Nederlands Vanzelf Sprekend


Gast

/ #189

2014-01-29 12:54

Als lesgeefster Nederlands aan anderstaligen word ik telkens geconfronteerd met de frustraties van mijn 'studenten' die standaard Nederlands leren, maar op de het werk door hun Nederlandstalige collega's aangesproken worden in een verkavelings Vlaams. Als buitenlanders een inspanning doen om goed Nederlands te praten waarom kunnen de Vlamingen dan ook geen inspanning doen om die mensen in een behoorlijke en voor iedereen begrijpelijke taal te woord te staan? Het wordt de hoogste tijd dat onze Vlaamse series komaf maken met "gij" en ander archaïsch taalgebruik.