Nederlands Vanzelf Sprekend

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Nederlands Vanzelf Sprekend.

kris59

#276 Re: onderdrukking?

2014-02-10 18:29

#2: -  

 Onze taal wordt niet onderdrukt! We verknoeien ze zelf!

kris59

#277 Re: Met alle sympathie, maar ik teken de petitie niet

2014-02-10 18:42

#252: MauriceVdb - Met alle sympathie, maar ik teken de petitie niet 

 Maurice, ik vind je wel zéér naïef. Het AN geeft een mogelijkheid om verder dan een straal van 20km buiten je woonplaats te werken/leven. Denk je dat de communicatie bevorderd wordt als elk zijn eigen taaltje spreekt? Ik denk niet dat je écht ervaring hebt met werken (leven) in een 'ver' nederlandstalig oord. En buiten de spreektaal, kunnen veel jongeren (& ouderen) al niet meer probleemloos schrijven.

Hendrik Van Veldeke

#278

2014-02-10 20:55

Ik sta voor de volle 100% achter jullie standpunten. Als medewerker op een school probeer ik het belang van het algemene Nederlands (nog even) in de kijker te zetten.
Veel succes gewenst!


Gast

#279

2014-02-10 21:04

Onze radio- en tv-presentatoren zouden mogen beseffen dat ze een enorme taalvoorbeeldfunctie vervullen !
Wie zegt dat de norm voor Standaardnederlands onnatuurlijk is en niet aan het reële taalgebruik beantwoordt, zou misschien eens de vergelijking met de snelheidsnormen in het wegverkeer kunnen maken : het is toch niet omdat er altijd nog snelheidsovertredingen gebeuren dat we de veiligheidscampagnes gaan afschaffen ??? Voor normen moet nu eenmaal bijna altijd een draagvlak gecreëerd worden, en of ze het nu willen of niet, of ze nu commercieel zijn of niet, de media hebben daar een verpletterende verantwoordelijkheid !
Om de bovenstaande vergelijking helemaal door te trekken : zouden presentatoren in hun programma's zomaar sympathiek mogen beweren dat ze net aan 150 km per uur naar de studio zijn komen "vliegen" ? Daar zou nogal reactie op komen, maar normloos taalgedrag moet dus wel kunnen ...
Bovendien moet er mij eens iemand komen vertellen waarom bijvoorbeeld "Ga je mee" onnatuurlijker of moeilijker zou zijn dan "Gade gij mee" ???
Draait deze hele discussie eigenlijk niet rond taalslordigheid of taalonvermogen ?


Gast

#280

2014-02-10 21:22

schitterend initiatief!

Gast

#281

2014-02-10 22:18

Laten we het Nederlands zo goed mogelijk spreken en spellen. Niet elke zoveel jaar er weer aan knoeien. Voorbeeld: pannenkoeken. Doorgedramd door taalknutselaars.

Gast

#282

2014-02-11 09:24

We lezen dagelijks hoe Vlamingen zo nodig een eigen identiteit eisen, desnoods via het separatisme. Waar zijn we mee bezig als we nog niet eens een gemeenschappelijke taal hebben? Daarom: één standaardtaal, waarvan niet wordt afgeweken. Als West-Vlaming wil ik ook de Antwerpenaren kunnen begrijpen en zij mogen hetzelfde van mij verwachten!

Gast

#283

2014-02-11 11:37

Keurig taalgebruik vraagt motivatie en mentale inspanning. Meer dan welk dialect of tussentaaltje weerspiegelt het de vorming van de totale persoon en maakt communicatie doorheen Vlaanderen en Nederland eenduidiger.

Gast

#284

2014-02-11 12:09

Correc te taal en actie zijn belangrijhk
MauriceVdb

#285 Re: Re: Met alle sympathie, maar ik teken de petitie niet

2014-02-11 12:51

#277: kris59 Naief?

Je schreef: "Ik vind je wel zéér naïef."

Dan heb ik me wellicht niet goed uitgedrukt.

Ik vind punt 1 van de petitie prima, over het versterken van het onderwijs in het Standaardnederlands. Dat is altijd een goed idee, maar tegelijkertijd vind ik dat het met de kennis van het Standaardnederlands momenteel best wel meevalt. Nogal wat mensen kijken nostalgisch terug op de hoogtijdagen van de ABN-acties, met tv-programma's als 'Voor wie haar soms geweld aandoet'. Toch vermoed ik dat, op het einde van die hoogtijdagen, de verstaanbaarheid tussen Nederlandstalige Belgen onderling en tussen Vlamingen en Nederlanders minder was dan nu het geval is.

En bovendien: die taalzorg in de media en het taalgebruik in fictiereeksen van die tijd waren zo artificieel dat het, achteraf gezien, bijna tenenkrommend gênant was. Net als de gesproken schrijftaal van de sprekende hoofden op de Vlaamse radio en tv. Alsof de weegschaal te ver doorsloeg naar de andere kant. Dat was het ook niet, volgens mij. En echt gewerkt heeft het ook al niet, blijkt nu. Het zou me niet verbazen als zou blijken dat de tegenwoordige taalnonchalance in Vlaanderen net z'n wortels heeft in die periode van doorgedreven taaltuinderij.

Met punt 2 heb ik meer moeite, die bevordering van de taaleenheid van Nederland en België. Ik ben het helemaal eens met wat Ruud Hendrickx daarover zegt, hogerop in de opmerkingen.

Ik vind dat een verzorgd taalgebruik een persoonlijke keuze en een persoonlijke verantwoordelijkheid is, iets waar iedere taalgebruiker 'naar godsvrucht en vermogen' inspanningen voor levert. Een taalnorm, als die al zou bestaan en vastgelegd zijn, kan niet van bovenaf opgelegd worden - taalpolitie, anyone? Woorden wekken maar voorbeelden strekken.

Het taalgebruik van de zogenaamde goegemeente wordt gestuurd door voorbeeldfiguren en iedere goegemeente kiest zelf die voorbeeldfiguren. Dat dit momenteel in Vlaanderen krompratende mediafiguren zijn, daar kun je als individuele taalgebruiker weinig aan doen, behalve dit:

Vind je het taalgebruik in bepaalde radio- of tv-programma's beneden het niveau dat je ervan verwacht? Dan luister of kijk je er gewoon niet naar. Maken de journalisten van een bepaalde krant een potje van het Nederlands? Dan lees je een andere. Enz.

Persoonlijk vind ik dat ik me min of meer weet te redden in het Standaardnederlands, of toch mijn eigen variant ervan die hopelijk begrepen wordt door een zo groot mogelijk deel van het taalgebied.
Maar misschien vergis ik me.

Je schreef: "En buiten de spreektaal, kunnen veel jongeren (& ouderen) al niet meer probleemloos schrijven."

Ik vrees dat dit altijd al zo geweest is, met dat verschil dat vroeger heel wat mensen die niet zo schitterden in taalbeheersing, na een aantal moeilijke jaren op school nauwelijks nog iets schreven, behalve wat boodschappenlijstjes en nu en dan een sollicitatiebrief. Mensen die vroeger, en zeker in de eerste helft van vorige eeuw en daarvoor, wél schreven, hadden daar meestal voor doorgestudeerd en dan ging er nog een handvol uitgevers, redacteuren en correctoren over hun teksten heen.

Ironisch genoeg zijn sociale media en nieuwe technologieën zoals sms ervoor verantwoordelijk dat zowat iedereen ook na z'n schoolcarrière geschreven teksten blijft produceren. En een meerderheid van de mensen, die vroeger nauwelijks schreven en dat ook niet nodig hadden om sociaal overeind te blijven, schrijven daardoor nu wel. In spreektaal en met flink wat fouten, inderdaad, maar ik vind dat communicatie een grondrecht is, dus wie ben ik om te zeggen dat ze beter hun best moeten doen?


Gast

#286

2014-02-11 12:56

Ik stoor mij mateloos aan het gebrekkig Nederlands op de TV!

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2014-02-11 19:06Gast

#288

2014-02-12 11:48

Volledig akkoord. Ook in nieuwsberichten steeds minder correct Nederlands (Martine Tanghe onlangs: "zakencijfer"), Matthijs Bijnens vanochtend in het nieuws i.v.m.overstromingen in Engeland : "Moesten...." i.p.v. "Indien...".
Ook de meeste van onze politici zijn in hetzelfde bedje ziek (cfr. Bart De Wever:sprak een paar jaar geleden voor Waalse ondernemers. Off the record, maar duidelijk te horen:"Moetekik menne plastron aandoen"). Echt triest. Idem voor De Standaard. Standaard der Letteren 24 jan 2014. John Vervoort over Dan Brown. " Trouwt met B. Newton, die twaalf jaar ouder is dan hem"?
In De Standaard zien we ook steeds meer tussentaal verschijnen. Waar blijft het onderwijs in gebreke? Met vriendelijke maar onverzuurde groet, Mark Van Deun

Gast

#289

2014-02-12 11:54

Sta volledig achter dit initiatief.
Hopelijk levert dit resultaat op.
Met vriendelijke groet,
Miek Vangraefschepe

Gast

#290

2014-02-12 12:15


Het taalniveau in de media wordt stilaan schabouwelijk..nathalia, gebroeders Coppens,....nickelodeon,.... dit zijn aberraties die doen terugdenken aan de holbewoners..met alle respect voor deze mensen!!!
veel succes.....en geef de jongere leerkrachten ook eens een doorgedreven taalcursus voor ze losgelaten worden op de klas....

mvg

Gast

#291

2014-02-12 13:26

Zowel het 'verkavelingsvlaams' als het gewauwel van onze zuiderburen in de media is een slecht voorbeeld en een achteruitgang voor het standaard Nederlands.

Gast

#292

2014-02-12 14:19

tijdens het beluisteren van Vlaamse radioprogramma's (Radio 1 VRT) erger ik me vrijwel dagelijks aan taalfouten. 'Straks' wordt b.v. vaak gebruikt om naar het verleden te verwijzen.
De reporter kent de literaire beweging 'Van nu en Straks' blijkbaar niet....

Gast

#293

2014-02-12 14:28

VEEL SUCCES WANT OP DE VLAAMSE TV+RADIO HOOR JE
STEEDS MEER FRANSE UITSPRAKEN.
DE BELGITUDE HOUDING ZEKER !!

Gast

#294

2014-02-12 17:16

Groot gelijk

Gast

#295

2014-02-12 19:28

Eenmaal weg vanonder de kerktoren, behoorlijk nederlands gebruiken.
AUB niet van het antwerps/brabants een vlaamse standaardtaal maken.

Gast

#296

2014-02-13 10:06

Met uw welnemen: het taalkundig genus van "petitie" is tot nader order vrouwelijk. Wil het bovenstaande "hoe meer aandacht HIJ zal krijgen" wijzigen in "ZIJ zal krijgen".

Gast

#297

2014-02-13 10:07

ABN is toch vanzelf sprekend..

Gast

#298

2014-02-13 10:30

Een petitie ondertekenen voor correct Nederlands taalgebruik en vervolgens de keuze krijgen tussen 'confirm' en 'remove'?! Waar zit de logica?

Gast

#299

2014-02-13 11:06

Wat doen mijn 'anderstalige nieuwkomers' met een tussentaal... dit zorgt voor een Babylonische spraakverwarring.Laat ons op z'n minst streven naar een éénheid in de Nederlandse taal voor mij hoort daar ook het Zuid-Afrikaans bij. Voor het onderwijs is hier een belangrijke taak weggelegd (ook het DKO, mijn kinderen leerden daar vnl.'aontwoarps'... Versta me niet verkeerd, ik hou ook van een 'couleur locale') net als voor alle openbare sprekers én nieuwsankers. Ik ben blij dat jullie hiervoor opkomen want ik ben 'fier' op onze mooie Nederlandse taal.

Gast

#300

2014-02-13 11:45

Dit is een zeer goed initiatief en ik ben zeer verheugd te zien dat meer mensen bekommerd zijn om het Nederlands als taal te blijven koesteren. Ik hoop oprecht dat er gehoor zal gegeven worden aan deze petitie.