Verdubbeling inschrijvingsgeld DKO: Nee! Brief aan Minister Smet


Gast

#226 @Jos

2012-12-07 00:19

Verdikke! Moet ik al jaren meebetalen aan het kindergeld van jouw kinderen. Ik heb er zelf geen, wil er geen ... kan geen verlofstelsels nemen om voor mijn nakomelingen te zorgen ...
Mensen met kinderen hebben graag kinderen gewild en krijgen geld om voor de kinderen te zorgen en mogelijkheden om verlof te nemen.
Ik speel graag muziek, werk verder braaf en zie maar weinig terug van vadertje Staat, mag dat dan ajb in een redelijke verhoging van het inschrijfgeld?
Irena

#227 Re: n,

2012-12-07 00:32

#1: jos - n,

Dat klopt, maar wat ik niet eerlijk vind dat is dat werklozen vermindering krijgen op het inschrijvingsgeld voor conservatoria.

Het inschrijvingsgeld zou voor iedereen gelijk moeten zijn. Het kan toch niet zijn dat werkenden meer moeten betalen voor hun hobby dan niet-werkenden. Het heeft inderdaad niets met arbeid te maken.


Gast

#228

2012-12-07 01:44

Dat ook wij in het DKO moeten besparen, vind ik niet abnormaal. Er zijn momenteel té veel leerlingen die hier niet op hun plaats zitten. Het huidige systeem is niet meer aangepast aan de noden van vandaag. Er zijn eveneens veel leerkrachten die zijn ingedommeld door een gebrek aan positieve stimulansen vanwege het beleid -hetzij het ministerie/inspectie door een overdaad aan administratie en regelneverij, hetzij door directies door te weinig flexibiliteit en doortastendheid. Ook het maatschappelijk draagvlak van ouders en volwassenen schiet meer dan eens te kort; een kunstvorm leren is nu eenmaal gebonden aan regels, structuur, regelmaat en zelfdicipline. Ook talent en begaafdheid zijn niet uit de lucht. En daar is niets elitairs aan: probeer maar eens piano te leren met 9 vingers. Toch zijn ouders hierin een uiterst belangrijke schakel. Leerlingen leren inzien dat een instrument, dans, woord en een beeldende kunstvorm niet alleen maar gratuit plezier zijn, maar dat er gewerkt, gezweet en gezwoegd moet worden; "no pain no gain". Ergens moeite voor doen en daarvan op termijn de vruchten plukken is vandaag de dag niet hip. Daar moeten we absoluut iets aan veranderen! maar niet door het hele systeem te om te gooien. Trouwens, voor al wie die conceptnota heeft gelezen is het duidelijk dat het om een onverholen besparing gaat die het hele DKO kapot zal maken. Die paar goeie ideeën niet te na gesproken, maar die staan er enkel in om de boel op te smukken en om ons die nefaste hervorming alsnog door de strot te rammen. Een intrieste zaak. Vooral met de vorige hervorming (begin jaren '90) in het achterhoofd; ook die stond bol van de goeie ideeën maar was bedoeld als een grondige besparing. Ze is nog steeds niet verteerd, laat staan definitief vorm gegeven.
Dat er dus dingen mogen en moeten hervormd worden is meer dan plausibel, maar laat dat aan ons, leerkrachten en directies van het DKO om daarover ideeën te ontwikkelen, niet aan mensen die niet eens het onderscheid kennen tussen een cello en een tuba, of tussen klei en hout.

Gast

#229

2012-12-07 01:54

voor mij is het een openbaring geweest, gemiste kansen !! maar ook een moeilijke periode in mijn leven, maar muziek heeft van mij een ander mens gemaakt toen ik mijn opleiding DKO heb gevolgd.
nu 13 jaar na mijn opleiding ben ik nog steeds actief creatief bezig. het heeft van mij een ander mens gemaakt (in de positieve zin), zoniet had het de maatschappij waarschijnlijk geld gekost, zoals nu veel jongeren naar de psycholoog moeten !!! dat kost geld velen zouden misschien geholpen zijn als ze op een creatieve opleiding konden volgen (het sterkt het zelfvertrouwen
Jeroen

#230 Re: n,

2012-12-07 03:31

#1: jos - n,

Er is vorig jaar een onderzoek gepubliceerd dat bewees dat voor elke euro geinvesteerd in de kunst en theater wereld er 2.5 uitkwamen in de economie. Dit oa. door het creeren van jobs in de sector. (Trouwens het éérste onderzoek dat er ooit naar gedaan is.)
Cultuur is nooit luxe, een maatschapij zonder cultuur, waar geld voorang heeft op alles vervalt in een zielloos wezen zoals duidelijk te merken valt aan de mensen die er in leven.

Wij als arbeid verrichtende mensen zouden beter ons pijlen is richten op de echte schandes in Belgie zoals, elektriciteit dat wordt aangerekend als luxegoed.

Arendsnest

#231 Inschrijvingsgeld en zwartwerk

2012-12-07 09:36

Verdubbeling van het inschrijvingsgeld lijkt me een interessant gegeven voor leraars kunstonderwijs die nu al geen job hebben en die hun leerlingenaantal op de zwarte markt zullen zien verdubbelen. Lang leve de stimulans voor het zwartwerk in vlaanderen.

Gast

#232

2012-12-07 10:16

Bij dhr. Smet gaat "out of the box" denken niet samen met kwaliteitsdenken....
Met lef en boude uitspraken alleen komen we er niet.
Reorganiseren akkoord, maar het moet wel goed zonder daarbij het kind met het badwater weg te smijten. Er is meer mis met de dko plannen van dhr. Smet dan het verdubbelen van het inschrijvings geld.
cosy fire

#233 lidgeld

2012-12-07 11:27

Ik vind dit inderdaad onbegrijpelijk, een verhoging van het lidgeld is aanvaardbaar, maar een verdubbeling niet. Vergeet niet dat enige tijd geleden bij het afschaffen van de opleidingscheques het lidgeld ook al eens verdubbeld is. Het is echt niet bevordelijk voor onze kulturele ontwikkeling, op den duur word kultuur weer elitair!
marc

#234 Re:

2012-12-07 11:29

#10: kellehen -  

 Zou het betaalsysteem niet eenvoudiger kunnen gemaakt worden door hier ook het (eerlijke?) systeem van 'studiebeurzen' toe te passen?

Anoli

#235

2012-12-07 11:53

Ik vond het zo al veel geld, ik ben andersvalide, kan niet gaan werken en dat vind ik niet leuk, die uren keramiek zijn voor mij als een hap frisse lucht, als dat duurder wordt dan is dat misschien niet meer betaalbaar?

Mijn bouwsels en draaisels zijn zeker geen kunst, maar voor mij een lichtpunt.
Neem die mij asjeblieft niet af.

Anoli

#236 Re: Re: n,

2012-12-07 12:00

#227: Irena - Re: n,  

 

Tja, dat is natuurlijk te zien hoe het komt dat je werkloos bent, technisch werkloos, ? Faissement ? Ziekte? ..........Of geen zin om te werken?
Natalie

#237 Re: sterven voor kunst?

2012-12-07 12:20

#13: -

Dat het DKO zo duur zou zijn dat we er mensen mee zouden treffen dat ze ziek moeten blijven is toch een beetje een fabeltje. Als je weet dat alle andere sectoren die ook leven van het dko (muziekwinkels/ instrumenten en partituren) enkel en alleen maar kunnen overleven door het dko en het dko zich op deze manier terugverdient. De staat haalt dus heel wat binnen via de belastingen  van deze werkende mensen. Wat gaan we doen met alle jobs die anders ook op het spel staan: muziekleerkrachten, winkeliers? Allemaal op de dop en nog minder geld voor de zieken?

Juri Cosman

#238 Re: Re: DKO

2012-12-07 12:26

#201: - Re: DKO

Dat sommige leerlingen wat teveel tegelijk doen is inderdaad waar.Toch ken ik als gitaarleerkracht ook veel voorbeelden van leerlingen die tegelijkertijd dans,woord en zelfs 2 instrumenten konden combineren en dat allemaal op een goed niveau .We mogen dus niet te gauw veralgemenen.Ik vrees trouwens dat wanneer leerkrachten  klagen dat de meeste leerlingen te weinig oefenen dat dit meer over hen zegt dan over hun leerlingen.Er zijn inderdaad wel eens wat minder ijverige leelingen maar we mogen dit absoluut niet veralgemenen.Ikzelf heb alvast niet de indruk dat ik slechts een goedkope babysit zou zijn.

In de discussie over de verhoging van het inschrijvingsgeld is dat trouwens volledig naast de kwestie.De kwestie is gewoon het volgende.Kiezen we als maatschappij ervoor dat slechts de "betere"klasse kunst kan beoefenen?Dan kunnen we mischien beter alles privatiseren.Kiezen we er echter voor om kunst voor iedereen toegankelijk te maken dan moet het voor iedereen betaalbaar blijven.Het kunstonderwijs wordt betaald met de belastingen en moet dus voor iedereen toegankelijk blijven zoniet is het eigenlijk een grotere verspilling . Diegenen met voldoende geld kunnen  immers ook privé-onderwijs  betalen .Wanneer het inschrijvingsgeld  te hoog is draait de volledige gemeenschap dus op voor het kunstonderwijs van een "elite".Dat het voorstel voor die verhoging van een socialist komt is dus des te onbegrijpelijker.Als SP.A-lid kan ik dat alleen maar betreuren want ik denk niet dat ik de partij nog zal steunen in de toekomst.


Gast

#239

2012-12-07 12:27

Gegroet heer minister,
Als toezichter in een academie heb ik de ervaring dat inschrijvingsgeld een rem tot inschrijven is voor
-minderbedeelden en migranten, net een categorie mensen die op die wijze willen integreren in de maatschappij. Met een "verdubbeling "van het inschrijvingsgeld vallen die mensen weer eens uit de boot! Het gevolg zal ook zijn:
-de pas afgestudeerde leerkrachten zullen in jaren niet aan bod komen aangezien er een krimpend aantal leerlingen zouden zijn!
Zo wordt er weer eens een "verloren generatie" gekweekt.
-Verder vind ik het spijtig dat er geen oog is voor het "sociale" aspect van een academie als ontmoetingsplaats met studie als gemeenschappelijk doel, hetgene,
-nog meer dan de sport de leerlingen "van de straat" houdt, tenzij de weg van en naar de academie.
Wilfried Bornauw

Gast

#240

2012-12-07 12:46

Ik ben mama van 3 kinderen en geef zelf les in het DKO.
Ik merk sowieso al dat ouders eerst voor hun kinderen kiezen.
Indien deze nieuwe inschrijvingsgelden erdoor komen dan zullen sowieso niet meer alle kinderen, laat staan de ouders, van een gezin die interesse hebben in een instrument bespelen de kans krijgen dit te doen. Door de nieuwe maatregels zal het DKO helemaal leeglopen, misschien is dit juist de bedoeling?
Ofwel zullen mensen met enkele een minister inkomen juist nog de kans krijgen om dat te doen want alle normale inkomens zullen uit de boot vallen...
renate

#241

2012-12-07 12:51

In tijden van crisis zijn de meeste ouders blij dat ze hun kinderen nog de kans kunnen geven zich artistiek te ontwikkelen. Dit inschrijvingsgeld verdubbelen zal het aantal leerlingen enkel maar verlagen waardoor weer een pak mensen zonder werk zullen komen te staan. Als ik dan lees dat het in "de walen" gratis is, waarom dan niet daar ook inschrijvingsgeld vragen.
Khan Thon

#242

2012-12-07 12:51

#19: -  

 Asielzoekers en hun kinderen worden overal gratis toegelaten. Als dat geen arme mensen zijn...maar terecht: eerlijk is dat ook niet, vergeleken met onze "arme mensen": die zijn minstens even arm.

jo

#243 privéonderwijs pop-academie doet het goed in Halle

2012-12-07 12:54

Hier in de plaatselijke "popacademie" deinzen de mensen er niet voor terug om 400€ per trimester neer te tellen... Een plotse verdubbeling is uiteraard crazy, hiervoor moeten we de minister toch gaan sensibiliseren ! Ook inschrijvingsgeld per semester, lijkt me meer dan nodig : in september komen er al veel te veel kosten samen. Anderzijds is het wel positief dat de volle uren die we 's avonds en in het WE presteren, worden terug gebracht naar 50 minuten !

Gast

#244 Re:

2012-12-07 12:57

#242: Khan Thon -

Ik had een albanese lln, die slecht enkele keren kwam opdagen ! Ik vond voor hem een goedkoop gitaartje dat ik na wat bijregelen bespeelbaar kreeg voor slechts 30€.  Daarvoor mocht ik dan een roos briefje voor het OCMW invullen ! Enkele weken later kwam hij niet meer opdagen.  Ik heb nog naar het OCMW gebeld maar het heeft niet mogen baten, ondanks het feit dat het OCMW hub ibschrijvingsgeld wou betalen, kwamen ze niet meer opdagen ! Mogelijks hebben ze het gitaartje met winst verkocht !


Gast

#245 Re:

2012-12-07 12:59

#241: renate -

veel kinderen doen veel te veel en het inschrijvingsgeld in de sportclubs ligt flink hoger...


Gast

#246 Kunst is luxe

2012-12-07 13:03

#1: jos - n,

Het is duidelijk dat U uw brood niet verdient in de culturele sector. Ik ook niet maar duizenden andere wel bovendien gaat dit niet alleen over kunst of muziekopleidingen  DKO omvat gewoon veel meer.

 


Gast

#247 Re:

2012-12-07 13:03

#240: -

Ik kon dit jaar een 18-jarige overtuigen om verder te doen, al schrokken ze flink van het hoger inschrijvingsgeld voor +18.  Toen ik echter uitlegde dat hun beidrage maar een klein deel van de lessen vertegenwoordigde, was er plots geen bezwaar meer tegen meer inschrijvingsgeld...  Bij hoger inschrijvingsgeld moet het bedrag minstens per semester worden gesplitst !

sanch

#248

2012-12-07 13:05

Dit inschrijvingsgeld is nu al meer dan Jan Modaal kwijt kan of wil.Met een verhoging met 100% wordt academie volgen een alleenrecht voor de rijken. Je mag niet vergeten dat je ook nog in kosten komt voor allerlei materiaal, wat meestal ook niet goedkoop is.

Gast

#249

2012-12-07 13:12

Ik heb bijna 40 jaar gewerkt en ben volgend jaar met pensioen Ik heb dan nog ongeveer 1000 €pensioen Het zou voor mij en ik denk voor vele in mijn geval heel moeilijk zijn om mijn hobby nog te betalen Denk ook eens aan de mensen die zo depressief gaan worden en die de staat handenvol geld gaan kosten Maak mensen gelukkig We hebben in het verleden al genoeg ingeleverd
gast

#250

2012-12-07 13:17

Het mooie aan DKO nu is dat iedereen er heen kan.
Na een verdubbeling zal dat niet langer het geval zijn. Ik las ergens dat inschrijvingen in sportverenigingen soms duurder zijn, ahwel dan is dat ook teveel. Maar subsidies voor bijvoorbeeld paardensport zie ik er nog niet komen. Alhoewel dat voor bepaalde groepen mindervaliden die daar zeker baat bij hebben, wel een reden kunnen zijn om het aantal paard rij sessies te verhogen.