Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


Gast

/ #239

2015-07-03 04:46

Omdat levensbeschouwelijke uitzendingen wezenlijk bijdragen tot tolerantie in de strijd tegen radicalisering.Elkaar in respect inhoudelijk leren kennen is wezenlijk.Anderzijds zijn deze programma's een van de zeldzame met diepgang en kwaliteit op de openbare omroep.op de openbare omroep.