Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!.


Gast

#276

2015-07-03 09:17

OMDAT BRAAMBOS EEN ZEER WAARDEVOL PROGRAMMA IS DAT WIJ ECHT NODIG HEBBEN IN DEZE TIJD

Gast

#277

2015-07-03 09:22

Het getuigt van gebrek aan wijsheid om de levensbeschouwelijke stem monddood te maken. Ik vond het nu al beschamend dat deze programma's verwezen werden naar de late uren. Welke stemmen mogen dan wel nog klinken in de openbare oproepen? Waarvoor staan zijn? Je kan het bezwaarlijk nog democratisch noemen als de politiek beslist welke levensvisies de huiskamers binnen mogen, want levensbeschouwingen bannen is ook een levensbeschouwing. Dan is dat de enige! Deze vorm van censuur lijkt verdacht veel op dictatuur?

Gast

#278

2015-07-03 09:25

IK vind deze progamma's noodzakelijk als voeding voor mijn spiritueel leven en om van dichtbij op de hoogte te blijven van het nieuws in de levensbeschouwelijke domeinen.

Gast

#279

2015-07-03 09:30

De media hebben de plicht ook degelijke en deskundige religieuze info te geven maar schieten schromelijk tekort - daarom kunnen de gespecialiseerde omroepen niet gemist worden !

Gast

#280

2015-07-03 09:33

Schandalig vind ik dat!
Is dit recht op 'vrije' mening... dit noem ik kerkvervolging!
Het wordt hoog tijd dat er wat meer 'zinvolle' programma's komen i.p.v. al die 'schunnige' en agressieve films... wat zeker geen opvoeding is naar kinderen en jeugd. Ik laat het hierbij maar ben echt geërgerd aan Sven Gatz en heel zijn entourage.

Gast

#281

2015-07-03 09:39

Wenst behoud voor religieuze programma's op verschillende zenders!

Gast

#282

2015-07-03 09:43

Gelovigen zijn een bewust deel van de maatschappij en willen als dusdanig hun stem laten horen in het maatschappelijke debat.
Men tracht ons nu de mond te snoeren. Is dat dan het zo geroemde pluralisme?
simplicia

#283

2015-07-03 09:57

Ons  land heeft een record aan zelfmoord , euthanasie  enz .... Zingeving ?  Leve het  Leven ! Leve een zinvol leven


Gast

#284

2015-07-03 09:57

Ik onderteken van harte - omdat ik al wat ouder ben maar toch ondersteuning nodig heb van mijn geloeven.
Ik ben doof mqar dank zij de ondertiteling van de programma's kan ik die (trouwà volgen.
Dank u

Gast

#285

2015-07-03 10:00


omdat wij recht hebben ons GELOOF met onvervangbare levenswaarden naar buiten te brengen

Gast

#286 Re:

2015-07-03 10:01


Gast

#287

2015-07-03 10:02

Ik vind de levensbeschouwelijke uitzendingen noodzakelijk in deze op hol geslagen tijden om even te bezinnen en tot rust te komen en de emotionele intelligentie wat op te krikken.

Gast

#288

2015-07-03 10:03

Omdat ik ervan overtuigd ben dat levensbeschouwelijke uitzendingen van vitaal belang zijn voor de bewustmaking van een groot deel van de Vlaamse bevolking. Ik hou van Braambos!

Gast

#289

2015-07-03 10:16


Omdat 't akkoord met de redenen opgegeven door de petitie.

Gast

#290

2015-07-03 10:16

Beseffen onze politici wel wat er aan vrijwilligerswerk gebeurt dankzij de religies en levensbeschouwingen ??

Gast

#291

2015-07-03 10:17

Deze omroepen mogen ze zeker niet van de mensen ontnemen.

Gast

#292

2015-07-03 10:20

Juist in deze tijd van wantrouwen, verdeeldheid, ongerustheid hier en op wereldvlak zou men dit soort programma's juist moeten aanmoedigen. In deze programma's wordt nog verzoening gepredikt, worden mensen dichter bij elkaar gebracht, wordt eenheid bevorderd. In schril contrast met het onderlinge bekvechten van veel politici.

Gast

#293

2015-07-03 10:22

Waarom moet de "K" overal weg?

Gast

#294

2015-07-03 10:31

Ik hoop dat de misviering ,die om de 14dagen wordt uitgezonden ,
niet zal geschrapt worden.Het Misoffer blijft voor mij van cruciaal belang in mijn geloofsbeleving.Het is al zo moeilijk om zich als katholiek te uiten in onze gemeenschap,maar het Misoffer op TV wil ik zoveel mogelijk intens beleven.

Gast

#295

2015-07-03 10:32

1. Er is een veel efficiënter middel om te besparen : stop de uitzendingen ten laatste te 23.00 uur. De gezondheid van de bevolking zal er wel bij varen...want velen zullen een gezondere nachtrust hebben . Het spaart ook een massa energie als er TV en radio stop is van 23.00 tot bvb.05.00 uur.
2. Waarom juist uitzendingen afschaffen die de mensen iets trachten bij te brengen om "beter" te zijn, om de morele lat wat hoger te leggen, om misschien zin aan hun leven en streven bij te brengen...????

Gast

#296

2015-07-03 10:33

'n Mens zonder positieve, constructieve spiritualiteit is zoals een uitgedroogde rivier, alles rond om verdord ook. Spiritualiteit moet gevoed worden en de levensbeschouwelijke omroepen zijn 'n belangrijke bron.

Gast

#297

2015-07-03 10:37

Braambos is inhoudelijk en vormelijk een sterk programma. Er is natuurlijk wat meer nodig dan 'blik op oneindig' om het te volgen en te beleven. Ik zou eerder knippen in soap, spel- en kookprogramma's, maar dan raak je aan de hoge kijkcijfers en de 'stemmen' die voor politici prioriteit zijn.

Gast

#298

2015-07-03 10:44

De uitzendingen van BRAAMBOS zijn stukken beter en leerrijker dan vele andere programma's.Deze hoogstaande levensbeschouwelijke programma's moeten blijven bestaan. Van mij mogen er gerust wat minder soaps, kookprogramma's of spelprogramma's uitgezonden worden. Nog niet te spreken over al die herhalingen van herhalingen...


Gast

#299

2015-07-03 10:46

Ik heb deze petitie getekend omdat ik vind dat er NIET moet bespaard worden op deze uitzendingen. Besparingen zijn goed op diensten enz. waar de Belgen toch geen voordeel uit halen.
Wat goed is laat dat dan zo.

Gast

#300

2015-07-03 10:48

Het geloof is zo belangrijk. Zelf ben ik katholiek en christen maar ik vi d ook dat andere godsdiensten vb mos,ims en joodse mensen zendtijd op radio en tv verdienen. Braa.bos is een heel goed programma. Ik zou het gewoon dom vinden van minister sven gatz om deze belangrinke levensbeschouwe,ijke progrmma's te schrappen. Ik wil zeker niet onbeleefd zijn tegenover de minister maar dit is gewoon te belangrijk voor zoveel mensen xat me dit niet onverschillig kan laten.