Nederlands Vanzelf Sprekend


Gast

/ #182

2014-01-23 10:35

Het taalgebruik in SOMMIGE reclamespots op VRT Radio Eén is onaanvaardbaar voor een openbare instelling die geacht wordt correct AN te promoten. Ik voel dikwijls plaatsvervangende schaamte als ik die boertigheid moet aanhoren.