Verdubbeling inschrijvingsgeld DKO: Nee! Brief aan Minister Smet

Kastor

#151

2012-12-05 02:34

Minister Smet staat veel te ver af van zijn personeelsleden (leraren). Misschien moet hij eens een stage doen van enkele weken in een school. Dan zal hij voeling krijgen met zijn mensen en misschien meer begrip opbrengen voor hun situatie. Zie ook zijn voorstellen van stage voor de 3de graad in SO en eenheidsonderwijs.
Hierdoor zal hij eveneens inzien dat een conservatorium - academie voor veel kinderen een betaalbare en uitdagende hobby moet blijven.
Liever meer kinderen in een betaalbare academie dan goedkoop voor tv of langs de straat. Jongeren zonder hobby zullen veel gemakkelijker verzinken in doelloos rondslenteren en kattenkwaad.
Petra

#152

2012-12-05 09:44

Deze deeltijdse opleiding is voor mij een opluchting in al het gehaast van het dagdagelijkse leven. Het werkt therapeutisch en onthaastend!
Door het inschrijvingsgeld nog te verdubbelen, is deze vorm van omscholing eigenlijk niet meer voor iedereen. En ik die dacht dat scholing voor iedereen toegankelijk moest zijn!!!!
Kunst is een expressie en geen luxe.

Gast

#153

2012-12-05 10:12

De stappen die minister Smet zet zijn een achteruitgang van het DKO. Het democratisch gehalte, de kwaliteit ... Ik hoop van harte dat de minister zijn plannen alsnog herziet in dialoog met het DKO.
DIfilm

#154

2012-12-05 10:53

En dan klagen dat er straatoverlast is en dat de jeugd nietsnutten zijn.

Gast

#155 DKO

2012-12-05 11:02

zuivere waarheid... hoe kun je zonder kulturele opleiding kinderen leren waardering hebben voor kultuur. Stop maar met geld uit te geven aan peperdure restoraties van oude gebouwen en kunstwerken en stop dat geld in drugspreventie want als er geen naschoolse activiteiten (DKO)zijn zal uw depertement al de benoemde docenten moeten omscholen naar straathoekwerkers vergeet u besparingen het blijft geld kosten Meneer Smet.
Hubert 56#
Rebecca

#156 Re: jos

2012-12-05 11:59

#25: jos - jos

Wij hebben een vak geleerd, Jos: 4 jaar acteursopleiding en 2 jaar een lerarenopleiding. Sinds ik afgestudeerd ben heb ik geen één dag moeten doppen: contstant aan het werk in het DKO, halftijds en halftijds als actrice, regisseur en auteur. Op die manier kan ik met een vast bescheiden inkomen deelnemen aan het economische leven, mijn kinderen deftige kleren geven, uw zo belangrijke productieketen stimuleren door te consumeren en daar bovenop kan ik hen een zeer waardevolle cello/piano/dans opleiding geven. Het is bewezen dat hun hersenen daardoor beter functioneren, ook later en uw harde, berekende, compitiewereld. Zelf heb ik ook veel kinderen zien openbloeien door mijn lessen toneel: beschaamde, slechtsprekende gesloten mensen omvormen tot zelfbewuste mensen die voor een groep durven spreken. Ze kunnen dan scoren in de vakbond of op één van uw bedrijfsmeetings. Dat u dit geen job noemt of het gelijk stelt met paaldansen zegt meer over u dan over ons. Het gaat hier zelfs niet over talent, het gaat over persoonlijke algemene ontwikkeling en dat is meer dan rekenen en schrijven.


Gast

#157 Lesgeld verhoging

2012-12-05 12:08

Ik ben op rust heb een pensioen, als het lesgeld verhoogd stop ik er mee, naar het senioren onderwijs gaan is just for fun maar niet tegen elke prijs. En de leraars die dan zonder werk vallen, sorry mensen.
Socialist

#158 Smet, Spa ?

2012-12-05 12:19

Is dit wat een socialistische minister wil verwezenlijken ? Dit lijken meer op nazi ideologieën, alles gelijke koek, even groot even klein....foei arbeiderskind
KleinPierke

#159 grondwettelijk recht

2012-12-05 13:56

Mag ik er de minister aan herinneren dat gratis onderwijs ingeschreven staat in de grondwet? Dus voor alle schoolplichtige jongeren zou het inschrijvingsgeld gereduceerd moeten worden tot 0,00 €

Gast

#160 kunstenaar in de maatschappij

2012-12-05 15:10

De vraag dringt zich op hoeveel deeltijds kunstonderwijs ons mag kosten.
We moeten een evenwicht zien te vinden tussen het leggen van een brede basis en het investeren in topkunstenaars. Laat één ding duidelijk zijn: zonder een brede basis, zullen er veel minder profs hun weg maken.
Men is het er inderdaad nogal over eens dat kunst beoefenen, net als sport beoefenen, meerwaarde biedt aan mens en maatschappij. Daarom is het vreemd dat kunstonderwijs ook voor volwassenen opeens veel duurder wordt. Waarom willen we kinderen vormen en volwassenen niet? Ik dacht dat we gingen voor "levenslang leren"? Wie zal er afhaken? Degenen die de eindjes moeilijker aan elkaar kunnen knopen, nog meer mensen die nu ook al vaak uit de boot vallen. Zij zullen niet meer die inspiratie kunnen voelen, die motivatie van in groep kunst te beoefenen, niet meer fier zijn op zichzelf en het gevoel krijgen echt iets bij te dragen dat voor anderen belangrijk/mooi/interessant is en aanzet tot denken.
Willen we diversifiëren en doelgroepen de kans geven, dan moet je het kunstonderwijs nu net niet duurder maken.
Verder wil ik ook poneren dat het DKO sowieso al een aantal kosten met zich meebrengt naast het inschrijvingsgeld. De materialen op jaarbasis voor beeldende kunstenaars zijn duur, een instrument kopen kost ook geld, een goed instrument kost zelfs véél geld. Iedereen in DKO financiert dit nu al volledig zelf, om nog niet te spreken van "passieve" cultuurdeelname zoals concerten/tentoonstellingen die uiteraard ook deel uitmaken van de opleiding maar waarvoor de doorsnee student van +26 geen enkele korting krijgt.
Deeltijds kunstonderwijs is, als men het serieus neemt, een echte opleiding, echt onderwijs. Als je dit onderwijs als werkende volwassene jarenlang volhoudt, dan gaat het niet meer om zomaar een hobby, maar dan wil je daar verder in gaan. Ik ken voldoende mensen die graag het semi-professionele circuit wensen te bereiken. De enige mogelijkheid om dit te doen, is om zich 100% in te zetten en ook hun specialisatiegraad te voltooien. Dit is niet evident als je een job combineert met een gezin en daarnaast ook nog de kunstopleiding volgt. Op het einde van de rit krijg je dan een getuigschrift waarvan de waarde nihil is, het opent helaas geen deuren naar de semiprofessionele wereld. Misschien moet daar ook maar eens over nagedacht worden, als men toch wil dat kunstonderwijs zijn "nut" bewijst.
Laat ons eerlijk zijn: het gaat allemaal om de centen: de verdubbeling van het inschrijvingsgeld is een druppel op de hete plaat van de kost die nodig is om alle scholen en leerkrachten te betalen, maar is géén druppel voor elke privépersoon en nu net door die verdubbeling zullen er mensen afhaken en zullen er jobs sneuvelen. Heel wat van die leerkrachten geven les met volle overtuiging en zijn keigoed in wat ze doen. Bovendien is het ook zo dat de meesten van hen dat vast inkomen nodig hebben omdat ze van hun kunst niet kunnen leven. (Niet iedereen heet Luc Tuymans, met alle respect voor de man). Wat wil men doen met al die leerkrachten op de dop? Hen afnemen waar ze goed in zijn? Hen niet meer de kans geven om mensen te inspireren, te vormen, een andere kijk op de wereld te geven? Een deel van die geïnspireerde mensen gaan samen met een deel van hun geïnspireerde leerlingen helaas stoppen om geïnspireerd te zijn. Als het op termijn de bedoeling is dat het kunstonderwijs volledig financieel op zichzelf is aangewezen, en dus tot privéonderwijs verwordt, dan pas kweken we een elite.

Gast

#161

2012-12-05 15:24

Op kinderen kan en mag je niet besparen!!!
zij zij echter onze toekomst..
MVG
MB
dea

#162

2012-12-05 16:18

wij hebben 2 tieners in het deeltijds kunstonderwijs richting beeldende vorming aan de SAPK te Genk. we vinden dat nu al een redelijke som geld (naast academie zijn onze tieners ook lid van een sportclub) en we zouden het jammer vinden dat zij hun talenten niet meer kunnen ontplooien en ontdekken omdat we het niet meer kunnen betalen. Er moeten al genoeg inspanningen geleverd worden op school waar de vroegere vakken zoals plastische opvoeding of handwerktechnieken inmiddels onbestaande zijn en de tieners daar dus op hun honger blijven zitten. het gaat niet alleen om theorie en wetenschappen in het leven, maar ook om creativiteit en persoonlijke ontplooiiing! voor veel beroepen heb je net dàt nodig om er volledig te staan!
Mieke

#163

2012-12-05 16:18

1.Muziek vraagt inzicht, kennis en een stevige onderbouw. Een basiscursus notenleer die op een aangename manier kan gegeven worden is een must. Hoe kan muziekonderwijs gegeven worden als de fundamenten niet stevig genoeg zijn?
2. "Muziek verzacht de zeden". Laagdrempelig muziekonderwijs zorgt een warmere samenleving!
De rode ridder

#164 Afbraak onderwijs omwille van politiek foute keuzes.

2012-12-05 17:47

Ik steiger bij de gedachte aan afbraak aan het onderwijs (in het algemeen). Onder het mom van 'besparingen' worden beetje bij beetje alle verworvenheden ondergraven (feestdagen sneuvelen, premies, studiebeurzen, fiscale tegemoetkomingen, loonsindexeringen, ...). Denkt iemand nog aan de grootste oorzaak voor de huidige miljarden die "gevonden" moeten worden (in onze portefeuilles) ? Vergeten hoeveel miljarden de Belgische staat (wij dus) moest (en moet) pompen in verlieslatende banken door wanbeheer ? Alleen al die financiële luchtbel is goed voor meer dan de 12 miljard die Di Rupo moest vinden. Hoe lang blijven wij Vlamingen/Belgen zoiets nog pikken ? Als een werknemer zijn baas besteelt, krijgt hij ontslag op staande voet wegens zware fout (zonder recht op uitkeringen) en hangt mogelijk zelfs de gevangenis hem boven het hoofd. Bij de banksector gaat het om veel ergere misdaden die door politici de hand boven het hoofd gehouden worden (directeurs wisselen gewoon van postje met een ander bedrijf, bonussen vloeien rijkelijk) ... en dan moet er bespaard worden op onderwijs? Stijgt uw bloedruk ook al een beetje ?
jovdbo

#165

2012-12-05 18:02

toch even de randbemerking dat er ook een sociaal tarief is en dat sport volgen ook wel (inschrijvings)geld kost tegenwoordig... Bovendien is het goed dat er een iets hoger inschrijvingsgeld komt, want wie gemotiveerd is, heeft er ook iets voor over ! Ik stel echter voor om het inschrijvingsgeld te splitsen per semester en het geleidelijkaan te verhogen tot het gewenste niveau en ook meer mogelijkheden te voorzien voor een tweede instrument = ook subsidieerbaar maken mits ook extra inschrijvingsgeld : zoals twee studierichtingen dus.

Gast

#166 Re:

2012-12-05 18:09

#165: jovdbo -  

 

Als men dit in Franstalig België ook zou doen, zou je nog van een solidariteit kunnen spreken... nu is het eerder eenzijdig masochisme

Gast

#167

2012-12-05 18:27

Het is ontzettend jammer dat een Minister via deze weg meer geld in het laatje wil krijgen. Vorming van mensen moet aangemoedigd worden!

Gast

#168 Re: Re:

2012-12-05 18:31

#166: - Re:

Inderdaad in Wallonië is alles goedkoper, ook de pakkans om beboet of geflitst te worden is stukken kleiner ! Maar in Wallonië hebben ze ook de bezoldiging Hoger Secundair gewoon afgeschaft ! Zijn wij vlamingen bereid om dit offer te doen ? Vorige schooljaar was de helft van de lln niet Vlaams en flink exotisch, als die lln dan nog een beetje zouden volhouden en presteren, zou ik daar geen graad in zien. Maar wat mij betreft mag de drempel best iets hoger liggen, mits sociale correcties uiteraard. En als er veel vlamingen ook Frans willen leren bij onze zuiderburen : doe gerust ! Of ze dan daar over de taalgrens harder zullen willen gaan werken voor hetzelfde geld is nog zeer de vraag, gezien ze daar nog steeds met wachtlijsten werken ! Bij ons in Halle (vlakbij de taalgrens) krijg ik regematig waalse lln over de vloer en ik heb ze nog nooit horen klagen over het inschrijvingsgeld ! Er zijn er hier in Halle die na enkele jaren academie liever popacademie (ja zo durven ze zich noemen !) gaan volgen à 400€ per trimester !

lies2008

#169 invaliditeit

2012-12-05 18:59

Met een invaliditeisinkomen kan ik geen gebruik maken van opleidingscheques. Ik heb wel het recht op verminderd inschrijvingsgeld, maar dit is nog steeds een stuk hoger dan wanneer je met de cheques betaald.Zal ik bij een verhoging van de inschrijvings prijs dan nog wel kunnen gaan?

Gast

#170 Thomas

2012-12-05 19:06

doen! doen! doen! :-)

Gast

#171 Re: nice

2012-12-05 19:07


Gast

#172 Re: invaliditeit

2012-12-05 19:21

#169: lies2008 - invaliditeit

In onze academie hebben we een vriendenkring, ik kan me voorstellen dat deze wel zal willen bijspringen om gemotiveerde maar financiëel minder begoede lln te willen helpen en ondersteunen...

 


Gast

#173 geen sprake van democratie

2012-12-05 20:11

Ik heb echter geen begrip voor de besparingen die nu doorgevoerd worden. De bevolking moet opdraaien voor het tekort dat veroorzaakt is door grote bedrijven (in dit geval de financiële markten), die enkel winsten willen maken, maar niet bereid zijn om risico's te nemen. Dit terwijl ze hun mond vol hebben over vrije markt, terwijl in realiteit hier geen sprake van is. Als deze bedrijven dreigen onder te gaan, moet de bevolking ze vrijkopen, zonder dat de bevolking ook maar iets te zeggen heeft over de voorwaarden van deze reddingsoperatie. Er is geen democratie, enkel staatsmacht die de "elite" beschermt van de menigte. Niet zo erg als in de VS, maar we zijn wel goed op weg.
bibi

#174

2012-12-05 20:16

Die mijnheer Smet vergeet dat zijn ouders hard hebben moeten werken om hem de kans te geven hogere studies te doen! En nu voelt hij zich de man! Hij durft zich zelfs socialist te noemen! SCHANDALIG!!! Hij is verre van sociaal ingesteld en nu gaan weer de zwakkeren het gelag betalen! Kunstonderwijs wordt door de verdubbeling van het inschrijvingsgeld alleen toegankelijk voor de beter bedeelden. Als dit geen discriminatie is!

Gast

#175 Re: Re: Re:

2012-12-05 20:18

#168: - Re: Re:

Maar in Halle zit er wel geen gratis Franstalige academie in hetzelfde gebouw, zoals in Brussel. Je zou dan heel veel moeite hebben met de nu geplande  inschrijvingsgelden de werkgelegenheid te bewaren. En in het lager secundair hebben ze de 24 periodes van 50 minuten herverdeeld vanuit 20 periodes van zestig minuten, dat is nog altijd min. 9% wedde per uur meer. Offers?