Middelburg Geen asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein


Gast

/ #2

2014-07-13 13:28

Een naar mijn mening zwaarwegend bezwaar is dat de aaneengrenzende woonwijken Stromenwijk-Breewijk onevenredig zwaar en langdurig maatschappelijk worden belast met opnieuw de komst van een COA centrum in een straal van nog geen kilometer. Opnieuw omdat er al 12 jaar een COA centrum was gevestigd tot enkele jaren terug in de Stromenwijk, 800 meter van de nieuw geplande locatie Swerf-Rust. Dat kan betekenen dat bewoners totaal 24 jaar worden geconfronteerd met een COA centrum als buurman. In Nederland betekent dit in gerechtelijke termen richting levenslang. Dit is niet naar evenredigheid en draagkracht burgers belasten met het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.