Verdubbeling inschrijvingsgeld DKO: Nee! Brief aan Minister Smet

Geachte heer Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,

Uw hervormingen houden het DKO al geruime tijd in de ban. Sinds enkele weken echter doen verontrustende berichten de ronde. Het laatste nieuws is de financiële kant van het hele hervormingsplaatje.

Hervormen kost geld. Hervormen terwijl er algemeen bespaard moet worden, is een moeilijke opdracht. Alle begrip daarvoor. Reden te meer om dit intelligent aan te pakken. In het nieuwe decreet verdubbelt u het inschrijfgeld. Daarenboven worden de voordelen voor de tweede studierichting afgeschaft.

Ik schets u kort de te verwachten gevolgen:

  • Ouders laten hun kinderen nog slechts één studierichting volgen.
  • Minder gegoede ouders houden hun kinderen helemaal weg uit het DKO.
  • Volwassenen schrijven zichzelf niet langer in voor cursussen, om bv. hun kinderen les te (kunnen) laten volgen.

=>

  • Het leerlingenaantal daalt.
  • Het urenpakket voor een school slinkt.
  • De overheid moet minder subsidiëren. Meevaller.

Misschien zag u over het hoofd dat die gesneuvelde uren iemands job vormen. Bovendien wordt "Het DKO: voor ieder kind en iedere volwassene in Vlaanderen" door uw beslissingen een onhaalbare kaart. Dit kan toch nooit uw bedoeling geweest zijn.

Als arbeiderskind weet u als geen ander welke kansen onderwijs kan geven. (citaat 27/11/12) Ter herinnering: DKO is deeltijds kunstonderwijs. Dit onderwijs (té) duur maken, leidt tot een muzische vervlakking in Vlaanderen. Op die manier ontneemt u niet alleen kansen aan potentiële kunstenaars, maar bij uitbreiding aan elke inwoner van Vlaanderen. Van de winkelbediende die uw busseltje wortelen uitstalt tot uw kabinetschef die op een creatieve wijze problemen moet tackelen.

Wat winnen we erbij wanneer Vlaamse kinderen (In Wallonië is het kunstonderwijs blijkbaar gratis voor kinderen onder de 12 jaar.) moeten kiezen tussen òf musiceren òf dansen, òf beeldhouwen met woorden òf met de handen? Hun creativiteit in de kiem smoren kan toch niet uw opzet zijn?

Stel dus dat we in een maatschappij leven waar creatievelingen niet meer opgeleid worden. Muziek, kranten, boeken, weekbladen, cd's, dvd's, platen, worden niet meer gemaakt. Alle Fnacs, Mediamarkten, Freerecordshops, musea, bibliotheken, krantenwinkels, bioscopen, discotheken, clubs, concertzalen gesloten. Ze worden ook al niet meer gebouwd want architecten zouden ze niet tekenen. Geen concerten, lezingen, shows, films, fuiven, Tomorrowland, Werchter, freepodia. Geen muziek in openbare ruimtes, restaurants, café's, jeugdhuizen. Alleen een zwart vlak en witte ruis op en uit uw tv, iPod, iPad, laptop, radio,... Geen internet, iTunes, zelfs geen illegale downloads. (vrij citaat Steve Willaert)

Onze maatschappij kan enkel floreren op een rijke culturele bodem. Neem daarom uw taak ter harte. Start met het informeren van 'uw werknemers', de leerkrachten in het DKO. Schep ruimte voor een dialoog met de verschillende betrokkenen.

Dit hervormingsvoorstel bevat ongetwijfeld ook goede ingrepen. Geef de jarenlange inzet van uw medewerkers en uzelf een kans: geef ons de ruimte om te reageren en gehoord te worden.

Wij kijken alvast uit naar uw antwoord.

Beste groeten.


Katrien & Hilde Van der Biest    Neem contact op met de schrijver van de petitie