Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!.


Gast

#251

2015-07-03 07:29

Uit respect voor de vele bejaarden en ouderen die via de media, radio en televisie de vieringen toch nog kunnen volgen en zo verbonden blijven met hun gemeenschap, tevens voor de informatie over hun geloof.

Gast

#252

2015-07-03 07:40

Er komt zoveel 'troep' op TV en als er dan eens een zinvol programma opkomt dan kan men dat niet verdragen en
dan moet het maar verdwijnen... Onbegrijpelijk !!!!


Gast

#253

2015-07-03 07:44

Bravo met dit initiatief!

Dit bericht is verwijderd door de auteur van deze petitie (Toon details)

2015-07-03 08:14Gast

#255

2015-07-03 08:15

De levensbeschouwing van de VRT is te eenzijdig.

Gast

#256

2015-07-03 08:16

om God's stem te laten klinken in de media


Gast

#257

2015-07-03 08:17

Het is heel belangrijk voor alle mensen om de goede boodschap te kennen. Waarom zou de overheid daar dan niet aan mee kunnen werken. Die is er toch voor alle Belgen. Ontneem hen dan dit niet.

Gast

#258

2015-07-03 08:18

Zeer verzorgde uitzendingen, met verruimende aandacht voor diverse overtuigingen.

Gast

#259

2015-07-03 08:20

Deze petitie is belangrijk...
Mensen hebben nood aan positieve zingeving.
Het is belangrijk elkaar op een positieve manier te leren kennen om samen te kunnen leven.

Gast

#260

2015-07-03 08:22

'k Wil dit initiatief ondersteunen omdat ook de christelijke stem haar recht, haar plaats en haar functie heeft in onze maatschappij!

Gast

#261

2015-07-03 08:24

Omdat deze uitzendingen zeer interessant en boeiend zijn en het zal spijtig zijn als ze niet meer zouden bestaan.

Gast

#262

2015-07-03 08:27

omdat ik het belangrijk vind dat de goede, blije boodschap ook mensen kan bereiken die anders de mogelijkheid niet hebben om ze te beluisteren. We krijgen een "lege" maatschappij als we God uit het dagelijks leven bannen. Hij houdt zoveel van ons en wij durven zijn liefde niet genoeg beantwoorden. Zonder geloof in "Zijn Liefde" zijn we als maatschappij en individu gedoemd om niet gelukkig te zijn.

Gast

#263

2015-07-03 08:28

Omdat het hoog tijd wordt dat levensbeschouwelijke programma's niet alleen blijven bestaan, maar ook uitgebreid mogen worden en tevens op correcte tijdstippen zouden uitgezonden worden en niet 's nachts of op onmogelijke uren.

Gast

#264

2015-07-03 08:39


PRACHTIGE INZET ? WE HOPEN OP VEEL REACTIES

Gast

#265

2015-07-03 08:41

Omdat ik wens en eis dat religieus voedsel blijft doorgegeven worden

Gast

#266

2015-07-03 08:43

Omdat het niet kan dat uitzendingen over hetgeen iedereen ten diepste bezig houdt eenzijdig worden afgeschaft.

Gast

#267

2015-07-03 08:49

Ik mis geen enkele uitzending van Braambos. Het is nog een van de weinige programma's waarin nog iets zinnigs wordt gebracht.
Zullen we dit ook moeten missen !!

Gast

#268

2015-07-03 08:53

Deze petitie wil ik graag ondertekenen niet alleen voor mezelf maar voor zovele mensen die regelmatig de uitzending van de vieringen en lezingen volgen. Daarbij hebben levensbeschouwingen een zeer grote invloed op alle lagen van de bevolking: daarom moeten ze blijven uitgezonden worden. Er zijn veel meer waardeloze flitsen die weinig aanbrengen en toch blijven!

Gast

#269

2015-07-03 08:53

Om de levensbeschouwelijke programma's zoals Braambos te laten blijven.

Gast

#270

2015-07-03 08:53

uit overtuiging

Gast

#271

2015-07-03 08:54

Levensbeschouwelijke omroepen zijn voor vele mensen een mogelijkheid om thuis vb eucharistievieringen mee te maken. Zieken en ouderen die zich niet kunnen verplaatsen worden afgesneden van hun roots.
Bespaar ergens anders.
Het is een ondemoctratische beslissing, meer dictatoriaal.
Start met een onderzoek voor samenwerking met Nederlanse omroepen.

Gast

#272

2015-07-03 08:56

Zonder voorlichting en vertellen over levensbeschouwingen wordt het een kille,materialistische, egoïstische maatschappij met veel vooroordelen en onwetendheid: geen goede zaak!
Mag niet gebeuren.


Gast

#273

2015-07-03 08:56

Omdat ik deze uitzendingen altijd met aandacht volg en ook voor de vele mensen die zich dienen tevreden te stellen met een uitzending op TV. Laat ons aub niet alles, wat met gelijk welke godsdienst te maken heeft, over boord gooien.

Gast

#274

2015-07-03 09:09

Omwille van het grote aantal kijkers, vaak ook zieken en bejaarden, maar vooral omwille van soms heel belangrijke of nuttige uitzendingen! Jammer voor het vaak heel late uur!

Gast

#275

2015-07-03 09:15

Een openbrae oproep is voor iedereen, wat de geloofsovertuiging of filosofie ook is. De staat maakt toch ook geen verschil als je haar wegennet gebruikt!!!