Middelburg Geen asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein

Overbuur

/ #14 asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein

2014-07-14 18:13

Het gebouw kan geschikt zijn voor opvang van deze mensen. Wat de locatie betreft is deze echter ongeschikt. De woonwijk is al overbezet met sporthal en 2 scholen met honderden leerlingen, waarvan het getal ook de laatste tijd nog fors toegenomen is.
Er is dus begrijpelijk, alle argumenten in acht genomen, dat er een andere locatie gezocht wordt.
Met het vinden van een geschikte locatie wens ik u veel succes.

Met vriendelijke groet,

De Overbuur