Nederlands Vanzelf Sprekend

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Nederlands Vanzelf Sprekend.


Gast

#226

2014-02-07 21:05

Ik zou aan de petitie toegevoegd willen zien dat ook via politici in Nederland bepleit wordt om de noodzakelijke subsidie aan Nederlandse Taalunie en Beneluxparlement te handhaven

Gast

#227

2014-02-08 09:51

Op instigatie van Boudewijn en met akkoord van Wilfried Martens hebben de Vlamingen ermee ingestemd dat bij de grondwetsherziening van de jaren tachtig de "Nederlandse Gemeenschap" werd afgeschaft en door "Vlaamse" vervangen (als klein broertje van de "Franse"). De band met Nederland is sindsdien doorgeknipt. Aangezien Vlamingen de Nederlanders zijn gaan haten (cf. Van Istendael), lijkt het mij wel een hopeloos gevecht. Vlamingen willen geen Nederlands spreken, maar "Vloms".

Gast

#228

2014-02-08 10:17

Taal is een middel tot emancipatie. Zonder eenheid met onze taalgenoten, verdwijnt het 'Vlaams' als huis-tuin-en-keukentaal. Onze taal is onze echte woning, zonder zijn wij cultureel dakloos. Ik hou van andere talen net zoals ik van het Nederlands hou. Maar - of je dat nu zou willen of niet - zonder je eerste taal kan je niet.

Gast

#229

2014-02-08 10:29

Als in het onderwijs tenminste maar die standaardtaal áángeboden wordt - dan kunnen mensen naderhand altijd nog kiezen om zich af te zetten. Neem onderwijzers aan die de -r uit kunnen spreken (in Nederland) en die hun korte klinkers beheersen (in Vlaanderen), maak tijd vrij voor uitspraaklessen, ga ook in op mogelijke regionale verschillen... Dan is het tij misschien nog te keren.

Gast

#230

2014-02-08 11:22

Het onderwijs blijft in gebreke.
Geen diploma meer voor professoren,leraars of opvoeders;zonder taaltest en een correcte beheersing
van het nederlands in al zijn aspecten:dus ook een
standaarduitspraak.

Gast

#231

2014-02-08 12:01

waarom moet Facebook daarbij!?

Gast

#232

2014-02-08 12:06

Nederlands, mijn moedertaal en middel tot integratie voor diegenen die hier een leven willen opbouwen.

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-02-08 12:08Gast

#234

2014-02-08 12:36

Bij het dankwoord : is ook "petitie" in Nederland dan mannelijk geworden ?

Gast

#235

2014-02-08 13:19

Het ondertitelen van normaals vlaams op de Nederlandse TV is overdreven en zou gestopt moeten worden.

Gast

#236

2014-02-08 13:26

Vlaamse series beginnen helaas onverstaanbaar te worden. Een paar jaar geleden zijn we uit de film 'Loft' gelopen, we verstonden de helft niet.
Fatsoenlijk Nederlands en articuleren zijn de belangrijkste pijlers om Vlaamse cultuur over te dragen.

Gast

#237

2014-02-08 13:32

Ik vind dit maar natuurlijk, er wordt al zo weinig Nederlands gesproken in de wereld. Als we dan nog uit elkaar groeien ... Ik werk zelf veel met Nederlanders, dan kan je moeilijk tussentaal spreken. Vroeger waren de Vlamingen er trots op als ze ABN spraken. En hoe willen Vlamingen dat de Franstaligen onze taal respecteren, als we zelf geweld aandoen?

Gast

#238

2014-02-08 15:37

Het gaat goed met de Nederlandse taal. Nederlandse presentatoren/presentatrices die perfect het Poldernederlands hanteren.Jammer genoeg gaat het met ons goede voorbeeld, de Vlaamse televisie, ook achteruit. Blijf strijden voor een algemene verstaanbare taal. Daar mag nog wel bij het slordige spreken (bv. inslikken van klanken, niet zorgvuldig formuleren, niet articuleren e.d.) Communicatie wordt zo wel heel lasttig.

Gast

#239

2014-02-08 15:59

In België hebben wij behoefte aan een algemeen Nederlands qua uitspraak,woordgebruik en grammatica. Het lijkt me dus logisch aansluiting te blijven houden met het Nederlands van boven de Moerdijk. Beschaafde Belgische Franstaligen kijken toch ook naar Frankrijk en onze Duitstalige landgenoten richten zich naar de Duitse standaard.

Gast

#240

2014-02-08 16:16

Zeer aan te bevelen. Wij, Limburgse vrouw en Hollandse man, storen ons zeer aan de verloedering van het standaard Nederlands in Noord en Zuid en de daarmee gepaard gaande vernauwing van het culturele blikveld.

Gast

#241

2014-02-08 16:41

Goed initiatief

Gast

#242

2014-02-08 17:26

Uitstekende initiatief. Bedankt en bravo!

Gast

#243

2014-02-08 18:42

uitstekende intiatief, bravo en bedankt. Brigtte Coppé

Gast

#244

2014-02-08 20:00

Proficiat op alle vlakken
Joost van den Vondel (1627)

#245 Nederlands Vanzelf Sprekend

2014-02-08 21:42

Amsterdamsch is te mal en plat, Antwerpsch te walgelijck en niet onderscheidelijck genoeg.

Gast

#246

2014-02-08 21:51

Correct taalgebruik = absoluut noodzakelijk

Gast

#247 Beter Nederlands

2014-02-09 05:09

In beide betekenissen. Dank je, Stijn.
Frank Fleerackers

Gast

#248

2014-02-09 06:10

Ik woon nu (nederlander) vier maanden in Oostende. Mijn vrouw krijgt Nederlandse les op het volwassenenonderwijs omdat ze de taal nog niet machtig is. Ikzelf kan meestal maar een fractie verstaan van het West-Vlaamse dialect dat vrijwel iedereen hier spreekt. O.k. als ik het vraag spreekt men wel iets verstaanbaarder Nederlands. Ik help mijn vrouw met het leren van het Nederlands en constateer dat er niet onderwezen wordt in het standaardnederlands. Woorden als "nonkel","goesting" en het gebruik van latijnse namen voor aanduidingen van werkwoord (verbum), bezittelijk voornaamwoord (possessief pronomen) en voltooiddeelwoord (perfectum), enzovoort en daarnaast klankverbuigingen, waardoor bijvoorbeeld de ij-klank bijna een e-klank wordt, maken dat ik het gevoel krijg dat mijn vrouw niet het echte Nederlands leert. Daarom steun ik van harte deze petitie. Theo de Wijs

Gast

#249

2014-02-09 07:13

Het probleem stelt zich in Brussel en de rand. De buffer voor onze taal wordt aangevreten. Er wordt te weinig aan gedaan vanweg de Vlaamse politici en media.
Emiel 1000 Brussel

#250 Re:

2014-02-09 07:18

In West Vlaanderen spreken de onderwijzers zefs geen standaard Nederlands. Hun accent maakt onze taal belachelijk. De opleiding tot onderwijzer en tot elke lesgever zou een uitsluiting moeten inhouden indien de dictie niet vlot is aangeleerd. #229: -