Middelburg Geen asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein


Gast

#201

2014-07-21 07:43

M.i. is het absurd om in een voormalig zorgcentrum voor bejaarden waar de mensen een (1 !!!) hebben gehad , zo'n groot aantal mensen (330 !!!) meer dan drie keer zoveel !!! onder te brengen ! Als dat extra bebouwing met zich meebrengt geeft dat de wijk ook een ander aanzien . alle andere argumenten van deze petitie onderschrijf ik volledig
Niet laten gebeuren alstublieft !!!
H.W.Nijhuis
Een bezorgde michaelsdreefster

#202 Middelburg geen asielzoekers centrum

2014-07-21 08:48

De informative geplaatst door gast 108 lijkt mij het sterkste, door de gemeente middelburg zelf aangedragen argument, waarom een concentrate van 330 asielzoekers in een kleine woonwijk niet wenselijk is. Dit nog afgezien van het feit dat het gebouw te klein is en ivm de brandveiligheid niet meer voldoet. Waarom heeft gemeente middelburg nu opeens een totaal andere visie of is het een geval van selectief geheugenverlies? Moet het buskruit opnieuw uitgevonden worden ten koste van de omwonenden? Waarom niet een azc op het terrein van der boede bijvoorbeeld?
Een bezorgde michaelsdreefster

#203 Infrastructuur

2014-07-21 09:13

Nog een andere realistische zorg is dat de infrastructuur rondom Swerf Rust niet berekend is op grote aantallen bevoorradingsvoertuigen. Hoe gaat de gemeente Middelburg ervoor zorgen dat naar school fietsende kinderen en via het fietspad naar de aldi in de griffioen lopende asielzoekers elkaar niet ingevaar brengen? Hetzelfde geldt voor de door de michaelsdreef lopende asielzoekers en auto's die door de twee gevaarlijke bochten geen overzicht hebben. Het lijkt mij dat er totaal niet is nagedacht over de praktische kanten van dit plan. Dit komt noch de asielzoekers noch de omwonenden en scholieren ten goede.

Gast

#204

2014-07-21 11:29

Onmenselijk op elkaar gepropt

Gast

#205

2014-07-21 11:59

Verkeerde lokatie met zoveel mensen in piepkleine kamertjes,
Gemeente Middelburg/COA dat is vragen om moeilijkheden, onaanvaardbaar !
Terwijl de omwonenden altijd is beloofd dat zodra de bejaarden bewoners zijn verhuisd, Swerfr-Rust met aanleunwoningen wordt gesloopt.
Hiervoor in de plaats een kleinschalig zorgsteunpunt waar vandaag ook de (oudere) bewoners van de nabijgelegen etagewoningen aan het Nieuwekerckeplein/Breeweg de nodige zorg en ondersteuning zouden krijgen.
Resterend terrein zou vrijkomen voor woningbouw (laagbouw)
GEMEENTE MIDDELBURG BELOFTE MAAKT SCHULD ! ! !

Gast

#206 Re: Infrastructuur

2014-07-21 14:37

#203: Een bezorgde michaelsdreefster - Infrastructuur

Gelukkig dat die twee bochten zonder het asielzoekerscentrum wel overzochtelijk zijn…


Gast

#207

2014-07-21 21:12

Goede argumenten in de brief!
Gast

#208 Reactie wethouder Dekker in de PZC van vrijdag 18 juli j.l.

2014-07-22 09:45

Is de wethouder zich ervan bewust dat als de ondoordachte plannen doorgaan het gedaan is met de rust.
Dit niet alleen op zondag !
Bewoner Breewijk

#209 Zelf vluchteling worden?

2014-07-22 11:15

Verhuisd vanuit een dorp naar de Breewijk te Middelburg, dit omdat ik als ouder het beste wil voor mijn jonge gezin en in een mooie wijk met veel jonge gezinnen/ sportcomplex/scholen/kerk hier een mooie toekomst tegemoet zie! Echter voel ik mij als verantwoordelijke voor mijn vrouw en kinderen mij niet meer veilig met 330 asielzoekende mensen om mij heen. Ik heb vorig jaar een huis gekocht in de wijk maar als ik dit alvorens geweten had had ik dit nooit en te nimmer gedaan! Mocht dit plan serieus doorgaan voel ik mij genoodzaakt om te verhuizen naar een plek waar ik mezelf en mijn gezin zich wel op ons gemak voelen.. kortom zelf vluchteling geworden van politieke keuzes?! Absurt idee dat je als Nederlander moet vluchten in je eigen land.
Moos

#210 Re: Zelf vluchteling worden?

2014-07-22 11:35

#209: Bewoner Breewijk - Zelf vluchteling worden?

Uw reactie is ronduit bespottelijk! Er bij voorbaat van uit gaan dat uw gezin niet meer 'veilig' zal zijn getuigt van grote domheid en onwetendheid. Misschien kunt u beter zorgen dat uw kinderen leren omgaan met mensen van allerlei achtergronden, zodat dit soort absurde situaties in de toekomst voorkomen kan worden. Kinderen zijn onbevangen, u mag hen niet besmetten met uw vooroordelen! Laat ze lekker spelen met de kinderen van asielzoekers, zo leren die snel de taal. En wie weet, leert u ook nog wat....

Moos

#211 IP adressen

2014-07-22 11:39

o ja, nog een ding: 220 handtekeningen maar van slechts 158 IP adressen (computers)...
En helemaal laf zijn de ondertekenaars die wel tekenen maar niet hun naam bekend maken!
De boemerang
Gast

#212

2014-07-22 11:51

De werkelijke problematiek is het best verwoordt in een voor het overige best positieve opmerking (#38):

"Het is u wellicht niet bekend, maar op het voormalig terrein van Vijvervreugd, waar het vorige AZC stond, wonen sinds 2007 mensen."

Vroeger stond er een AZC, maar sinds 2007 wonen er mensen.

De boemerang

#213 Re: IP adressen

2014-07-22 11:58

#211: Moos - IP adressen o ja, nog een ding: 220 handtekeningen maar van slechts 158 IP adressen (computers)...

Plus méér dan twintig handtekeningen van mensen die helemaal niet eens in Middelburg wonen, laat staan in de betroffen wijk, en die de problematiek dus helemaal niet eens treft. Ik vrees dat de draagkracht van deze petitie toch wel iets minder hoog is dan men hier graag aan wil nemen.

gast

#214 Re: Zelf vluchteling worden?

2014-07-22 11:59

#209: Bewoner Breewijk - Zelf vluchteling worden?

Zeer goed te begrijpen uw reactie. U zult ongetwijfeld niet de enige zijn die zo denkt.

 

De boemerang

#215 Re: Zelf vluchteling worden?

2014-07-22 12:02

#209: Bewoner Breewijk - Zelf vluchteling worden? Mocht dit plan serieus doorgaan voel ik mij genoodzaakt om te verhuizen naar een plek waar ik mezelf en mijn gezin zich wel op ons gemak voelen.. kortom zelf vluchteling geworden van politieke keuzes?! Absurt idee dat je als Nederlander moet vluchten in je eigen land.

Absurde redenatie.

Vertel mij eens waarom uw gezin plots "niet meer veilig is", omdat er een AZC zou komen? En u dan zelf vergelijken met iemand die om zijn vege lijf te redden huis en haard, familie en vrienden een paar duizend kilometer verderop heeft moeten achterlaten, is toch wel erg onkies.


Gast

#216 Re: Re: Zelf vluchteling worden?

2014-07-22 12:28

#215: De boemerang - Re: Zelf vluchteling worden? 

 

Waarom? Dit bericht las ik in de PZC van 14 oktober 2009 Middelburg breekt met COA MIDDELBURG - De gemeente Middelburg en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over de huisvesting van asielzoekers na sluiting van het centrum aan de Koudekerkseweg. Het COA wil alleen grote centra met tenminste vierhonderd plaatsen, maar de gemeente vindt dit niet aanvaardbaar. Middelburg wilde de asielzoekers in kleine groepen huisvesten in de woonwijken. De gemeente heeft de afgelopen jaren slechte ervaringen opgedaan met de concentratie van grote groepen asielzoekers. In het centrum aan de Koudekerkseweg zijn ernstige incidenten geweest, van massale vechtpartijen en brandstichting tot moord.
De boemerang

#217

2014-07-22 12:54

Heeft u de datum gelezen van dat bericht? Gelden alle berichten uit het verleden ook voor het heden en voor de toekomst? Moet ik nooit meer in dat winkelcentrum in Alphen a/d Rijn gaan winkelen, omdat daar ooit een vreselijke schietpartij heeft plaatsgevonden? Moet ik nooit meer Den Haag gaan, want daar gooien ze met waxinelichthouders? Moet ik nooit meer inschrijven voor een cruise op de Middellandse Zee, want die kapseizen nog wel eens? Heeft allemaal uitgebreid in de krant gestaan en niet alleen in het provinciale blad.

Zijn het dezelfde bewoners die zullen terugkeren in het AZC? Zullen daar dezelfde problemen opnieuw spelen en opnieuw hetzelfde aangepakt worden? En hebben diezelfde bewoners nu nog steeds hetzelfde gedrag? Eens een kleurling, altijd een crimineel?

Als u een verantwoordelijke vader en echtgenoot wilt zijn, dan zou ik mij allereerst eens zorgen gaan maken over uw humaniteit en de boodschap die u daarmee overbrengt op uw kinderen, want een krantenbericht van vijf jaren geleden is geen enkele rechtvaardiging voor uw vooroordelen van vandaag.

Maar zeg eens eerlijk, als de opvang van asielzoekers zou gaan zoals het gemeentebestuur van Middelburg dat wilde (zoals in dit artikel beschreven), vier man in een woning naast u, twaalf verdeeld over drie woning bij u tegenover en grenzend aan uw achtertuin nog twee woningen met elk vier personen. De andere straten in de wijk evenzo. Is het dan wel goed? Of twijfelt u dan nog steeds aan 'uw veiligheid'? Was u er dan wel komen wonen?


Gast

#218 Re:

2014-07-22 13:18

#217: De boemerang -  

 

De boemerang: U vraagt naar mijn mening, die krijg u! Deze petitie is opgericht zodat mensen hun mening kunnen geven op de komst van een eventueel AZC in Swerf-Rust, mensen geven deze mening.. niemand maar dan ook helemaal niemand vraagt naar uw mening!? Wat ik vind.. wat Pietje vindt.. wat u vindt moet iedereen lekker voor zichzelf weten, maar steek niet overal je mond in! U bent een linkse betweter met echt te veel vrijëtijd! Het interesseert mij niet dat dit artikel 5 jaar oud is, dit is voorgevallen punt uit en daar maak ik mij zorgen om ja, mag ik? Ik ben zelf wel ontzettend benieuwd waar u woont? Misschien dat ik eens samen met wat buurtbewoners langs kan komen om te kijken of er bij u in huis niet voldoende ruimte is om deze mensen te huisvestigen? Misschien dat deze even voor een aantal jaar bij u kunnen logeren en dan kijken we of u er over 5 jaar ook nog steeds zo overdenkt en als ik u dan herrinner aan onze gesprekken zal u dan ook met zo een rotsmoes komen.. tjaaa maar dat was toen, wel 5 hele jaren geleden? Ik walg van u reacties en betweterig gedrag al vanaf punt 1! Waarom dit waarom dat.. iedereen geeft hier zijn of haar mening, laat dat lekker zo! En op stelling dat er ook mensen vanaf buitenaf reageren.. misschien omdat er per dag honderden kinderen voorbij fietsen om naar school te gaan? Of is dat volgens u ook al onzin of omdat ze nu 6 weken vakantie hebben ook alweer oud nieuws en niet relevant? Als u dat vindt.. prima! Ik zal u lekker in deze waan laten maar steek niet overal je mond in.
De boemerang

#219 Re: Re:

2014-07-22 13:50

#218: - Re: Deze petitie is opgericht zodat mensen hun mening kunnen geven op de komst van een eventueel AZC in Swerf-Rust, mensen geven deze mening..

Zo ook ik. Ik zet alleen vraagtekens, GROTE vraagtekens bij de argumenten die een aantal mensen gebruiken om hun mening te staven.

Niemand, maar dan ook echt helemaal niemand vraagt naar uw mening over mij. Toch geeft u die ongevraagd, al slaat die nergens op. U noemt mij betweterig. Ik weet niets beter dan wie ook, ik vraag mij alleen af hoe u en anderen tot hun conclusie komen. U geeft mij geen antwoord, dus begrijp ik dat mijn vermoeden terecht is.

U zegt: "Het interesseert mij niet dat dit artikel 5 jaar oud is, dit is voorgevallen punt uit en daar maak ik mij zorgen om ja, mag ik?" Tuurlijk mag u, maar dat maakt uw redenering niet logischer, integendeel. Ik heb u voorbeelden gegeven van serieuze voorvallen die ook in vroegere kranten hebben gestaan en ik weet zeker dat u mij voor gek zult verslijten als ik daarom nooit meer in Alphen a/d Rijn zou komen, of in Den Haag of op de Middellandse Zee. Toch noemt u dat uw argument voor het weren van een AZC, punt uit, mag u?

Ik leg u uit dat het niet dezelfde bewoners zijn die daar geplaatst zullen worden, dat zich dus ook niet dezelfde conflicten voor kunnen doen, dat ook het COA gegroeid is sindsdien en zaken nu anders aanpakt dan in het verleden. Toch volhardt u in het verwijzen naar het verleden om de toekomst van volstrekt andere mensen te voorspellen.

U weet dat dat niet uw werkelijke argument is. Het gaat hier om mensen, die in uw ogen per definitie minderwaardig en niet te vertrouwen zijn. U vindt mijn conclusie voorbarig? Hoe verklaart u dan dat u mensen die u niet kent en waarvan u helemaal niets weet, toch al te veroordelen voor hun fictieve, toekomstige, onacceptabele gedrag?

U zegt ook: "En op stelling dat er ook mensen vanaf buitenaf reageren.. misschien omdat er per dag honderden kinderen voorbij fietsen om naar school te gaan?" Kunt u mij uitleggen waarom dan iemand uit Den Haag of Breda een handtekening moet zetten in een petitie die strikt over deze wijk in Middelburg gaat? Er fietst geen enkele scholier uit Middelburg voor hun deur langs, laat staan 'honderden'. En er zal ook geen enkele bewoner van een Middelburgs AZC hun tuinkabouter of fiets meenemen. Daarom zet ik vraagtekens bij de handtekening van deze vierentwintig personen. U zoudt dat ook moeten doen, maar omdat zij uw belang lijken te ondersteunen bent u graag bereid de ogen te sluiten en zelfs nonsens als verklaring daarvoor te moeten geven.

Wees eerlijk naar uzelf toe en ben bereid om toe te geven waarom u daadwerkelijk geen AZC op deze plek wilt. Mij hoeft u niets wijs te maken, u draait uzelf een rad voor de ogen door argumenten te gebruiken die nergens op slaan.

Als ik in de gemeenteraad zou zitten (wees gerust, daar zit ik niet), dan had ik tot nu toe hier geen enkel steekhoudend argument gehoord om de toewijzing tegen te houden.

Koos Werkeloos

#220

2014-07-22 18:48

Ik wou dat ik een asielzoeker was. Waarom ?
Krijg ik zakgeld,waar ik niets voor hoef te doen.
Gebruik ik water waar ik niets voor hoeft te betalen.
Gebruik ik stroom , ook gratis.
Heb ik gratis verwarming, zet ik zo hoog mogelijk met
de ramen open.
Mag ik gratis sporten.
Maling aan die nederlanders, die zich de schompes werken, om dit allemaal te betalen.
PIM F.

#221

2014-07-22 18:50

Zet een tentenkamp op , in de Hedwigpolder.

Gast

#222 Re:

2014-07-22 19:45

#220: Koos Werkeloos - Ik wou dat ik een asielzoeker was.

Verhuis naar Eritrea. Voor je 't weet zijn je vrouw en kinderen aan flarden geschoten, mag je dan vluchten naar Nederland. Ontvangen we je hier op de ons zo bekende wijze: vingerwijzend, rugtoekerend, naspugend. Kijken hoe leuk je 't nog vindt. Idioot.


Gast

#223 Re:

2014-07-22 20:02

#220: Koos Werkeloos -

Blijft jammer dat er geen knop "Meld stompzinnige inhoud" is. Verdorie wat mag ik weer trots op mijn Nederlandse nationaliteit zijn.

Geert W.
Gast

#224 Re:

2014-07-22 20:04

#220: Koos Werkeloos -

Het is HET schompes, malloot. Moeilijk hè, je moerstaal?

Hans J.

#225 Re:

2014-07-22 20:08

#221: PIM F. -

En het is HedwigEpolder. Ook verdraaid moeilijk zo'n enorm land als het onze 'n beetje te kennen.