Nederlands Vanzelf Sprekend

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Nederlands Vanzelf Sprekend.


Gast

#151

2014-01-09 09:27

Mooie oproep. Moet echter ook gelden foor Ollanders, waarvan het opbliek optreden zeer duidelijk de sporen draagt van hun herkomst. Standaardtaal geldt niet alleen voor Vlamingen, maar ook voor Hollanders.

Gast

#152

2014-01-09 11:05

Het gebruikte Nederlands is beneden alle peil

Gast

#153

2014-01-09 13:53

ik steun jullie volledig.

Gast

#154

2014-01-09 16:03

Nederlands spreken en schrijven in Vlaanderen en
in Nederland is en moet toch Vanzelf Sprekend zijn!
Taalgaardenier
Gast

#155

2014-01-09 18:50

Signeren, petitie, functioneren, enz, zijn onnodige leenwoorden en niet bepaald mooi Nederlands, bovendien gemakkelijk te vervangen door AN. Of ze nu aanvaard zijn of niet. Het aanvaarden van al dat onnodige Dweepfrans wordt overigens ook met vlag en wimpel door Hollanders geleid.
Ook zijn beleidsinstellingen beter dan beleidsinstanties.
Als de eenheid tussen Noord en Zuid enkel kan bewerkstelligt worden door Vlaanderen allerlei huis-tuin-en Keukennederfrengels door de strot te duwen, dan hoeft het niet voor mij.
Frans moeten we zeker niet van Hollanders leren.

Ze zouden beter hun eigen, tegennatuurlijke haat en weerzin tegen onze gemeenschappelijke Germaanse oorsprong afleren.

Het aanbidden van alle mogelijke gallicismen en anglicismen als voornaamste en eerst te verleren onhebbelijkheid.

Taaltuinier

#156 Re:

2014-01-09 21:32

#155: Taalgaardenier - "Het aanvaarden van al dat onnodige Dweepfrans wordt overigens ook met vlag en wimpel door Hollanders geleid.....   Frans moeten we zeker niet van Hollanders leren."

Beste Taalgardenier, welke 'Hollanders' bedoelt U? Die uit de provincie Noord-Holland of de Zuid-Hollanders?

Als u het toch zo heel correct wilt hebben moet u toch ook eens het onderscheid leren tussen Hollanders en Nederlanders, denk ik.


Gast

#157

2014-01-10 20:36

Ik stoor mij uitermate aan het taalgebruik op radio en TV in de soaps, in de liedjes (Caulier, en in de reclame (Gamma).
Kan de VRT niet eisen dat alles wat (wie dan ook) op radio en TV vertelt, in onberispelijke beschaafde Nederlandse taal wordt gebracht?
En nog een voorstel: kan de VRT niet tot een periodieke uitwisseling met de beste nieuwslezers uit Nederland komen?
En als 'Post Scriptum' in vraagvorm: Moeten wij Nederlandstaligen in dit land het als een uiting van 'tolerantie' beschouwen dat onze steun aan onze taal onder een vlag moet staan, die de emanatie is van de 180 jaar veronachtzaming van onze taal?

Gast

#158

2014-01-11 14:34

Europa veronachtzaamt het Nederlands. Zij gebruikt andere talen als het zich wendt tot inwoners van Vlaanderen Brussel en Nederland.

Gast

#159

2014-01-11 18:07

uit sympathie voor iedereen die begaan is met onze taal

Gast

#160

2014-01-12 12:35

Goed idee, we mogen onze moedertaal niet vergeten en iedereen stimuleren om ze goed en correct te gebruiken.

Gast

#161

2014-01-12 19:03

uit sympathie voor iedereen die met onze taal begaan is (herhaling)

Gast

#162 Re: bewerkstelligD worden

2014-01-12 21:47


Gast

#163

2014-01-13 07:02

"Wees Vlaming die God Vlaming schiep"
Een zegswijze reeds 100 jaar oud maar nog steeds zeer actueel!!!

Gast

#164

2014-01-13 18:05

bewustwording bevorderen bij het grote publiek van het belang en de rijkdom van de eigen (moeder)taal, is m.i. hoogst noodzakelijk.
fee

#165 Re:

2014-01-14 09:10

#3: -

Terechte opmerking meen ik. Sta ik volledig achter en is een goede opmerking. DOEN!


Gast

#166

2014-01-14 13:35

Het zou veel sympathieker zijn, indien het land wordt aangeduid met Vlaanderen en met een Vlaams Leeuwtje i.p.v. België met zijn vlag, een staat die alles behalve positief staat tegenover de taal van zijn meerderheid.
Koen Van de moortel

#167 Re:

2014-01-15 10:31

#20: -

Hola, de taalfouten die Hollanders tegenwoordig voortdurend maken, zijn nog veel erger!  "De koe, hij staat te grazen..."; "We hebben de kerst  boom versierd."; het verschil tussen "overgehaald" en "overhaald" en al dergelijke werkwoorden kennen ze absoluut niet; enzovoort!


Gast

#168

2014-01-15 10:42

welgekomen initiatief meer dan nodig
Koen Van de moortel

#169 doel petitie

2014-01-15 11:04

Het doel van de petitie is me niet 100% duidelijk. Als het is om dat verschrikkelijke engelskiljonisme van de laatste tijd te bannen, of om inwijkelingen onze taal te doen leren, sta ik erachter. Maar als men met "Standaardnederlands" dat afgrijselijke gekrijs van de Randstad bedoelt, néé a.u.b.! Wij hebben zo een prachtige rijkdom aan eigen klanken en woorden in Vlaanderen! In de VS en GB spreken ze verschillend Engels, in Duitsland en Oostenrijk klinkt alles ook heel anders, en niemand maakt daar een probleem van! Leve de taalgenetische diversiteit!
Hugo.

#170 Symbool van Vlaanderen

2014-01-15 17:44

#3: -

Ik heb ook al dezelfde opmerking gemaakt aan de initiatiefnemer van deze mooie petitie. Ik heb mijn naam weg genomen tot er naast mijn naam het symbool van Vlaanderen komt.


Gast

#171

2014-01-15 21:31

taal is cultuur en cultuur is noodzaak.

Gast

#172

2014-01-16 10:46

Correcte taal negeren is je ziel verloochenen.

Gast

#173 Re: Re:

2014-01-16 10:50

#167: Koen Van de moortel - Re:

Klopt! Reeds in 1953 schreef Mies Bouhuys in haar gedicht "De koe zijn kop gebogen" ... Voor het Nederlands onderwijs waren drugs belangrijker dan taal. Nu zien ze het resultaat. Gaat Vlaanderen dezelfde weg op Smetje?


Gast

#174

2014-01-16 10:54

Ik vind het steeds verder uiteengaan van de uitspraak van het Nederlands in Nederland en Vlaanderen geen goede zaak
Vlaming en niets anders

#175 Nederlands vanzelf sprekend

2014-01-16 12:11

Zoals velen hier opmerken, weiger ik, dit nochtans goede initiatief de onderschrijven.
Mijn naam samen met een tricolore past niet en is een persoonlijke belediging.
Houzee