De Zelfstandigenaftrek Moet Blijven

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie De Zelfstandigenaftrek Moet Blijven.


Gast

#1

2013-08-08 08:42

Na jaren van het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap (VVD uit principe) PvdA als doekje voor het bloeden bij massa-ontslagen), zijn 900.000 Nederlanders met hun eigen werk en passie bezig.
Met oneigenlijke argumenten dat niet iedereen voor deze werkwijze kiest wordt deze groep nu fiscaal hard aangepakt. Overigens, eenderde van de werknemers (met dikke arbeidsvoorwaarden) zou ook het liefst morgen wat anders gaan doen. De ZZP-ers hebben de WW-kassen vele miljarden bespaard omdat zij de crisis zelf betalen. Dan is deze maatregel een staaltje van 'stank voor dank'.

Gast

#2

2013-08-08 09:02

ik zie niet in waarom de echte zzp-ers moeten lijden onder het willen aanpakken van schijnzzp-ers.

Gast

#3

2013-08-08 09:39

De loonbelastingwetgeving bevat voldoende middelen om schijn-zelfstandigheid aan te pakken.

Dat het controleapparaat bij de belastingdienst de ruimte daar niet voor heeft, kun je niet oplossen door de dan maar de fiscale voordelen voor alle IB-ondernemers af te nemen
herman van der helm
Gast

#4

2013-08-08 09:49

Ik zit op zondag aan de boekhouding, op het toilet en in de sauna bedenk ik nieuwe ideeën, op vakantie leg ik nieuwe zakelijke contacten etc. Is dat dan maatschappelijk zo weinig waard dat ik er geen compensatie voor mag krijgen in de belastingsfeer?


Gast

#5

2013-08-08 11:33

Veel van de freelancers die ik als klant heb, kunnen nu rondkomen zonder ergens hun hand op te houden, maar zullen de te verwachten aanslagen niet kunnen betalen, en zullen dan weer in de Bijstand of WAO terechtkomen, dus van de regen in de drup. (belastingadviseur sinds 2000)
Dagtaak

#6

2013-08-08 12:28

Ik steun deze petitie van harte. Kleine zelfstandigen zijn de laatsten die vaak protesteren, meestal omdat het werk ze voldoening geeft en ook vanwege de goede verstandhouding met opdrachtgevers. De marges (tarieven) zijn al fors gedaald t.o.v. paar jaar geleden. Veel ZZP'ers hebben de afgelopen jaren flink van hun spaargeld (voor ziekte, oude dag, minder inkomsten door de crisis) moeten gebruiken. Nog een klap hierboven op door de aftrek te beperken/af te schaffen is een (dolk)steek in de rug. Zie ook: http://www.dagtaak.org/2013/09/zzpers-max-pam-zelfstandigenaftrek-en-de-boze-plannen-van-het-kabinet.html

Dit bericht is verwijderd door de auteur van deze petitie (Toon details)

2013-08-08 13:28Gast

#8

2013-08-08 13:30

Wanneer de politiek er circa 300.000 bijstandsgerechtigden bij wil hebben - kosten ongeveer 4,5 miljard euro per jaar - schaft men de zelfstandigenaftrek af. Als het ons onmogelijk wordt gemaakt de handen uit de mouwen te steken,
komen we die handjes wel ophouden...

Gast

#9

2013-08-08 14:32

MKB'ers en ZZP'ers zijn de motoren van onze wankelende economie. Onder ZZP'ers zitten vele 'verkapte werkzoekenden', die we gezamenlijk moeten waarderen voor hun lef en moed om zelfstandig te willen ondernemen. Waarderen dus! En niet bestraffen. Belonen dus! En niet belasten. De Zelfstandigenaftrek moet blijven!

Gast

#10

2013-08-08 15:50

Goed initiatief. Ik weet op welke partijen ik in elk geval nimmer zal stemmen en verbaas me nog het meest over deze onzin van de "ondernemers-partij" van Nederland!

Gast

#11

2013-08-08 15:59

ZZP-ers moeten samen sterk staan.

Gast

#12

2013-08-08 16:13

Als een ontslagen timmerman wilde ik niet in de WW!
Direct eerste dag verder met mijn eigen Timmer-en Onderhouds bedrijf. Nu moet ik natuurlijk naamsbekendheid krijgen, dit bouw je niet op in 3maanden opzegtermijn. Ik moet al zat betalen aan de belasting en als ze aan de zelfstandigenaftrek ook gaan rommelen had ik beter in de WW kunnen gaan.

Gast

#13

2013-08-08 16:16

Afschaffing zelfstandigen aftrek gaat mij 10% van mijn jaarinkomen kosten. Bovendien ook nog eens minder huurtoeslag waarschijnlijk.

Gast

#14

2013-08-08 16:53

belachelijk er is monemteel al niet veel werk en dan krijg je dit ook nog voor je kiezen maar ja men moet ergens geld vandaan halen men kan beter alle vergoedingen die hun opstrijken laten vallen.

Gast

#15

2013-08-08 17:22

Stop deze misplaatste jaloeziepolitiek!

Gast

#16 Zonder werk ook geen inkomen...

2013-08-08 17:58

We hebben het al best zwaar, geen vast inkomen, als we niet werken, krijgen we ook niet betaald. Als we ziek zijn dus ook niet. De zelfstandigen aftrek is dan een pleister voor de wonden. Momenteel geraken er veel ZZP-ers zelfs onder een niveau dat ze moeten aankloppen bij de voedselbank. Terwijl we juist erg graag willen werken.

Gast

#17

2013-08-08 18:44

Waarom blijft dat belachelijke idee maar rondzingen in Den Haag dat ZZP'ers zelfstandig zijn, omdat werkgevers ze niet in dienst zouden willen nemen? Is er dan niemand daar die beseft dat velen van ons uit vrije keuze ZZP'er zijn? Dat velen van ons het inspirerend en motiverend vinden om ondernemer te zijn?

Gast

#18

2013-08-08 19:20

Altijd de kleintjes pakken terwijl de grootverdieners massaal de belastingen ontwijken zoals de Koninklijke familie enz ... Bah
loonslaaf

#19 Knuppel in hoenderhok.

2013-08-08 20:11

Als gewoon loonslaaf vraag ik mij af waarom mijn inbreng aan de Nederlandse economie minder is dan die van de ZZPer, ik moet veel meer en breng met mijn loon voldoende toegevoegde waarde voor mijn werkgever zodat hij nog een leuke winst boekt. "Ik" ben zo slim geweest om mijn diensten aan te bieden tegen een gunstig arbeidsvoorwaardenpakket, te weten loon, bijdrage pensioen en ziektewet en WW (voor zover dat iets voor stelt) Is het niet zo dat de ondernemende ZZPer als volledig eigen baas zelf de prijs neer legt waarvoor hij kostendekkend kan werken? Is de AOV niet een onderdeel van de kostprijs waarop de ZZPer moet calculeren. Waarom moet de ZZPer dan extra beloond worden? De ondernemer heeft al de mogelijkheid tot afschrijven, BTWaftrek voor alles dat hij zakelijk(kan) opvoeren.Wanneer de ZZPer onvoldoende inkomsten genereert is zijn product dan wel voldoende in trek?
By the way, ik ben ook ondernemer met personeel geweest, ik snap heel goed dat ZZPers in verweer komen tegen dreigende inkomens achteruitgang. Maar wil hier een principieel statement maken.Je kiest als ZZPer vaak bewust voor de dynamiek van het ondernemerschap, dan moet je ook de downside accepteren.
loonslaaf

#20 minder inkomen minder huurtoeslag?

2013-08-08 20:13


Gast

#21

2013-08-08 20:20

Zelfstandigen aftrek is voor extra risicoafdekking en betekent momenteel dat vele ZZP nog net kunnen overleven. AFschaffen betekent een golf aan faillissementen onder ZZP'ers. In deze crisis een klap voor de Nederlandse economie.
hans

#22 zelfstandigen

2013-08-08 20:23

Wat Samsom en Spekman vergeten is dat zelfstandigen bij het uitbreken van de crisis Nederland overeind hebben gehouden. ZZP hebben zwaar ingeteerd op hun vermogens, waardoor directe massa ontslagen in 2008-2009 uitbleven en de consumptie op peil bleef. Wouter Bos heeft dit toen nog nadrukkelijk aan de orde gesteld om de aandacht te vestigen op de vele zzp'ers die daardoor wel in financiele problemen kwamen. Het is dus absurd dat de PVDA olv Samsom, uit nijd en nivelleringsdrift, de groep die NL tegen een enorme depressie heeft behoed, nu op deze manier de nek om te draaien. Want dat is het issue: Spekman en Samsom zien de zzp'er niet zitten. Ze willen van elke zzp een werknemer maken. Hoe 18e eeuwe
hans

#23 Re: Knuppel in hoenderhok.

2013-08-08 20:30

#19: loonslaaf - Knuppel in hoenderhok.

Je maakt een denkfout. De prijs die je neerlegt wordt bepaald door de markt. Zeker nu, waar opdrachtnen sporadisch zijn en het aanbod immens groot. Verder vergeet dat een onpersoonlijke onderneming, bv-nv, veel betere aftrekposten en mogelijkheden heeft om kosten te verwerken die een zzp niet heeft. Een zzp wordt wel gezien als ondernemer, maar bij de afrekening van belasting ben je dat niet. Dan is het een aparte vorm van inkomen.

Er is een gerede kans dat als de PVDA dit doorzet, het aantal kleine bv massaal zal toenemen. Daar kan je als zzp je een loon en sociale lasten dekking geven, maar dat gaat de overheid veel geld kosten, omdat de opbrengsten via de vennootschapbelasting vele malen lager zal zijn dan nu via een reguliere IB aanslag.

Ook werkt het demotiverend, vele zullen de markt verlaten, waardoor een aanzienlijke flexibiliteit en dynamiek uit nederland verdwijnt. Wouter bos maar ook diverse onderzoeksbureaus hebben al meer malen aangetoond dat nederland mede dankzij de zzp'ers een behoorlijk goede en flexibel arbeidsmarkt heeft.

Dat moet de PVDA niet het kind met het badwater weggooien door naijver


Gast

#24

2013-08-08 21:05

De grootste les van de geschiedenis: politici zijn ongeloofwaardige, onbetrouwbare en dus levensgevaarlijke lieden. Altijd en overal.

Gast

#25 Re: Re: Knuppel in hoenderhok.

2013-08-08 21:07

#23: hans - Re: Knuppel in hoenderhok.

Bedankt voor je heldere antwoord, maar dat de prijs die je neerlegt te laag is ten gevolg van de markt is niet iets dat de belastingbetalende loonslaven moet worden aangewreven. Dat velen hun werkzaamheden gaan verpakken in een BV constructie valt te bezien gezien de hoge kosten die dat met zich meebrengt. Kapitaalstorting en hogere eisen aan de boekhouding.Ik mag hopen dat voor de ZZPers de voldoening in het werk prevaleert boven de verdiensten.