Verdubbeling inschrijvingsgeld DKO: Nee! Brief aan Minister Smet

Alexander

#176 De schande voorbij

2012-12-05 22:17

Ondertussen heeft smet zich nog maar eens "asociaal" opgesteld met wééral nieuwe voorstellen , die wééral kant noch wal raken. Zodoende erger is de iodiotie van sommige reacties - pijnlijk bijna - . De belastingbetaler betaald hoor ik wel eens, en liever voor zorg, energie ea betalen dan voor kunst , lijkt logisch toch. Maar hoe geweldig dom ben je, als je aanneemt dat het bespaarde geld naar die kanalen gaat...neen. Het moet de put vullen die de malafide banken, ondernemers, politiekers gemaakt hebben. Jan modaal wordt in zijn beurs gesneden, de leerkracht met zijn al miserabele wedde wordt nog maar eens gedegradeerd op de meest creatieve manier, om wel zeer duistere redenen. (En oh wat hebben ze veel verlof - onbetaald bende idioten - er wordt tijdens het jaar afgehouden) spijtig genoeg lijkt het erop dat onze politiekers er goed in geslaagd zijn verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten, polarisatie, de arbeider tegen de ondernemer, de ondernemer tegen de ambtenaar en omgekeerd, vergis u niet, iedereen op de kapblok behalve de wereldvreemde politiekers, de schande en schaamte voorbij.
Rita

#177 3 leerkracht statuten

2012-12-05 22:26

3 leerkrachtstatuten, geen slecht idee, ook voor de politiekers die in de eerst jaren "tijdelijk" zijn en buitengeschopt kunnen worden op ieder moment ? Misschien doen ze dan hun best eens ? En wat met hun loon, 10.000 euro per maand zonder hun cumul jobjes te rekenen, plus een gemiddelde 2000 euro onkosten per maand (u weet wel : restaurantkosten , leasing dure wagen, kledij etc etc) hoe kan je dergelijk gedrag in deze tijden blijven verantwoorden zonder gevolgen ?
Makreuk

#178

2012-12-06 00:00

Ben het hier uiteraard mee eens, maar schreef reeds een mail over dit gegeven naar de muziekacademie in Asse.

Gast

#179

2012-12-06 00:35

Kunst is een deel van je ontwikkeling.
w.i.m.

#180 neen!

2012-12-06 01:34

Zulke maatregelen dienen enkel om hun onbekwaamheid te maskeren.

Gast

#181

2012-12-06 09:05

indien het inschrijvingsgeld maal 2 gaat ,zal je mij niet meer zien op school hoor|
fernand

Gast

#182 Re: Smet, Spa ?

2012-12-06 09:20

#158: Socialist - Smet, Spa ?

Daarenboven is hij ook minister van gelijke kansen. Gelijke kansen voor wie???

barb

#183 grof

2012-12-06 10:10

Jaren werken we aan drempelverlagende initiatieven om gelijke kansen te bieden aan de alle mensen, om het zgn elitaire van de kunstopleidingen te verzachten in de ogen vd mensen. Om kansen te bieden aan de minst begoeden en nu wordt dit in één zwaai omgeslagen, dag moeite en inzet hiervoor. Alles wordt duurder, maar meteen een verdubbeling is ronduit grof.

Danny

#184 Re: kunst als luxe?

2012-12-06 10:24

#1: jos - n,  

Een kunstenaar verlegt mentale grenzen, een technieker toont zijn vaardigheid, de verkoper ervan ervaart materiele luxe

kunst is enkel een luxe voor hen die er handel in drijven. Is het dan nog kunst? of enkel de kunst van het verkopen?

kunst is een meerwaarde in deze huidige geindividualiseerde maatschappij, het is een middel om gedachten en menigen te clusteren rond een "drager", als het ware een katalysator.

het is de rol van DKO om het grensverleggend proces te ondersteunen, want het is een hefboom voor de maatschappelijke ontwikkeling. Dood dit niet door het financieel té zwaar te maken. De prijs verhogen verhoogt enkel de drang naar "terugverdienen", en doodt de kunst.

Danny

#185 rusland

2012-12-06 10:26

een socialistisch minister van onderwijs: het lijkt wel de tijd van russische Nomenklatura: iedereen gelijk voor de wet behalve die rijkeren !!
Daan

#186

2012-12-06 11:10

De mogelijkheid om muziek te leren zou er voor iedereen moeten zijn. Met een verdubbeling van de kost vervalt deze mogelijkheid voor veel mensen! En zo krijg je minder muzikanten, wat niemand wil!
Dit geld natuurlijk voor elke vorm van kunst!
Chris

#187 Dko en hogerkunstonderwijs

2012-12-06 12:39

Na de complete teloorgang van het hoger kunstonderwijs stromen meer en meer studenten door naar het dko. Tot grote ergernis van onze politiekers. Want iedereen moet ingenieur worden of arts anders ben je geen volwaardig lid van de maatschappij ! Het gaat er hier erger aan toe dan in Rusland , onze gedegenereerde politiekers willen werkvolk, zonder mening, zonder cultuur die als slaven voor hen gaan werken. Ik dacht het niet.

Gast

#188

2012-12-06 12:46

Onze (?) minister (?) van onderwijs is niet wijs. Hij wil een verdubbeling van het inschrijvingsgeld voor het deeltijds kunstonderwijs. Te elitair misschien, dat DKO?
Inge

#189

2012-12-06 13:13

Eerst belasting op auteursrechten verdubbelen, dan het inschrijvingsgeld in het DKO .... Straks staat er boete en celstraf op kunstbeoefening !
Jan foemp

#190

2012-12-06 14:04

De lompe uitlatingen van onze dementerende kunstpaus Jan "hoed" helpen de zaak al helemaal niet vooruit. Daarnaast heb je dan de gesubsidieerde niksnut Fabre, die letterlijk met katten gooit en dus ons belastingsgeld. Het publiek ziet en hoort enkel deze "artiesten" terwijl de echte artiesten als paria's worden behandeld.
Fuck-off-Smet

#191

2012-12-06 14:12

Fuck off Smet
Aikoo

#192 Re: Kunst is een recht

2012-12-06 14:33

#87: teigetje-gva -
Het zou eerder zo moeten worden...
Verlaag de prijs, en geef mensen die alle jaren van hun richting uitdoen met succes, dus zowat 9 jaren intensief bezig zijn met hun creatieve kunstbeleving een volwaardig diploma.

Volledig akkoord.Mensen die alle studiejaren van de  muziekacademie hebben afgemaakt,met succes slagen, zich actief bezig houden met de muziek.Hun instrument en meerdere instrumenten beheersen.Deelnemen aan de evenementen van de school.Medestudenten begeleiden.Geef die een volwaardig diploma.

Verhoogd inschrijvingsgeld = wat met onze cultuur? wat met kunst ?

Omlaag dat inschrijvngsgeld.Geef iedereen een kans op kunstontplooing.

Of wordt het alleen een "paleis" voor de meer gegoeden?

Jo Haazen

#193

2012-12-06 15:05

Het kunstonderwijs was van in de 19de eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog GRATIS. Daarmee wilde de overheid mensen stimuleren om zich met de "Schone Kunsten" bezig te houden, een opvoedende en ethische investering voor heden en toekomst. Wat een schril contrast met het huidig beleid dat blijkbaar gericht is op lawaai, verloedering, consumptie en geld, alsof er geen andere waarden bestaan. Het klinkt hard maar het is de droeve werkelijkheid. Wanneer krijgen wij een wijze, door verheven gedachten bezielde overheid? Na een Derde Wereldoorlog die - dixit Albert Einstein - uiteindelijk zal beslecht worden met pijl en boog?
Lodewijck

#194 dko

2012-12-06 15:30

Bij ons in Vlaanderen kijkt men altijd naar elders om onze situatie bij te sturen en te 'verbeteren'. Dat er veel gelijkenis zou komen met het Nederlandse systeem lijkt mij duidelijk. Alleen heb ik het verschil in opleidingsniveau tussen Vlaanderen en Nederland van dichtbij mogen meemaken. (leerlingen die in grensgemeenten wonen kiezen voor Vlaamse academies, en dat niet alleen voor het mindere inschrijfgeld!)
Men is in alle ons omringende landen jaloers op ons uitgebouwd systeem van kunstonderwijs en muziekonderwijs in het bijzonder!
Waarom dan dit systeem ondermijnen om toch maar een besparing te kunnen bewerkstelligen?
Verdubbeling van de inschrijfgelden......het kan tellen voor een Socialistische minister!

Jo Haazen

#195 DKO Neen Minister Smet!

2012-12-06 15:45

Steeds meer geld voor wapens en oorlogen. Mars krijgt de volle voorrang. Ondertussen staat zijn echtgenote, Venus, meer en meer in de kou en wordt het evenwicht tussen beiden ernstig verstoord. De gevolgen zullen niet uitblijven. Ik vrees evenwel dat onze minister deze diepgaande metafoor niet verstaat...
pascalsmetis nenduts

#196

2012-12-06 16:16

Wa voor nen prutser is da eigenlijk???

Gast

#197

2012-12-06 17:14

Ze zouden het net moeten verminderen. Mensen besparen als eerste in deze zaken! Lijkt me een zeer stomme zet!!!
Annemie

#198 Re:

2012-12-06 17:20

Juist Carlotta, ik ben een alleenstaande moeder met een 16-jarige zoon. Geen job , spijtig genoeg. Muziekonderwijs is voor ons de enige ontspanning en inspanning die ons zelfrespect oppept. We hebben er ook veel vrienden gemaakt.  Als dat inschrijvingsgeld zo fors de lucht in gaat dan moet ik echter passen. Zal alleen nog voor mijn zoon inschrijvingsgeld betalen.

Claudia

#199 Re: n,

2012-12-06 17:31

#1: jos - n,

Tieste Jos...!


Gast

#200

2012-12-06 17:31

Jos, u bent een beetje zuur....Ik ben als volwassene begonnen met kunstonderwijs, en zie in mijn klas inderdaad dat het publiek de blanke middenklasse is,dat anderen weinig of niet ten tonele verschijnen. Als je dan eht inschrijvingsgeld nog eens verhoogt, dan wordt de kloof nog groter. In ieder geval, als het inschrijvingsgeld nog zou verhogen, hou iki het voor bekeken, dan kan ik net zo goed privéles nemen, kost niét meer en is op tijdstippen die ik zélf bepaal. Besparen? ik weet iets! Een econoom stelde voor dat de overheid één jaar alle uitgaven zou bevriezen... lijkt me een goed idee. en inderdaad, de lonen niet verhogen en een indexsprong (maar niet voor de lage inkomens, uiteraard). moet je eens optellen en kijken wat voor bedrag dat is. Kan je aardig mee verder hoor. Maar als politicus moet je daarvoor ballen hebben. Helaas.