Nederlands Vanzelf Sprekend

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Nederlands Vanzelf Sprekend.


Gast

#176

2014-01-16 16:46

Een nodig initiatief!!!

Gast

#177

2014-01-16 17:55

Het wordt hoog tijd dat we onze Nederlandse taal naar behoren gaan waarderen. In het buitenland staat België nog steeds voor Franstalig (nochtans slechts 35%) of "belgian speaking" wat dat ook moge wezen. Waar men "native speakers" vraag, veronderstelt men dat Belgen per definitie tweetalig NL/FR zijn, maar ééntalig FR is dan ineens ook voldoende. Gedaan ermee!

Gast

#178

2014-01-16 20:41

Wiens brood men eet diens woord men spreekt

Gast

#179

2014-01-19 12:00

Deze kwestie is van belang voor de hele samenleving, maar wordt vaak uitsluitend door taalkundigen en deskundigen in aanverwante disciplines onder de aandacht gebracht. Petities als deze kunnen dit opentrekken, maar er is nog werk aan de winkel, zeker in Vlaanderen.

Gast

#180

2014-01-19 15:54

Ik ben het hartgrondig eens met deze petitie gelet op het belang van spreken en schrijven van de nederlandse taal als belangrijkste factor voor het bewaren en handhaven van onze eigen identiteit.Vooral de toenemende invloed van de straattaal door allochtone bewoners van Nederland en Vlaanderen is actie geboden om onze eigen nederlandse taal in stand te houden, te leren spreken en de zuiverheid ervan te bewaren.

Gast

#181

2014-01-21 17:59

Als lerares Nederlands op rust waardeer ik deze petitie voor het behoud van het Standaardnederlands van ganser harte

Gast

#182

2014-01-23 11:35

Het taalgebruik in SOMMIGE reclamespots op VRT Radio Eén is onaanvaardbaar voor een openbare instelling die geacht wordt correct AN te promoten. Ik voel dikwijls plaatsvervangende schaamte als ik die boertigheid moet aanhoren.

Gast

#183 Re:

2014-01-24 21:02

#3: -

helemaal mee eens


Gast

#184

2014-01-25 11:24

Bittere noodzaak! De taal op een juiste wijze gebruiken voorkomt vergissingen. De basis is te leggen in het onderwijs. Ik ben zeer benieuwd wat deze petitie kan opleveren. In enkele reacties, duidelijk van Vlaamse zijde lijkt een kleine frustratie aanwezig. De oorzaak van het niet goed beheersen van de gemeenschappelijke taal, het Nederlands wordt gezocht in de povere taalbeheersing van inwijkelingen van buiten het taalgebied. Ook de vernippering van de media zou er aan bijdragen. Allemaal waar zo denk ik, het is nu eenmaal de maatschappij waar wij in leven. Elke vorm van aandacht zoals deze petitie is een kans om het gebruik van onze taal weer een duwtje in de goede richting te geven.


Gast

#185

2014-01-27 15:16

mag ik er op wijzen dat petitie een vrouwelijk woord is.

Gast

#186

2014-01-28 18:01

Vanzelfsprekend !

Gast

#187

2014-01-29 11:33

Vanzelfsprekend moet 1 standaard Nederlands behouden blijven. Een afkalving van de culturele band tussen Noord en Zuid en van het belang van het Nederlands op wereldvlak kan alleen maar nadelige gevolgen hebben.

Gast

#188

2014-01-29 13:34

Hopelijk haalt het iets uit.

Gast

#189

2014-01-29 13:54

Als lesgeefster Nederlands aan anderstaligen word ik telkens geconfronteerd met de frustraties van mijn 'studenten' die standaard Nederlands leren, maar op de het werk door hun Nederlandstalige collega's aangesproken worden in een verkavelings Vlaams. Als buitenlanders een inspanning doen om goed Nederlands te praten waarom kunnen de Vlamingen dan ook geen inspanning doen om die mensen in een behoorlijke en voor iedereen begrijpelijke taal te woord te staan? Het wordt de hoogste tijd dat onze Vlaamse series komaf maken met "gij" en ander archaïsch taalgebruik.

Gast

#190

2014-01-29 16:45

Helemaal eens. Weg ook met onnodig Engels in onze taal, in beide delen van Nederlandstalig Europa. En noem het Nederlands en geen Vlaams of Hollands.

Gast

#191

2014-01-29 18:22

Geen probleem met de petitie. Wel met de onnozele tekening met de banaan en de ENORME KEMEL: vous enleveR....!!!

Innige deelneming

Gast

#192

2014-01-29 18:45

Prima initiatief! Ik erger me dood aan het 'verkavelingsvlaams', waaraan je nergens meer kan ontsnappen: televisie, film, zelfs theater... Toppunt is bovendien dat West-Vlamingen het nodig vinden migranten die behoorlijk Nederlands hebben geleerd in het West-Vlaams in te wijden. De Vlaamse arrogantie maakt ons klein; samen met Nederland betekenen we heel wat meer in Europa en de wereld... Hil d'Haese - leraar Nederlands

Gast

#193

2014-01-30 13:38

Ik vind dat het dringend tijd wordt dat we in Vlaanderen én in Nederland weer het standaard Nederlands gebruiken, ook in TV-series, op de gsm, bij het mailen, op facebook enz.

Gast

#194

2014-01-30 19:05

We moeten trots zijn op onze taal. Ze maakt deel uit van onze cultuur!!!

Gast

#195

2014-01-30 21:10

Mijn grootmoeder begrijpt nog altijd niet waarom mensen in Vlaanderen Nederlands moeten spreken. Op haar schoolrapport stond indertijd klaar en duidelijk 'Vlaamsche taal'.
Nederlands spreken ze volgens haar in Nederland.
In werkelijkheid is dat ook zo. Oma heeft weer eens gelijk.

Gast

#196

2014-01-31 14:52

Ik heb het hoe langer hoe moeilijker om ze te verstaan, de zogenaamd Nederlandstaligen, nu ook soms boven de Moerdijk. Als ze schrijven, zijn ze zich van geen fouten meer bewust. Niet zozeer de standaardtaal als wel het Nederlands tout court verdwijnt en een taalunie om dit tegen te gaan hebben we helaas niet.

Gast

#197 Re:

2014-01-31 15:39

#151: -

Daarvoor is indertijd de Taalunie in het leven geroepen. Maar die vindt niet dat ze dat moet doen. Dus doet ze niets. En verloedert de boel zienderogen boven de Moerdijk.

Koen Van de moortel

#198 Re:

2014-01-31 16:44

#189: -

Waarom in godsnaam???  Waarom is het Vlaams altijd minder waard dan het Hollands???  In Oostenrijk zegt men "ein Mädel" i.p.v. "ein Mädchen" en niemand zaagt daarover!  Stop nu toch eens met dat altijd maar afbreken van onze eigen schone moedertaal!!!

Gast 2

#199 Re:

2014-01-31 23:12

#195: - Mijn grootmoeder begrijpt nog altijd niet waarom mensen in Vlaanderen Nederlands moeten spreken. Op haar schoolrapport stond indertijd klaar en duidelijk 'Vlaamsche taal'.
Nederlands spreken ze volgens haar in Nederland.
In werkelijkheid is dat ook zo. Oma heeft weer eens gelijk.

Waarschijnlijk als "vertaling" van langue flamande


Gast

#200 Re: Re:

2014-01-31 23:17

#198: Koen Van de moortel - Re: Waarom in godsnaam???  Waarom is het Vlaams altijd minder waard dan het Hollands???  In Oostenrijk zegt men "ein Mädel" i.p.v. "ein Mädchen" en niemand zaagt daarover!  Stop nu toch eens met dat altijd maar afbreken van onze eigen schone moedertaal!!!

Het "Vlaams" (Welk Vlaams? Spreekt men in Limburg ook Vlaams??) is niet minder waard dan het "Hollands" (Noord- of Zuid-Hollands?) maar voor iedereen is het ALGEMEEN Nederlands toch aan te raden...