Middelburg Geen asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein


Gast

/ #3

2014-07-13 14:10

Het kan en mag niet zo zijn dat midden in een woonwijk met gezinnen en kinderen, bejaarden een populatie asielzoekers met zware trauma' en verschillende religies worden geplaatst die groter is als het aantal bewoners. Dit tast ernstig de veiligheid van de buurtbewoners aan en alle kinderen die gebruik maken van deze route van en naar school. Ook mag het niet zo zijn dat de bewoners van koophuizen de dupe zijn van een grote daling vd huizenwaarde of deze zelfs onverkoopbaar worden. De gemeente Middelburg heeft hier een grove inschattingsfout gemaakt om de directe buurtbewoners en ook omringende wijken niet juist te informeren en daarom zal iedereen in opstand moeten komen want het zou ook zomaar bij u in de wijk kunnen gebeuren. Deze redenen zijn meer dan genoeg om dit plan te stoppen en af te zien van deze locatie. Hopelijk trekt de gemeente Middelburg lering uit dit alles zodat ze bij toekomstige plannen niet meer het recht neemt om plannen ondoordacht door te duwen maar eerst de burgers er bij te betrekken.