Nederlands Vanzelf Sprekend

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Nederlands Vanzelf Sprekend.


Gast

#251

2014-02-09 09:58

Belgen doen het bewust om een eigen indentiteit te kweken,maar dat is nergens voor nodig omdat men zich al door misplaatste halsstarrigheid onderscheid,en belgen wees gerust er zijn bijna geen Nederlanders die zich belg voelen en andersom verwacht het ook niemand,dus geen enkele reden voor belachelijk gedrag zoals taalverkrachting.
MauriceVdb

#252 Met alle sympathie, maar ik teken de petitie niet

2014-02-09 11:11

De roep 'De taal is om zeep!' is van alle tijden. De oude Grieken en Romeinen klaagden al over de onachtzaamheid waarmee de jongere generaties de taal bejegenden. Dat is in meer recente tijden niet anders.

Een paar decennia geleden dreigde het Nederlands zo overspoeld te worden door het Duits dat er een heus taalgenootschap werd opgericht om dat tegen te gaan. Tegenwoordig is het Engels de boosdoener, terwijl gemakshalve vergeten wordt dat het Nederlands de meeste woorden heeft ontleend uit het Frans. En nog veel meer als je het Frans uitbreidt tot alle Romaanse talen.

Maar goed, dat gaat over vreemde invloeden op de taal. Voor de 'gewone' taalverandering geldt het generatiemodel: zodra een generatie jongeren mondig wordt en een woordje begint mee te spreken in kranten, boeken en tegenwoordig radio, tv en internet, vindt de generatie van hun ouders dat er iets moet gedaan worden aan het niveau van dat meer moderne taalgebruik, en wel meteen! Daarbij vergeten de vertegenwoordigers van die oudere generatie dat, toen zij zich begonnen te roeren, de generatie van hun ouders net dezelfde reflex hadden, enz.

Als gebruiker van de Nederlandse taal, Vlaming zowel als Nederlander, heb je een aantal taalregisters ter beschikking. Dat kan van individu tot individu verschillen en die lopen van het platste dialect tot het mythische, denkbeeldige en onbereikbare ideaalbeeld dat wel eens Standaardnederlands genoemd wordt - dat, net als het Latijn, pas helemaal 'af' zal zijn als nauwelijks iemand het nog spreekt, want zolang dat niet het geval is, blijft het Standaardnederlands vrolijk evolueren.

In de praktijk schakelt iedere taalgebruiker spontaan tussen de verschillende taalregisters - en vaak ook tussen de verschillende talen die hij/zij meester is én tussen de verschillende registers in die talen.

In de praktijk valt het volgens mij met de verschillen tussen het Nederlands in België en het Nederlands in Nederland reuze mee. Vlamingen en Nederlanders begrijpen elkaar beter dan ooit tevoren, als ze er maar wat moeite voor doen. Natuurlijk, er zijn verschillen, maar er zijn ook verschillen tussen Groningers en Noord-Brabanders, of Limburgers en West-Vlamingen. Die verschillen waren een paar decennia geleden wel heel wat groter, volgens mij.

In het artikel in De Volkskrant (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3593049/2014/02/08/Actie-tegen-onverstaanbare-Vlaamse-tussentaal-op-televisie.dhtml) gaat het o.a. over tv-presentatoren of leerkrachten die in de jaren tachtig nog onberispelijk 'Algemeen Beschaafd Nederlands' spraken. Ze vergeten erbij te vermelden dat dat 'Algemeen Beschaafd Nederlands' wel heel erg artificieel was, zowel naar Nederlandse als naar Belgische/Vlaamse normen.

Het ondertitelen van Vlaamse tv-programma's in Nederland en Nederlandse tv-programma's in Vlaanderen - meestal fictiereeksen - is volgens mij alleen maar schijnbaar een teken van een grotere afstand tussen het taalgebruik in Vlaanderen en dat in Nederland. Ik weet van mensen bij zowel NPO als bij de VRT dat die ondertiteling er is gekomen na klachten van vooral de oudere generaties kijkers, net de mensen die klagen over het ontsporende taalgebruik van de jongere generaties. Mijn indruk is dat de jongere generaties - als die überhaupt al naar Nederlandstalige
fictiereeksen kijken - die ondertitelingen overbodig vinden.

Nou ja, misschien probeer ik op die manier krampachtig bij die jongere generaties te blijven horen. Ikzelf vind die ondertitelingen namelijk een belediging van mijn intelligentie en ik heb het dan ook altijd over 'ondertutteling'.


Gast

#253

2014-02-09 15:00

Uitstekend initiatief tegen de taalverloedering. Het is gewoon gênant dat buitenlanders die de moeite nemen om zich de Nederlandse taal meester te maken vervolgens vastlopen op al het "koeterwaals" dat er gesproken wordt.

Gast

#254

2014-02-09 17:10

De eenheid van taal in Vlaanderen en Nederland zou voor ons allemaal een vanzelfsprekend doel moeten zijn!

Gast

#255

2014-02-09 17:30

Prima initiatief!

Gast

#256

2014-02-09 19:07

Uitstekend initiatief.

Gast

#257

2014-02-09 20:24

Ik deel deze actie. Ik heb 27 jaar in Vlaanderen gewoond, maar kon de dialecten niet verwoorden. Ik wilde het ook niet, het klonk zwaar overdreven en belachelijk uit mijn mond. Ik gebruikte wel woorden die in Vlaanderen ons Nederlands verduidelijken. Mijn kinderen die daar nog steeds wonen spraken thuis Nederlands, in de klas Vlaams Nederlands (BN) en op straat Brugs, Blankenbergs, Oostends. Later toen ze op zichzelf woonden werd dit vooral Gents en Kortrijks. Als ze bij mij in Nederland dialect praten lijkt het of ze me buiten sluiten. Vooral tussen vrienden, ook al zijn ze nu dertigers en twintigers, wordt veel dialect gesproken. Ik zou willen dat mijn kinderen en kleinkinderen weer normaal verstaanbaar praten voor het hele eigen taalgebied. Volgens mij is dat beter voor hun ontwikkeling en de latere contacten tussen volwassenen. Natuurlijk is taal onderhevig aan verandering, maar te vaak komt het dialect mij heel slordig over.


Gast

#258

2014-02-10 07:42

het word tijd dat we nederlands praten tegen iedereen en ook tegen toeristen en andere want als wij naar een ander land gaaan moeten we ook hun taal spreken.

Gast

#259

2014-02-10 07:49

Nederlands graag als een taal behouden i.p.v. als twee op de schaal van Madurodam, bijgezet in het museum voor verdwenen talen

Gast

#260

2014-02-10 08:17

De tussentaal, met al haar ergerlijke taalfouten, is een communicatievorm die thuishoort in de intimiteit van de huiskamer, niet in de school, op de televisie of op de radio.

Gast

#261

2014-02-10 08:49

Het correcte Nederlands spreken is zeer belangrijk. Het is momenteel schrijnend hoe nieuwslezers hun klinkers verkeerd uitspreken, echt storend.

Gast

#262

2014-02-10 10:00

Als Nederlander woon ik al meer dan 20 jaar in België. Ik heb nog steeds moeite om de Vlaming te verstaan. Ik heb het gevoel dat het erger wordt.

Gast

#263

2014-02-10 10:12

Ben verheugd dat eindelijk initiatief wordt genomen om het afkalvend niveau van het Nederlands weer op te tillen. Geen tussentaal in onderwijs en media!!!!

Gast

#264

2014-02-10 11:33

Prachtig initiatief, had al veel vroeger moeten gebeuren

Gast

#265 Re:

2014-02-10 12:06


Gast

#266

2014-02-10 13:45

Prof. Em. Verrept heeft het niet helemaal bij het rechte eind wanneer hij stelt (DM 10/02 blz. M3) dat de afstand in taalgebruik in Vlaanderen en Nederland toeneemt door het groeiend (en ergerlijk!) gebruik van tussentaal bij ons. Onderhand is er op de Nederlandse TV, bijvoorbeeld, nog nauwelijks een programma dat ordentelijk te volgen is zonder ondertitels..... Ook allemaal tussentaal, al is het daar meer door dialectische uitspraak dan door (kreupele) zinsbouw.... Alhoewel: waartegen kwam Kees Van Kooten ook alweer op?

Gast

#267

2014-02-10 14:08

Als Nederlander, die al 30 jaar in Brussel woont, en ooit leerling van DR. P.C. Paardekooper (auteur van de ABN Gids), word ik dagelijks getroffen door het steeds verder uiteenlopen van het Nederlands in het Zuiden en het Noorden van ons taalgebied. IK betreur dat zeer, en pleit ervoor dat er maatregelen genomen worden, die dit verschil kleiner maken.

Gast

#268

2014-02-10 14:13

Ik wil dit initiatief toejuichen en zal er zeker ruchtbaarheid aan geven.
Ik vind het stuitend dat we als Vlamingen onze (taal)vrijheid verworven hebben om er vervolgens niks mee te doen.
Ik onderschrijf het genuanceerde standpunt van prof. Beheydt (Niet alle taalvariëteiten kunnen in alle omstandigheden en contexten, in o.a. De Standaard - 20/06/2008)of van Ruud Hendrickx die in deze materie een zeer eigentijds, duidelijk én haalbaar standpunt inneemt.
Vanwaar komt toch die afkeer (of is het angst?) voor juist en vlot en eigentijds AN? Of is het verpakte luiheid? Ik zou dus een pleidooi willen houden voor moeite (tegen het populaire standpunt van Joop van der Horst in) in de eerste plaats in de media, de reclame, ... die sectoren die het meest 'spraak-makend' zijn.

Gast

#269

2014-02-10 14:16

Ik ben erg gevoelig voor een correct hanteren van een taal. Bij vreemde talen is dat -bij gebrek aan ervaring- misschien niet steeds mogelijk maar met je eigen taal zou dat toch mogelijk moeten zijn.

Gast

#270

2014-02-10 14:27

Eindelijk actie tegen taal-vervuiling.

Gast

#271

2014-02-10 15:13

Ik erger mij als ik het "taaltje" van "acteurs" uit Thuis hoor - wordt toch uitgezonden door een erkende omroep. Zij zijn begonnen met dit taaltje op onze openbare zender! Idem voor De Kampioenen.

Gast

#272

2014-02-10 15:28

Ik hoop dat onder het eerste punt ook "lezersgerichtheid" van de communicatie beoogd wordt. Dat is een even sterk argument als de verstaanbaarheid tussen Nederland & Vlaanderen.

Gast

#273

2014-02-10 15:41

De onzin die dezer dagen verspreid wordt om ons goede, echte Nederlands op allerlei manieren te verloederen, vind ik verschrikkelijk. Als geboren en getogen West-Vlaming weet ik wat het mij heeft gekost, het algemeen Nederlands oraal en schriftelijk te beheersen. Vandaar ook mijn toenadering tot Nederland, o.m. met de door mezelf en een paar Nederlandse collega-vrienden opgerichte Coproduktieprijs, waarvan ik 26 jaar lang mede de leiding had, om tv en radio te stimuleren tot samenwerking. Terloops: wat is eigenlijk het probleem? Dat de ddt-regel moeilijker is dan de VTM-quizzen? De VRT mocht inmiddels ook strenger zijn op het taalgebruik (buiten de journaals). Ik blijf mede vechten voor een zuivere taal. Of, zoals de Ijslandse presidente mij ooit zei: een volk dat zijn taal niet respecteert is geen volk. Aldus en zodoende!
Huib Dejonghe, Mortsel.

Gast

#274 Nederlands in de media

2014-02-10 16:59

Eindelijk! Het kan : de sportjournalisten bewijzen het dagelijks.

Gast

#275

2014-02-10 17:50

Graag de taalverloedering bij de VRT (openbare omroep nota bene) beklemtonen. Een mooi en rijk taalgebruik is een uiting van cultuur.