigen jegens de bewoners van Gemeente Middelburg. Dat weet het COA ook!!!! Hebben wij onze bijdrage niet al reeds geleverd de laatste jaren?? We hebben al vele asielzoekers gehuisvest in Middelburg, met alle problemen van dien. Op dit moment is o.a. Goes aan de beurt en in Nederland zijn nog vele Gemeenten die nog nooit asielzoekers opgevangen hebben. Laat die eerst een bijdrage leveren.

Ik wil dat mijn kinderen zich zelfstandig kunnen voortbewegen in deze omgeving en ik wens me geen zorgen te hoeven maken over onveiligheid en mogelijke misstanden in de buurt. Voortdurend rondstruinende Asielzoekers passen wat mij betreft absoluut niet in dit plaatje. Kortom, zoek een betere locatie voor deze mensen en laat onze kant van Middelburg met rust. 330 Asielzoekers is een disproportioneel aantal voor deze wijk!!

Dit bericht is verwijderd door de auteur van deze petitie (Toon details)

2014-07-14 18:57


Overbuur

#14 asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein

2014-07-14 19:13

Het gebouw kan geschikt zijn voor opvang van deze mensen. Wat de locatie betreft is deze echter ongeschikt. De woonwijk is al overbezet met sporthal en 2 scholen met honderden leerlingen, waarvan het getal ook de laatste tijd nog fors toegenomen is.
Er is dus begrijpelijk, alle argumenten in acht genomen, dat er een andere locatie gezocht wordt.
Met het vinden van een geschikte locatie wens ik u veel succes.

Met vriendelijke groet,

De Overbuur
Ervaring met asielzoekers(centrum)
Gast

#15 Weg met dat asielzoekerscentrum in Swerf-Rust

2014-07-14 20:00

Zelf heb ik een aantal jaar op hetzelfde terrein gewoond waar het voormalig azc was. In die tijd werden er bij mij (en buren) veel eigendommen gestolen door asielzoekers. Het was zo erg dat je je tuinbeeldjes, tuinmeubilair etc vast moets zetten aan de tegels. Tevens komen asielzoekers vaak 's nachts tot leven en dan slaan ze hun slag op crimineel gebied. Zet GEEN asielzoekerscentrum in de buurt van scholen, woonwijken etc. Dat is vragen om problemen!
Bouw een asielzoekerscentrum naast de gevangenis of ergens anders. Als het maar ver van een woonwijk, school, sportcomplex of wat dan ook is. Wij Nederlanders moeten ons veilig kunnen voelen in ons eigen land!

Peter Vuijk

#16 Re: asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein

2014-07-14 20:34

#14: Overbuur - asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein

Wat een vreselijke petitie !

Vanuit jullie veilige mooie comfortzone zeggen jullie eigenlijk: wegwezen hier er is voor jullie geen plek, ook al komen jullie uit een vreselijke omstandigheden kom niet aan onze fietspaden, ruimte om ons heen, leefbaarheid en meer van dat soort algemeenheden.. Zo gastvrij en sociaal zijn we in Nederland geworden. Slechte zaak.

Voorstander

#17 Wat zijn jullie een stelletje zeikerds

2014-07-14 20:34

Nummer 15 vergelijkt asielzoekers met criminelen. Heb je er ooit een op heterdaad betrapt?
De rest van de klagers wonen waarschijnlijk allemaal naast het complex en zijn alleen maar bang dat hun villa straks nog maar de helft waard is.

Gast

#18 Re:

2014-07-14 20:47

#15: -

Zo een duidelijke nieuw rechts geluid is er ook in onze wijk, Geert zal te vreden zijn met deze haatzaaierij.

De boemerang

#19 Re: Weg met dat asielzoekerscentrum in Swerf-Rust

2014-07-14 22:25

#15: Ervaring met asielzoekers(centrum) - Weg met dat asielzoekerscentrum in Swerf-Rust Wij Nederlanders moeten ons veilig kunnen voelen in ons eigen land!

Met mensen als u in dit land, kan ik mij hier onmogelijk veilig voelen.

"Zelf heb ik een aantal jaar op hetzelfde terrein gewoond waar het voormalig azc was. In die tijd werden er bij mij (en buren) veel eigendommen gestolen door asielzoekers."

Wilt u die zin nog eens rustig overlezen en me dan zeggen wat u nu werkelijk bedoelt? Als u daar woonde toen het nog azc was, dan bent uzelf asielzoeker geweest of heeft er illegaal gewoond, of u woonde er toen het geen azc meer was of nog azc moest worden, maar dat betekent dan dat de asielzoekers er niet meer/nog niet waren. Wie uw tuinkabouter dan toen heeft meegenomen blijft dan raden.

Dit bericht is verwijderd door de auteur van deze petitie (Toon details)

2014-07-15 05:04


Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-07-15 07:12


Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-07-15 07:18


Evert

#23 Re: Re: TOESTROOM ASIELZOEKERS ONTWRICHT SAMENLEVING

2014-07-15 07:23

#7: Spiegelke - Re: TOESTROOM ASIELZOEKERS ONTWRICHT SAMENLEVING 

Er stond al een AZC gedurende 12 jaar in deze wijk. Nog een keer een AZC in dezelfde wijk heeft heel weinig met Christelijk te maken. Dit gaat er niet over dat we gaan AZC in de achtertuin willen, maar het gaat er over niet WEER een AZC in dezelfde omgeving... Als je het over Christelijk hebt: Dat gaat over evenredig lasten verdelen... 

Chris

#24 IP adres

2014-07-15 07:33

Ik teken niet omdat de overheid via mijn IP adres achter mijn indentiteit kan komen, dit kan in de toekomst invloed hebben op het vinden van werk.

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-07-15 07:41