Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


Gast

/ #248

2015-07-03 06:16

Ik acht levensbeschouwelijke uitzendingen belangrijk. Zij verrijken het persoonlijk leven én het maatschappelijk debat.