Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


Gast

#301

2015-07-03 10:48

Je zou beschaamd zijn als je ons parlementairen mekaar ziet uitschelden in 't parlement. Ook zij hebben dringend nood aan wat meer positeve morele feedback.
Mijn voorstel: een levensbeschouwelijke, positief sociaal en mensverbonden gerichte zender opstarten speciaal voor ons parlementairen: UITZENDINGEN VOOR DERDEN IN HET PARLEMENT

Gast

#302

2015-07-03 10:49

Wij hebben nog een houvast. Solidariteit is heel belangrijk. Het individualisme maakt onze maatschappij kapot. Mensen overtuigen ook via de omroep is een bijdrage diepositief kan werken binnen onze samenleving
G.i. Neeroeteren

#303

2015-07-03 10:51

Wij hebben nog een houvast. Solidariteit is heel belangrijk. Het individualisme maakt onze maatschappij kapot. Mensen overtuigen ook via de omroep is een bijdrage diepositief kan werken binnen onze samenleving


Gast

#304

2015-07-03 10:57

Ik hou van de programs omdat die mij helpen in mijn leven as een Christen

Gast

#305

2015-07-03 11:05

Omdat ik levensbeschouwelijke programma's wil behouden. Soms voor mensen enige houvast.

Gast

#306

2015-07-03 11:13

omdat iedereen recht heeft op spirituele onderwerpen, omdat iedereen recht heeft op nieuws uit kerken, synagogen, moskeeën zodat wij leren omgaan met iedereen ongeacht afkomst, huidskleur, of religie.

Gast

#307

2015-07-03 11:15

Ik kijk zelf regelmatig naar deze uitzendingen, de wereld wordt vanuit een totaal andere hoek bekeken; hetgeen we zeker in deze tijd zo hard nodig hebben. Had U liever wat meer reclame ?? of kook- en lifestyleprogramma's ??

Gast

#308

2015-07-03 11:22

Omdat de mensen nood hebben aan spirituele ondersteunen in hun zoeken naar waarheid en waarden !

Gast

#309

2015-07-03 11:39

België is in de praktijk al het meest seculiere land ter wereld. De logebroeders en de anti-spirituelen hebben teveel koren op hun molen.

Gast

#310

2015-07-03 11:41

Het is gewoon een noodzaak om dergelijke programma's
in een openbare zender aan bod te laten komen, vaak als een zinvol tegengewicht van de berichtgeving en de beelden die we in de 'gewone' nieuwsmedia te verwerken krijgen.

Gast

#311

2015-07-03 11:50

omdat levensbeschouwing veel belangrijker is dan mensen dikwijls willen toegeven

Gast

#312

2015-07-03 11:58

Levensbeschouwelijke omroepen zijn noodzakelijk voor de vorming van de gelovigen (volgelingen).

Gast

#313

2015-07-03 11:59

Ik weet vele oudere die er heel veel aan hebben om dat zij niet meer zo mobiel zijn en andere zaken hen minder boeien
vriendelijke groet Christiane

Gast

#314

2015-07-03 12:04

Ik heb de petitie ondertekend omdat ik vind dat 'Braambos' zeer zinvol kan zijn voor zoveel (jonge) mensen die in onze huidige samenleving op zoek zijn naar geluk en liefde!

Gast

#315

2015-07-03 12:13

voor veel mensen is de zendtijjd nog het enige contact met geloof.

Gast

#316

2015-07-03 12:21

Blijven geloven dat het goede het kwade zal overwinnen.
Het is zeer triestig dat er voor deze programma's geen plaats meer zou zijn. Dit zijn programma's die veel meer te zien zouden mogen zijn. Heruit haalt men sterkte en kracht, brengen mensen mogelijk om inzichten te krijgen en te leren leven als broeders en zusters voor elkaar. Er is een grote nood in onze maatschappij om meer éénheid en een betere samenleving en dit kan alleen als we ons ikje uit ons willen losrukken en leven in mededogen, dienstbaarheid, eerlijkheid en ware liefde. Er zou zelfs op katholieke scholen de uitzendingen van vb. braambos, kruispunt ... mogen benut worden zodat de jonge mensen weer de weg naar geloof, hoop en liefde mogen ontdekken, de enige ware weg, er zou veel kunnen veranderen in deze wereld. Laten we blijven vertrouwen op een duidelijk signaal voor vrede !
Met vriendelijke groeten Patricia 


Gast

#317

2015-07-03 12:24

Asociale niet democratische beslissing door eenling, zonder motivatie of duidelijke verantwoording! 'Besparing' is in dit geval geen echte reden. Eerder machtswellust ? Arm Vlaanderen met zulke regeerders!

Gast

#318

2015-07-03 12:27

Hoe meer er nu in instellingen bespaard wordt, hoe meer hebben diezelfde instellingen voorheen met centen gegooid! Ook vele gemeenten zijn in dit bedje ziek.

Gast

#319

2015-07-03 12:34

Als reactie tegen het verbannen van de levensbeschouwelijke - en vooral de Christelijke! - stem in het openbare leven. Want dit is duidelijk de bedoeling: het enige kritische geluid dat er nog klinkt tegen het dominante economische discours doen verstommen.

Gast

#320

2015-07-03 12:35

Het is heel belangrijk voor een grote mensen (bejaarden, zieken ...) om via de TV nog contact te kunnen hebben met hun eredienst en informatie te kunnen opvolgen over hun kerkgemeenschap (of persoonlijke overtuiging). Ik hoop echt dat de minister terugkomt op zijn beslissing.

Gast

#321

2015-07-03 12:50

het is schandelijk dat ook dat programma moet sneuvelen voor onnozele spelletjes of weet ik wat!
geef iedereen een kans om iets te zien wat gewaardeerd word!!!

Gast

#322

2015-07-03 12:51

Een wereld zonder "God" valt in een totale duisternis...en vernietigt zichzelf !!!

Gast

#323

2015-07-03 13:00

Ik luister geregeld naar braambos en ik haal er meestal veel moed, wijsheid en sterkte uit.
Je staat even stil bij wat echt belangrijk is in het leven, in plaats van altijd maar opgejaagd te worden om te consumeren enz. Het woordje RUST is soms ver te zoeken in onze moderne maatschappij.

Gast

#324

2015-07-03 13:09

Door kennis name deze petitie bewust gemaakt van de noodzakelijkheid dat deze besparingen van levensbeschouwelijke moeten stop gezet worden!

Gast

#325

2015-07-03 13:10

Omdat ik het noodzakelijk vind dat alle levensbeschouwingen ruimte behouden om hun visie zelf bekend te maken en door te geven. Dit is essentieel.