Nederlands Vanzelf Sprekend

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Nederlands Vanzelf Sprekend.


Gast

#201

2014-02-01 14:03

Eindelijk eens een reactie op de trend om onze taal, vooral op radio en TV, te verkwanselen. Wanneer daar niet het goede voorbeeld gegeven wordt, vindt Jan met de pet zijn taal ook niet meer belangrijk.
Daarbij zou ik tevens een oproep willen doen opdat de scholen veel meer inspanningen zouden leveren, zodat iedereen behoorlijk en foutloos Nederlands zou kunnen schrijven. Jaren geleden viel het mij op dat zovele Franstaligen niet zonder fouten kon schrijven. Nu zijn wij, Vlamingen, spijtig genoeg in hetzelfde bedje ziek.

Gast

#202

2014-02-01 14:27

Eindelijk !

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-02-01 17:20Gast

#204 Geen Belgisch vlaggetje naast uw naam! Vul land aan als Neutrale Zone. ;-)

2014-02-01 17:27


Gast

#205

2014-02-01 20:00

.

Gast

#206

2014-02-01 20:37

Alhoewel mijn Vlaams misschien van de bovenste plank is heeft onze familie steeds de Vlaamse taal onderhouden.Bewijze daarvan een zoon en kleindochter die volstrekt de Vlaamse taal onderhouden........dit, na een halve eeuw in het buitenland. Vaams groetjes vanuit de Far West.MJ

Gast

#207

2014-02-03 10:21

Elke taal is een levend organisme.Het Nederlands dus ook.Invloeden van andere talen kunnen verrijkend zijn maar mogen de creativiteit in de eigen taal niet opdrogen.Indien we klakkeloos,in steeds stijgende mate woorden en uitdrukkingen uit andere talen in het Nederlands blijven enten, zal de volgende generatie met een mager geraamte-Nederlands opgescheept zitten.Wie wenst zoiets?

Gast

#208

2014-02-03 18:52

Heer Verrept, Dank voor uw initiatief, met hartelijke groet, ook aan Jan Verhaverbeke.

Gast

#209

2014-02-04 00:28

Na de ABN-actie in de vijftiger jaren en de latere actie 'Algemeen Nederlands' (A.N.)eindelijk een opvolger die het juiste pad kiest. Ben zelf polyglot, maar kennis Nederlands eerst voor autochtonen en kennis van het Nederlands ook aangewezen voor allochtone gasten.

Gast

#210

2014-02-05 17:54

Meer dan noodzakelijk.
Ook Jeroen Meus moet leren koken in het Nederlands!
Ruud Hendrickx

#211 Re:

2014-02-06 11:14

#144: Jan Goossens, Leuven -

Tussen constateren en bevorderen is inderdaad geen tegenspraak. Dat geef ik grif toe. Ik heb problemen met het begrip 'taaleenheid'. U zult mij nooit horen zeggen dat er geen behoefte aan een standaardtaal is en dat die variëteit niet onderwezen moet worden zodat iedereen ze op z'n minst passief beheerst. De standaardtaal heeft haar functie(s).

Er zijn op dit moment 23 miljoen Nederlandstaligen met verschillende accenten en verschillende woordvoorraden. Een Nederlander klinkt anders dan een Vlaming, een West-Vlaming klinkt anders dan een Limburger, ook als ze standaardtaal spreken. Een West-Vlaming vindt iets geestig, een Limburger vindt het fijn, een Brabander-Antwerpenaar plezant, een Hollander leuk. Dat zijn verschillen. Betekent 'taaleenheid' dat die verschillen er niet mogen zijn?

Betekent 'de taaleenheid bevorderen' dat je 23 miljoen mensen allemaal hetzelfde Nederlands wilt laten spreken? Zo ja, hoe moet het ene, uniforme Nederlands dan klinken? Kiezen we voor een harde of een zachte g? En wie mag dat bepalen? Wordt het een soort gemene deler van woorden, uitdrukkingen en constructies die 'iedereen' nu al kent en ban je alle elementen die niet in het hele taalgebied voorkomen? Hoe ga je dat ene, uniforme Nederlands bij die 23 miljoen introduceren? Moet het op de een of andere manier worden afgedwongen?

Impliceert 'de taaleenheid bevorderen' dat er nu geen taaleenheid is of dat de taaleenheid niet groot genoeg is? Van de 400.000 betekenissen in de Grote Van Dale heeft ongeveer 2% een regiolabel. Met 98% gemeenschappelijk taalmateriaal in het hele taalgebied, lijkt de taaleenheid me niet echt in gevaar. Wat moet er met de overige 2% gebeuren? Gaan we die verbieden? En nogmaals: wie mag dat allemaal bepalen?

 

(Ik heb de Klara-presentatoren niet verplicht de naam van Handel op welke manier dan ook uit te spreken. Dat hebben ze zelf beslist.)

Ruud Hendrickx
Gast

#212 Re:

2014-02-06 11:17

#182: -

U kunt daarover uw beklag doen bij de VAR. De VRT heeft met die reclamespots niets te maken.

Ruud Hendrickx

#213 Re:

2014-02-06 11:30

#157: -

"Kan de VRT niet eisen dat alles wat (wie dan ook) op radio en TV vertelt, in onberispelijke beschaafde Nederlandse taal wordt gebracht?"

Als we aannemen dat we onder 'onberispelijke beschaafde Nederlandse taal' bijvoorbeeld het Nieuwsnederlands verstaan, dan zou dat nogal wat gevolgen hebben. Voor de stemtest die elke journalist bij de VRT moet afleggen, slaagt momenteel ongeveer 1% van de kandidaten. Als we dezelfde eisen zouden stellen aan iedereen, wie dan ook, die op radio en tv komt, zou het wel eens heel stil kunnen worden. Als je het al wenselijk acht dat iedereen die geen onberispelijk Nederlands kan spreken, monddood gemaakt moet worden.

Dirk
Gast

#214

2014-02-06 13:43

Het Nederlands werd in Belgie formeel toegelaten,  gedeeltelijk afgewongen, gedeeltelijk gewenst als onderdeel van Belgisch nationalisme, maar met een draai, een Vlaamse variant, omdat deze 1/ de afstand tussen Vlaanderen en Nederland zou vergroten; 2/ het katholicisme zou bestendigen door een dam tegen protestantse ideeen op te werpen; en 3/ de ondergeschiktheid aan de Franse voertaal zou bestendigen.

Deze fragmentatie van Nederlands is nadelig voor Vlamingen. Eén der hoofdredenen van de persistentie van lokale dialecten en gebrek aan eenheidstaal, is dat het niet in de interesse van Belgie was om een Nederlandse eenheidstaal in Belgie te hebben, vooral niet indien dit dezelfde taal zou zijn als in Nederland. Ook de Nederlandse taal was indertijd gefragmenteerd in Nederland, maar werd gestandaardiseerd onder de nieuwe staat en onder invloed van bijbellezingen (=protestants kenmerk).

In Belgie was de taalstandardisering enkel gericht op de invoering van Frans en behoud van Frans-talige dominantie.


Gast

#215

2014-02-06 13:50

fantastisch idee en broodnodig!

Gast

#216

2014-02-06 15:00

Een goed begin!

Gast

#217

2014-02-07 11:25

Een goed taalgebruiker stemt zijn taalgebruik af op de situatie waarin hij zich bevindt. Standaardnederlands is de variant van het Nederlands waarmee je je het best kunt redden in allerlei situaties. Leraren die hun leerlingen geen Standaardnederlands aanleren, schaden hun belangen en met name hun beroepskansen.

Gast

#218

2014-02-07 13:04

vanzelfsprekend en vooral vooruitlopend op de onafwendbare eenwording van de lage landen van de Noordzeedelta, inclusief Nordrhein/Westfalen en Nord/Pas de Calais

Gast

#219

2014-02-07 14:15

Jammer dat Nederlands niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Gast

#220

2014-02-07 15:44

In Vlaanderen blijft Algemeen Nederlands een verloren zaak als onze leraren het goede voorbeeld niet kunnen (of willen) geven en als op de tv zowat iedereeen, reclamemensen incluis, koeterwaals mogen blijven lullen. Deze petitie is voor mij alleszins belangrijk, omdat ze mij het gevoel geeft dat ze de Vlaming misschien zo ver krijgt dat hij zijn taalluiheid overboord gooit en dat hij eindelijk gaat beseffen dat hij zonder verzorgde eenheidstaal lid blijft van een klootjesvolk dat te weinig zelfrespect heeft.

Gast

#221

2014-02-07 16:03

Omdat onze uniforme taal het erfgoed is van onze cultuurgemeenschap in het Europees groot-nederlands gebied (Frans-Vlaanderen inbegrepen) tot Pretoria en Nederlandse kolonies en ook een band schept met alle oorspronkelijk Nederlandstalige families verspreid over de hele wereld...
Herwig Van Nerum
Gast

#222

2014-02-07 16:13

Het verschil sluit de gemeenschappelijkheid niet uit. De eenentwintigste eeuw en de taal bieden een uitgelezen kans om tussen Vlaanderen en Nederland banden te smeden die de loop der geschiedenis helaas enkele keren heeft verhinderd. De oude stedencultuur van Vlaanderen en de ondernemingsgeest van de Nederlanders: potentieel twee handen op een buik.


Gast

#223

2014-02-07 17:19

Standaardtaal handhaven, al was het maar opdat NT2-leerlingen Noorder- en Zuiderlingen zouden begrijpen.
herman

#224 Re:

2014-02-07 17:30

#4: -

Dat ware inderdaad niet aangewezen.


Gast

#225

2014-02-07 20:15

Het wordt tijd dat de op taalgebied steeds slordiger Nederlanden (meervoud!) wakker worden geschud.