Nederlands Vanzelf Sprekend

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Nederlands Vanzelf Sprekend.


Gast

#101

2013-12-30 18:39

#99 : kijk eens op onderwijsaanbod.kuleuven.be. De meeste programma's en vakken zijn gewoon in het Nederlands.

Gast

#102

2013-12-30 21:57

deze actie is dringend nodig

Gast

#103

2013-12-30 22:25

Nederland en Vlaanderen hebben nood aan een dagelijkse T.V.SPOT: "STANDAARDNEDERLANDS".Zoals destijds Prof. Florquin met succes het ABN in Vlaanderen, bij de jongeren van toen,kenbaar en bruikbaar gemaakt heeft.
Luc de Grauwe (ondertekenaar 830)

#104 Re:

2013-12-30 22:39

In tegenstelling tot wat velen denken, is "'t stad" helemaal geen afwijkende, onzijdige vorm;  er wordt trouwens ook nooit gesproken van "het stad". Het is gewoon de voortzetting van een al in Middelnederlandse teksten vaak voorkomende vorm "dstad", geassimileerd uit  "de stad", waarbij  de (overblijvende) begin-d werd verscherpt ("stemloos gemaakt")  onder invloed van de volgende, stemloze  medeklinkerverbinding  "-st" (dus d>t).  Voor een goed begrip : stemloos (hard, scherp) zijn bijv. p, t, k, ch, f, s,  stemhebbend (zacht) daarentegen de corresponderende b,d,g,v,z.

 

 

 

 

 

Ruud Hendrickx

#105 Hier spreekt men Nederlands

2013-12-30 22:41

Ik laat het aan uw oordeel over of "Hier spreekt men Nederlands" nu nog zou werken: http://www.vrt.be/taal/memotv-hier-spreekt-men-nederlands
Leo E.J. Callens
Gast

#106

2013-12-31 06:43

Ik mis een oproep om het volledige onderwijs van laag tot hoog in het Nederlands te voorzien omdat bij elke vertaling - hoe goed ook - nuances verloren gaan, wat de kwaliteit van het onderwijs onderuit haalt. Prestaties gaan vóór prestige zoals de kost gaat vóór de baat. Dat betekent kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit. Bij elke vertaling gaan er finesses verloren en als een nederlandstalige wetenschapper zijn gedachten eerst moet vertalen naar een lingua franca (eerste rendementverlies), ze moet overdragen naar studenten (tweede rendementsverlies), en die studenten ze weer moeten omzetten naar hun moedertaal (derde rendementsverlies) dan weet je zuiver technisch reeds dat de kwaliteit van het resultaat niet kan tippen aan rechtstreeks in de moedertaal overgedragen kennis. Simon Stevin die de motieven ten gunste van het gebruik van het “Duytsch” uiteengezet heeft in de inleiding tot “De Weeghconst” onder de kop “Uytspraeck van de weerdicheyt der Duytsche tael” vond het Nederlands zelfs het meest geschikt als voertaal van de wetenschap door de vormingswijze van woorden en samenstellingen. Daarom verrijkte hij het Nederlands met een hele rits eigen woorden “ommedat al de werelt gheen latijn en can”. De man draait zich om in zijn graf.

Luc de Grauwe (ondertekenaar 830)

#107 Re: Re: opmerking 98 en (antwoord) 104

2013-12-31 07:29

104: Luc de Grauwe (ondertekenaar 830) - Re:

Bovenstaande  reactie (= opmerking 104)  van mij gold opmerking 98.

 

Frans Daems

#108 Nederlands Vanzelf Sprekend

2013-12-31 11:51

Ik onderteken deze petitie voornamelijk omdat het voor de ontwikkeling van onze jonge mensen van groot belang is dat zij maximaal hun taalvaardigheid in het Nederlands (Standaardnederlands en andere variëteiten) kunnen ontwikkelen. Taalvaardigheid betekent ook dat je onder meer voldoende de standaardtaal beheerst om ze receptief en productief te kunnen gebruiken in alle situaties waarin die taalvariëteit gewenst is. Voor taalvaardigheidsontwikkeling speelt het onderwijs niet alleen bij het schoolvak Nederlands maar bij alle schoolvakken een belangrijke rol. Maar evenzeer het taalaanbod dat jongeren via allerhande media, in het bijzonder radio en televisie, bereikt. Een taal of taalvariëteit verwerf je immers grotendeels impliciet via taalaanbod en interactie.
En laten we realistisch zijn: ook in een standaardtaal, ook de Nederlandse, bestaat er nu eenmaal heel wat variatie, regionale binnen elk van de landen waar ze gesproken wordt, en ook nationale variatie, met name tussen Nederland, Vlaanderen en Suriname.

Gast

#109

2013-12-31 17:11

Getuigt van respect voor de moedertaal.

Gast

#110

2013-12-31 18:06

Een vlotte standaardtaal is voor een volk een teken van beschaving

Gast

#111

2014-01-01 12:53

"Eigen taal eerst"

Gast

#112

2014-01-01 16:35

lovenswaardig initiatief!!!

Gast

#113

2014-01-01 16:36

Jammer dat het een CONFIRM of REMOVE is van de handtekening, die gevraagd wordt.

Gast

#114

2014-01-01 18:00

Taal is het machtigste wapen dat de mens heeft.
Sedert honderdduizend jaar in gesproken vorm en sedert enkele duizenden tevens in schrift.
Verwaarlozing van de gemeenschappelijke taal binnen een groep mensen leidt onontkoombaar tot de ondergang van hun cultuur. Van dergelijke teloorgang bestaan vele voorbeelden. Voor het Nederlands is de dreiging groot en acuut...!
Maatschappelijk breed gedragen actie is daarom dringend nodig.Deze petitie vormt een zeer lovenswaardig initiatief, dat actieve steun en opvolging verdient.

Gast

#115

2014-01-01 22:33

Taal is tot nader order universeel. Zolang er door anderen geen respect kan worden opgebracht voor mijn taal is de eigen taal niet universeel.

Gast

#116

2014-01-01 22:59

Dit is duidelijk!

Gast

#117

2014-01-02 09:12

.

Gast

#118

2014-01-02 09:33

Om het Nederlands in stand te houden moeten eerste en vooral de Vlamingen eens goed heropgevoed worden zodat ze fier zijn op hun rijke taal en in alle Vlaamse gemeenten de nieuwe niet-van-hiers (met oa Brusselaars, ik ben er ook één, enkel in het Nederlands aan te spreken. Vandaag begrijpt een Franstalige niet waarom hij begot Nederlands moet leren ... elke Vlaming spreekt toch Frans???? iets om serieus over na te denken.
Met Vlaamse Randgroet,
Marie-Berthe
Raadslid N-VA Asse

Gast

#119

2014-01-02 11:04

Ik hoop dat al die officials beseffen dat de taal een deel van hun imago uitmaakt. Als hun taal niet verzorgd is, zal de rest dan ook wel niet deugen zeker.

Gast

#120

2014-01-02 12:42

Dit moet kunnen bijdragen tot respect voor onze taal door anderstaligen

Gast

#121

2014-01-02 12:44

Bravo voor dit initiatief. De teloorgang van het Nederlands in Vlaanderen begint inderdaad angstwekkend te worden.

Gast

#122

2014-01-02 12:55

vroeger werd ons het "ABN" bijgebracht; waarom nu niet standaardnederlands.

Gast

#123

2014-01-02 17:31

Mooi initiatief ! Ik ergerde me dood op de voorbije kerstjumping Mechelen, waar de Nederlandse deelnemers steevast een interview kregen in het Engels! Waar zijn we mee bezig!

Gast

#124

2014-01-02 18:50

Geen dag te vroeg!

Gast

#125

2014-01-02 20:07

Er zou dringend eens een standaarduitspraak moeten worden vastgelegd i.p.v. dat poldernederlands en verkavelingsvlaams overal op tv/radio...