Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!


Gast

/ #227

2015-07-02 21:32

Hoe miinder levensbeschouwelijke dialoog, hoe minder kennis en dus verdraagzaamheid