Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


Gast

#326

2015-07-03 13:14

Van wezenlijk belang voor een gezonde maatschappij om het religieuze aspect ruimte en aandacht te geven.Het leven als mens gaat verder dan alleen de economische waarde(n)
Hierop bezuinigen is korte termijndenken en zal op langere termijn veel maatschappelijk psychosociale problematiek geven.

Gast

#327

2015-07-03 13:19

de argumenten zijn overtuigend, de levensbeschouwelijke zenders zijn een belangrijke vrije meningsuiting en contact tussen geloofsgenoten. Iedereen weet dat het gaat om rabiate haat van een kleine groep tegen alles wat geloof heet, mn. de dictatuur van de zogenaamde neutraliteit, verheven tot verplichte ideologie.

Gast

#328

2015-07-03 13:32

Waarom mag men of kan men niet uitkomen voor wat ten diepste raakt en een mens zinvol doet leven?


Gast

#329

2015-07-03 13:38

Omdat ik, als christen, bij elke uitzending van Braa

Gast

#330

2015-07-03 13:42

Omdat de motivatie en de waarden bijzonder worden in een maatschappij die meestal materialiisme in zo mooie, zo  jonge en zo kleurige beelden aanprijst dat dit al zeer ongeloofwaardig is geworden en mensonwaardig wordt.


Gast

#331

2015-07-03 13:44

Een wereld zonder God of zonder geloof, is een wereld zonder menselijkheid.


Gast

#332

2015-07-03 13:47

Ik kijk regelmatig naar Braambos en vind het een heerlijk programma, dat tevens getuigenissen geeft van mensen die het evangelie beleven, maar ook, als ik het zo mag zeggen, het evangelie op een gelijke manier verkondigt;

Gast

#333

2015-07-03 13:48

Braambos is een uitstekend programma voor vele mensen die op de hoogte willen blijven wat er leeft vandaag aan christelijke zingeving, aan wat er gebeurt wereldwijd aan positieve waardevolle dingen. Braambos is ook een oproep om onze christelijke wortels te blijven bewaren en waarderen, maar ook om openheid te bewaren naar andere religies en overtuigingen.

Gast

#334

2015-07-03 13:50

Als geëngageerde christenen dienen wij verdraagzaam te zijn t.v.v.elke levensbeschouwing; Spijtig genoeg kan dit vanuit andere hoeken niet worden gezegd en worden pogingen ondernomen om het 'middenveld' vooral christelijk geïnspireerd uit te schakelen. Wij pleiten dan ook voor de nodige verdraagzaamheid uit het niet-christelijke kamp !

Gast

#335

2015-07-03 13:57

Principieel : de overheid moet niet als een keizer koster alles in handen nemen ; zij moet wel bevorderen dat de verschillende strekkingen zelf aan het woord komen. De kwaliteit van de huidige uitzendingen kan wel veel beter. Inspiratie is te vinden in Nederland.

Gast

#336

2015-07-03 13:58

M.C. Kalmthout


Gast

#337

2015-07-03 14:04

Omdat het land, dacht ik, democraties is moet het toch mogelijk zijn je eigen levensbeschouwing te goesteren en het te beleven!

Gast

#338

2015-07-03 14:13

Als gelovige engageer ik mij op verschillende niveau's van de samenleving. En soms gaan mijn haren ten berge rijzen wanneer ik verneem hoe een christelijke levensbeschouwing zo vaak " kop van jut" is en " de schuld is van ei zo na alles " wat fout loopt in onze samenleving. Droevig toch ? Daarom steun ik deze petitie.

Gast

#339

2015-07-03 14:24

Omdat ik volledig achter jullie analyse sta!

Gast

#340

2015-07-03 14:25

Omdat het afschaffen van levensbeschouwelijke uitzendingen een regelrechte schande is !

Gast

#341

2015-07-03 14:25

Omdat aandacht en respect voor levensbeschouwingen belangrijk is voor een pluralistische maatschappij

Gast

#342

2015-07-03 14:26

Omdat ik het één van de beste en zinvolle programma's vind

Gast

#343

2015-07-03 14:37

Onze levensbeschouwing blijft te waardevol om niet meer aan bod te komen.

Gast

#344

2015-07-03 14:40

Deze uitzendingen schrappen kan niet; de openbare omroep is de enige die dergelijke programma's kan uitzenden; zij voldoen aldus aan de vraag van honderdduizenden kijkers

Gast

#345

2015-07-03 14:40

Ga helemaal akkoord met deze petitie, ben een regelmatige kijker naar Braambos. Dank

Gast

#346

2015-07-03 14:47

Ik onderschrijf deze petitie omdat ik helemaal akkoord ga met wat Jean Bastiaens en Thomas Holvoet hierover schrijven. Ik vind het bovendien in deze 'doe-maatschappij', van wezenlijk belang om ook blijvend de spirituele dimensie aandacht en ruimte te geven.

Gast

#347

2015-07-03 14:48

Het leven is zoveel meer dan brood en spelen!
Er wordt zoveel uitgezonden waar ik ook helemaal geen interesse in heb. De openbare omroep wordt met belastinggeld betaald, dus ook door het publiek van de levensbeschouwelijke omroepen.

Gast

#348

2015-07-03 14:59

Vrijheid!!! samen beleven

Gast

#349

2015-07-03 15:00

Het levensbeschouwelijke behoort tot onze essentie van "mens zijn" en dat mag niet genegeerd worden!

Gast

#350

2015-07-03 15:03

Dit is een verbod om een eigen overtuiging te hebben willen aan banden leggen.