Verdubbeling inschrijvingsgeld DKO: Nee! Brief aan Minister Smet

Rhea

#126

2012-12-04 12:37

Is het dan beter van het geld te gaan halen bij de leerlingen van het verplicht onderwijs en hen inschrijvingsgeld te doen betalen? Getalenteerde kunstenaars zullen ook zonder kunstonderwijs kunst produceren. Eigenlijk is kunstonderwijs voor de meeste leerlingen een aangename bezigheidstherapie waar in deze tijd meer voor betaald moet worden: om de kinderen zinvol bezig te houden en de volwassenen zich kunstenaar te laten wanen!

Gast

#127 Re:

2012-12-04 12:49

#126: Rhea -  

 

Niet beter, het is Hetzelfde. Anders ben je gortig aan het discrimineren.

Gast

#128 Re:

2012-12-04 13:07

#126: Rhea -  

 

m Beste Rhea, met jouw logica staat de deur open voor een apart inschrijvingsgeld voor kinderen die een levensbeschouwing of bv. geschiedenis willen leren. Waarom niet eigenlijk, als toch het hek van de dam is? Het begrip 'leerplichtonderwijs' is juist ingevoerd om het onderwijs in kunst -in principe even noodzakelijk , 'verplicht' dus, als al de rest, nog een beetje efficiënt te houden. Maar dit -ten gronde overbodig- onderscheid zet blijkbaar de perverse instincten in gang... Hebt U er al eens aan gedacht op welke manier de droom van onze minister , de opheffing van het watervalsysteem aso-tso-bso-kso ooit nog realiseerbaar wordt als men het principe van inschrijvingsgeld volgens aanleg of talent begint te volgen? Dan zitten we weer in de 19e eeuw, mooi beleid hoor, sp.a unizo big love

Gast

#129

2012-12-04 13:17

Het duidelijke doel van de hele hervorming:besparen!
Heb dan ook de politieke moed op dat te zeggen ipv allerlei omzwachtelende voorstellen te doen om de pil te vergulden!
Moet er hervormd worden? Ja, natuurlijk, maar daarom moet je het DKO nog niet dood knijpen.
l'homme armé

#130 Hoger inschrijvingsgeld cultuuronderwijs

2012-12-04 13:44

Hoger inschrijvingsgeld staat voor alsmaar minder studenten want wie kan dat allemaal blijven betalen? Daaruitvolgt: steeds meer ontslagen in het kunstonderwijs want minder nood aan leraars en docenten. Er is niet veel verstand nodig om dát te begrijpen, mevrouw Smet. (een Smet op cultuur! ha!) U mag altijd eens komen kijken hoe ze het hier in Spanje verknoeien, hier is zulk een knoop al doorgehakt. En de gevolgen méér dan zichtbaar. Ik raad u aan van terug naar de realiteit te komen. U (en velen van uw generatie) zit immers volgens mij al véél te lang in de politiek.

6

#131

2012-12-04 13:50

Gelijke kansen is een sleutelwoord in deze dagen.
1 op 7 Belgen leeft in armoede. Muziek kan een middel zijn om toch te participeren aan de samenleving. Uitsluiting is onrechtvaardig! Muziek en kunst in het algemeen bieden aan iedereen de kans om zich te leren uiten en te ontplooien.

Gast

#132

2012-12-04 14:04

Maak aub het DKO niet elitair !
teigetje-gva

#133 Re: @ Jos en Geertrui

2012-12-04 14:14

Wat u zegt is belachelijk. Kwaliteit stijgt voor geen greintje met de stijging van het inschrijvingsgeld. Zeker niet met deze stijging waarbij dan ook nog eens de lestijd verkort wordt. Nu al moet een leerkracht 4 leerlingen per lesuur verwerken. Bij sommige instrumenten kan dat dus uitdraaien op een kwartiertje per leerling. Als je gaat uitrekenen hoeveel je aan totaal in uren krijgt kost in wezen binnenkort een jaar in het DKO meer dan in het conservatorium.

Mijn mening...Iemand met weinig geld en talent maar die met hart en ziel bezig is met wat hij doet heeft minstens zoveel recht op een kunstopleiding dan iemand met veel geld en talent die er met z'n klak naar smijt en bijvoorbeeld enkel op muziekschool zit omdat de rijke ouders vinden dat het mooi staat als je met een viool rondloopt.

Talent is gelukkig niet iets dat alleen voor de rijken weggelegd is. Het is een geschenk dat je meekrijgt bij de geboorte. De keuze om het te gebruiken is aan de bezitter. Als het ten volle kan ontplooien zal dat talent ook anderen plezier kunnen geven. Kijkt u niet graag naar mooie dingen, theater, hoort u niet graag mooie muziek?

Bij die ontplooing is steun nodig van de omgeving, morele ondersteuning en ja, soms ook financiele ondersteuning. U zegt bijklussen, ik denk dat dat ook gebeurt, al eens nagedacht dat naast de inschrijving ook moet gezorgd worden voor materiaal...instrumenten en onderhoud ervan, partituren, kleding. DKO slaat ook op beeldende kunst, ook daar is het materiaal niet gratis. Men zou blij moeten zijn dat er ouders zijn die hun kinderen een zinvolle opleiding laten volgen inplaats van ze uren te laten bezig zijn met 'one head shots' op dure spelletjesconsoles of langs de straten te lopen. Zoek eens uit in wat voor maatschappijen, vroeger en nu kunst geweerd werd en wordt!

Weet u, ik heb de tijd nog meegemaakt dat universiteit ook nog enkel voor de rijkeren was weggelegd, en we zien wat die hooggestudeerden uit mijn generatie er tot nu toe van gebakken hebben. Misschien betert het beleid ook wel nu er stilaan gewone mensen beginnen doorstromen die dankzij hun studiebeurs hun verstand konden ontwikkelen...(hoop doet leven ;o) ).  

Ik ben moeder van een dochter met talent, die het conservatorium moest opgeven door een ongeval, en blij dat ze na een zeer donkere periode heeft mogen genieten van betaalbaar muziekonderricht in het DKO. Zij is gelukkig dat ze haar talent nu kan delen met vele andere spelers en luisteraars. Ze deelt haar kunde ook graag in haar oude studierichting door belangeloos jonge onervaren spelertjes te steunen in samenspel. Mede dankzij het DKO heb ik 2 dochters die van jongs af een rijke en veelzijdige kijk op de wereld hebben en zich kunnen verzetten tegen de verzuring in dit landje.

Ik zie met lede ogen hoe cultuur en recreatieve sporten afgebouwd worden, misschien moeten we maar eens met z'n allen proberen topvoetballer te worden (ROTFL).  

 

 


Gast

#134

2012-12-04 14:41

Ik vind dat het niet kunnen dat het inschrijvingsgeld van DKO zou verdubbeld worden daar iedereen kans moet krijgen om een kunstrichting te volgen in de vrije tijd. In tegendeel zouden de prijzen terug omlaag moeten kunnen vind ik.
teigetje-gva

#135 Re: jos

2012-12-04 15:08

#109: jos - jos 

 Wel beste Jos. Ik was 13 toen ik ondanks een goed verstand en de wil om voort te studeren moest gaan werken omdat ons gezin niet kapitaalkrachtig was. In je beginpost heb je gelijk dat iemand die echt iets wil bereiken dat ook zal doen zonder subsidie, maar 't is verdomd niet gemakkelijk dan. De weg is een heel stuk langer en de obstakels veel groter. Je start toch wel met zo'n aantal ronden achterstand op de anderen dat je ze zelden inhaalt.

En eerlijk, ondanks financiele nood kan ook kunstbeleving voor mensen medicijn zijn en eten. Het verliezen ervan kan zelfs een kleine grens vormen tussen leven of eruit willen stappen.

En er zijn 'muziekambtenaren' die het zout niet over hun patatten verdienen en toch met veel liefde voor hun vak, en ik zou degenen niet willen tellen zonder vaste benoeming.

Ik vraag ook niet aan de maatschappij om onze hobby's te betalen, zelfs niet de gewone studies, we hebben nooit een beurs gekregen voor onze kinderen. We hadden altijd net iets teveel en hebben met liefde de volle pot betaald. We hebben ook met liefde voor hun extra opleiding betaald, en zouden dat ook nu doen met de verhoging. Ook onze kinderen hebben geklust en gewerkt in de vakanties voor hetgeen ze wilden doen en hebben. En ik ben blij dat dat geen dure onzinnige uitspattingen waren. En dat alles omhoog gaat is logisch, Maar van 200 naar 400 Euro voor zo'n 120 minuten les per week is er over.  

 

MvL

#136 Verdubbeling inschrijvingsgeld DKO: Nee

2012-12-04 15:19

Een verdubbeling, zo in 1 klap... Te belachelijk voor woorden!
Crisis, ok, dus dat er iets, iets dus, geen verdubbeling, dat er dus iets bij komt, daar kan ik inkomen. Geen verdubbeling meneer de Minister! Kan écht niet!!!
darkjeric

#137

2012-12-04 17:34

Dat het DKO de overheid handenvol geld kost (en dat daarvan maar 8% gefinancierd wordt uit het inschrijfgeld) is al jaren een bekend gegeven. De verdubbeling van het inschrijfgeld zal daar echter niet veel aan veranderen, dan wordt er nog altijd 'maar' 16% uit het inschrijfgeld gepuurd.

Echter moeten we ook even nadenken over het 'waarom' van een betaalbaar EN goedkoop DKO. In buurlanden is op de normale dagscholen veel meer aandacht voor muziek en muziekonderricht (kijk naar Duitsland, waar muziek ook in de normale middelbare scholen een verplicht vak is!). Dit is in Vlaanderen absoluut niet het geval, dus een toegankelijk DKO is gewoon een absolute must als we ooit nog iets willen betekenen op artistiek gebied.

Dus: Gaat de hervorming door zoals nu gepland, wordt het DKO veel minder toegankelijk en zullen heel wat kinderen EN volwassenen minder cultureel ontwikkeld zijn. Als daartegenover zou staan dat er opnieuw meer aandacht komt voor (degelijk) muziekonderricht als verplicht vak in het normaal dagonderwijs kan dit nog enigszins worden opgevangen, maar ook daarvan zullen de kosten oplopen tot wellicht een stuk boven wat het DKO nu kost.

Alles wat over deze hervorming al geweten is wijst op één ding: Het DKO (of nog meer: culturele en artistieke ontwikkeling) is te duur en de overheid wil niet investeren in hoogopgeleide burgers (want 'hoogopgeleid' impliceert ook een zekere culturele kennis!) maar wil boven alles goede eindejaarscijfers presenteren. Is dat dan misschien de echte taak van politieke leiders?
Sofiezang

#138 muziek = leven ; geen muziek=geen leven

2012-12-04 17:50

muziek is nodig.. om niet gefrustreerd te geraken, om te helen, om vele dingen te verwerken, om te leren samenwerken, om gediciplineerd te leren werken.. muziek omvat heeeeel wat vaardigheden om in een maatschappij te kunnen overleven!

Gast

#139 kansen voor elk kind

2012-12-04 18:16

Misschien kan er een sociaal tarief ontstaan maar voor elk kind het inschrijvingsgeld verdubbelen is zeker niet sociaal!
r

#140

2012-12-04 18:17

Een uniek stukje onderwijs. Ik maak er zelf al jaren met veel plezier gebruik van. Ook mijn dochter heeft er op de lagere school geweldige dingen gemaakt.
Dit zou toegankelijk moeten blijven voor iedereen.

Gast

#141 Re:

2012-12-04 18:21

#105: geertrui -

Deze reactie is gewoon oerdom! Waarschijnlijk nog metgeen enkele kunstenaar gesproken!

 

fluitje

#142

2012-12-04 19:10

Te gek zo'n prijs. Moeten er weer werklozen bij komen!
Alexander

#143 bedroevend

2012-12-04 19:10

bedroevende evolutie

Na het verkwanselen van ons geld door de banken, gaat men nu wééral het geld halen bij jan modaal. Smet gaat hier de schaamte voorbij. Het snijden in de beurzen van de leraars, het afbouwen van het deeltijdskunstonderwijs getuigd van een weinig sociale en gruwelijk kortzichtige visie. De denigrerende toon van de overheid naar het onderwijs en zijn medewerkers is bovendien misplaats, niet dankzij de ministers loopt het onderwijs zo goed, maar dankzij de leerkrachten die dag in dag uit de moeilijke taak op zich nemen cultuur bij te brengen in de brede zin van het woord. Het budget van het dko is in het totale "onderwijsplaatje" een fractie van de kosten, mr smet zijn besparingsdrang en profileringsdrang nijpt letterlijk de keel dicht van het onderwijzend personeel. (en hebt u al eens nagedacht mr smet : wat met de talrijke "vastbeoemde" afvloeiingen ? de reafectatiecommissie kan nooit genoeg plaatsen vinden om deze mensen tewerk te stellen of ga je hen in de lokale vissersclub als wc wachter te werk stellen ? wat met de jonge leerkrachten die nu allemaal uit de boot vallen door deze draconische maatregelen ? Zoals de discussienota nu geschreven is (meer bepaald het financieel luik), gaat het om een schaamteloos plan het DKO af te schaffen...het is beschamend.

steph

#144

2012-12-04 20:47

Mensen die willen bijscholen in een creatieve richting & daarvoor hun tijd investeren zouden moeten gesteund worden ipv gestraft!
LaCastafiore

#145

2012-12-04 21:49

Kunstonderwijs is belangrijk voor zowel de ontwikkeling van kinderen als volwassenen. Door kunst komen mensen met elkaar in contact. Het is de taak van de overheid om te zorgen dat de bevolking zich kan blijven ontwikkelen en dat tegen een democratische prijs.

Gast

#146

2012-12-04 21:55

...en wij maar gaan werken om onze kinderen een extra als muzieklessen te kunnen geven! Als "middenklasse" ben je ALTIJD kop van jut, als modale belastingbetaler ook, WIJ ZIJN GEWOON TE BRAAF!!! Dit is ook een gezonde ontspanning zoals sport( waar je trouwens nog iets van de ziekenbond terug krijgt!),... of moeten ons kinderen dan maar langs de straten slenteren misschien?! Al eens nagedacht hoeveel mensen die in een concert spelen alle beginselen in het DKO geleerd hebben? Onze koning en koningin hoeven straks niet meer naar de Koningin Elisabethwedstrijd gaan kijken, er zal er weldra geen meer plaatsvinden, de fanfare sterft een stille dood,de enige noten die een mens nog zal kennen zijn diegene die we kunnen eten!
Triestige toestand en weer een stap achteruit...
Charel

#147 schande

2012-12-04 22:52

Spijtig is dat deze petitie grotendeels enkel over de schaamteloze verhoging van het inschrijvingsgeld gaat. De hele hervormingsgedachte is het gevolg van de zogenaamd wetenschappelijke studie over kunsteducatie bij ons van mevr. Anne Bamford, die trouwens werd gemaakt op aanvraag van onze politici. Hoewel het in werkelijkheid niet zo is, werd daaruit beslist dat ons deeltijds kunstonderwijs elitair en ouderwets is. Men ging er prat op dat iedereen uit het veld (zoals dat heet) werd geconsulteerd. Vanuit het dko waren er nauwelijks vertegenwoordigers en we kunnen ons afvragen of ze representatief waren. Het DKO was erg ontstemd met de conclusie van Bamford; nochtans was dit koren op de molen van de verenigingen van amateurskunsten, cultuurmanagers, CC's, fanfares, jeugdmuziekateliers enz. die niet nalieten om het dko eens goed door het slijk te halen en het allemaal beter wisten.
Het stond dus in de sterren geschreven dat het dko moest veranderen. VDB heeft de aanzet gegeven, Smet heeft het uitgewerkt. Zo wil men nu enerzijds een inhoudelijke vernieuwing, en anderzijds een betere samenwerking met het basisonderwijs, maar in een later stadium (dit zal in vele gemeenten problemen kunnen geven wegens het ontbreken van voldoende gebouwen en verschil van mentaliteit leerplicht versus dko).
Dat het DKO nu pas echt elitair zal worden is duidelijk door de drastische verhoging van het inschrijvingsgeld; zulke zaken durft men alleen maar toepassen bij de "onnozele" leerkrachten-kunstenaars. Ook zullen minder leerlingen de ganse cyclus tot het einde volhouden, aangezien de derde en vierde graad van de structuur het meest belastend zijn voor de leerlingen qua contacturen. De plannen om te rationaliseren en het aanbod geografisch te spreiden zal vele ouders ervan weerhouden om voor hun kinderen verder te moeten taxiën. Het verplicht meewerken aan interdisciplinaire activiteiten zal ook niet bij iedereen in de smaak vallen.
Er waren 2 zaken die de dko-lesgevers wel gevraagd hebben en die niet in de conceptnota zitten: mogelijkheid tot terugkommomenten na het beëindigen van het curriculum, en het echt kunnen kiezen voor een instrument vanaf 6 jaar. Terugkomen kan slechts gedurende 1 jaar als je over de ganse cyclus niet hebt overgezeten (wat in het nieuwe systeem maar 1 jaar kan), en op 6 jaar kan je niet voor een instrument kiezen; je moet proeven wat de markt biedt, ook al weet je wat je wil.
Ook de formule voor omkadering is nefast: volgens simulaties zullen vele academies zullen minder uren hebben. Wat met de gemiddelde groepsgrootte?De jonge leraars gaan op straat terecht komen en de ouderen gaan serieus mogen bijscholen. Bovendien zou de wedde in de hogere graad dalen met 10% (noemer 22!); dit heeft men bij muziek-woord-dans bij de vorige hervorming in 1990 ook al gedaan voor middelbare en lagere graad. Met goedkeuring van de vakbond overigens. Dit terwijl we weten dat enkele jaren geleden zonder slag of stoot kleuteronderwijzers en basisonderwijzers gelijksgesteld werden met regenten, en dus ook meer verdienden. Op het kabinet worden de diploma's voor DKO-lesgevers nog steeds niet naar waarde geschat en verloond, terwijl het over veel minder personeel gaat dan in het leerplichtonderwijs.
Dat het DKO succesvol is is niet door de inzichten van de minister, ook niet door de inspectie, maar door de dagelijkse inzet van de (meeste) enthousiaste leerkrachten, die maar weinig appreciatie krijgen voor hun werk. Getuige hiervan de conceptnota. Zoals vorige hervorming in 1990 van wijlen minister Coens de bijtitel "Het unieke behouden" meedroeg, past bij de conceptnota van minister Smet "Het unieke begraven".nic

#148 Re: n,

2012-12-04 22:53

#1: jos - n,

als het inschrijvingsgeld verhoogd wordt, zal muziek en kunst niet meer betaalbaar zijn voor mensen met een laag of zelfs gemiddeld inkomen. Dus niet meer voor de massa die nota bene het meeste belastingsgeld betaald!!! Is 'persoonlijk ontwikkelen' en 'genieten van ontspanning' enkel voor rijken weggelegd?  Er wordt te veel 'bespaard' op de kap van Jan Modaal.

Oplossing: miljonairstaks! Lees het boek van Peter Mertens, Hoe durven ze!, op pagina 36

Het begrotingstekort wordt eindelijk correct 'weggewerkt' én rijken worden sociale en ethische burgers die hun verantwoordelijkheid opnemen.

fvp

#149

2012-12-04 23:48

Als men de moed en het lef zou hebben ,het geld te halen waar het verbrast wordt, al die financiele extra's voor ,de reeds goed betaalde jobs, dan zou ons landje er helemaal anders uitzien.vroeg of laat zal die ongelijkheid,
en onrechtvaardigheid, dat landje héél zuur opbreken
jan

#150

2012-12-05 01:02

Het inschrijvingsgeld voor het DKO verhogen zou het kunstonderwijs toegankelijker moeten maken. Als argument wordt er onderzoek aangehaald waaruit blijkt dat de financiële drempel maar één reden zou zijn om les te volgen in DKO, zo stond een tijdje geleden te lezen in de standaard. Tot de andere factoren behoren vrije tijd, mobiliteit, babysit, enz. Wat voor een onzinnige logica wordt er dan gevolgd om het inschrijvingsgeld nog te gaan verhogen? Het is immers één van de factoren, zo blijkt uit het onderzoek. Bovendien komt er in het muziekonderwijs nog eens de aanzienlijke kost van een instrument bij. Een prijsstijging zal er voor zorgen dat de drempel nog groter wordt! De toekomst van het DKO is dan gemakkelijk te voorspellen. Een deel van de mensen die nu les volgen zullen afhaken. Bovendien zal de grote financiële drempel de toestroom van nieuwe leerlingen een flink stuk doen dalen. Minder inschrijvingen betekent op termijn ook minder toelagen en dus onvermijdelijk de achteruitgang van het DKO. Wat een weerzinwekkende gedachte!