Middelburg Geen asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein

Een bezorgde michaelsdreefster

/ #203 Infrastructuur

2014-07-21 08:13

Nog een andere realistische zorg is dat de infrastructuur rondom Swerf Rust niet berekend is op grote aantallen bevoorradingsvoertuigen. Hoe gaat de gemeente Middelburg ervoor zorgen dat naar school fietsende kinderen en via het fietspad naar de aldi in de griffioen lopende asielzoekers elkaar niet ingevaar brengen? Hetzelfde geldt voor de door de michaelsdreef lopende asielzoekers en auto's die door de twee gevaarlijke bochten geen overzicht hebben. Het lijkt mij dat er totaal niet is nagedacht over de praktische kanten van dit plan. Dit komt noch de asielzoekers noch de omwonenden en scholieren ten goede.