Recentste petities

  • Land: Belgium
  • Taal: Dutch

meer groen en speelruimte Abeelstraat 134-136

 Beste buur,   Het grijze appartementsblok op het einde het einde van de lindestraat/abeelstraat is sinds vorig jaar ontruimd en zou afgebroken worden. Graag zouden wij enkele suggesties willen doen voor herbestemming met: Meer groen Meer speelruimte zowel vrije speelruimte als/of speeltoestellen  Meer ontmoetingsplaats bv. picknicktafels   Concreet: het betreft onderstaande kavel   Waarom   Opportuniteit, blok staat leeg. Voorstel tot herbestemming.   Veel kinderen in de buurt, weinig speelruim

38 Gemaakt: 2021-05-02 Statistieken

Speeltuigen voor iedereen!

Alles begon met de vraag van Anja, een moeder van een kind met een beperking dat aan een rolstoel gekluisterd zit. Op RTV vernamen we in december 2020 dat het enige speeltuig in de omgeving voor haar kind te vinden is op het Sint-Annaplein in Oud-Turnhout. Het Turnhoutse schepencollege liet ons toen weten dat er in deze legislatuur hiervoor geen budget voorzien is. Omdat onze leuze “Samen goed leven” zich op iedereen richt, besloot onze werkgroep Zorg om mogelijkheid te onderzoeken om een  sche

80 Gemaakt: 2021-05-01 Statistieken

Zinloos geweld binnen de schoolmuren van jongeren met beperkingen. Met voorbedachte rade.

Onze zoon is getroffen geweest door zinloos geweld. Zonder enige reden terwijl Cobe al meerdere keren leerkrachten, leerlingenbegeleiding en directie aangesproken heeft over pesterijen!HIER KWAM GEEN GEHOOR! Pas ergens in mei gingen ze een vergadering aan. Ondertussen werd Cobe slachttoffer van zinloos geweld. Echter met deze petitie gaat het niet enkel om Cobe maar ook andere jongeren waar deze gewelddaad op hun netvlies is gebrand en ook trauma's aan overhouden. Wetende dat er nog jongeren gev

369 Gemaakt: 2021-04-30 Statistieken

Fijn stof en leefbaarheid in Kortrijk E17-R8 Petitie

Geachte Medebewoner, Zoals u misschien weet is de Vlaamse Overheid bezig met een studie van een mogelijke doortrekking van de R8. Dit met een E17 die een groot deel van Kortrijk lawaai- en fijnstof-overlast bezorgt. Tot op 1,5 km van een snelweg is er aangetoonde invloed op de gezondheid van bewoners. Tot 1500m van de snelweg is er een negatief effect op gezondheid, kindersterfte, ontwikkeling en levensduur; dus bijna gans Kortrijk. Fijnstof is kankerverwekkend voor de mens. Dit is reeds herhaal

273 Gemaakt: 2021-04-30 Statistieken

fightingforourrights

mensen in nood helpen en hun rechten terug krijgen 

6 Gemaakt: 2021-04-30 Statistieken

Halftijds school

Beste,   Zoals velen al hebben gelezen hebben we vanaf 10 mei terug voltijds school.  Wij begrijpen dat ons onderwijs zeer belangrijk is, maar wij zien al meer dan 1 jaar af met corona. Daarom zien we de komende zomervakantie als een lichtpuntje, maar door de genomen maatregel zien we het lichtpuntje doven. Halftijds school is al zwaar genoeg voor vele onder ons. Als dit terug voltijds gaat beginnen, gaat dit mentaal voor vele de druppel zijn. Veel leerkrachten gaan ook niet genoeg rekening houd

10 Gemaakt: 2021-04-30 Statistieken

Leugenaars en vriendjespolitiek

In 2018 had ik een korte periode geen stabiliteit, ik had wel werk maar als alleenstaande moeder met 2 kinderen kon je niet gemakkelijk iets huren zoals veel alleenstaande ouders dit wel ondertussen ondervonden hebben, verschillende instanties afgelopen zowel in Brugge als Dendermonde, OCMW en dergelijke maar ze konden mij niet helpen aan een noodwoning etc.., daar sta je dan als alleenstaande moeder met 2 kleine kinderen 6 en 4'5jaar met wel werk maar geen vaste woonplaats en niemand van de ins

21 Gemaakt: 2021-04-29 Statistieken

TERUG NAAR BAVO

Een Sos moet terug naar BAVO, hij gedraagt hem als tank maar is een grote poes. Hij is heel sus en doet graag dingen met juul vinck

23 Gemaakt: 2021-04-27 Statistieken

Ik wil een beter mobiliteitsplan voor iedereen in de Dampoortwijk!

De Verenigde Straten Dampoortwijk vragen een beter mobiliteitsplan voor iedereen. De drie eisen waarachter alle bewoners van onze groep “Verenigde Straten  Dampoortwijk” zich scharen: Geen doorgaand verkeer in de wijk, enkel lokaal verkeer Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer De garantie dat elke woning en elk bedrijf bereikbaar blijvenmet de auto Ben je het eens met onze drie criteria en wil je ons steunen? Onderteken deze petitie! Mobiliseer ook je buren, vrienden en ken

461 Gemaakt: 2021-04-27 Statistieken

't Schrijverke in Mierlo; Onze kinderen in de kou? Dat nooit!

Onze kinderen in de kou? Dat nooit! Kom nu in actie en teken de petitie! In de Snipkes van de afgelopen tijd zijn jullie als ouders regelmatig geïnformeerd over het huisvestingsprobleem van locatie Luchen. De school is véél te klein voor het aantal leerlingen. En al een paar jaar volgt groep 8 onderwijs in locatie Centrum. Een ongewenste situatie, want we zitten op beide locaties te VOL! Lange tijd hebben we vertrouwen gehad dat de gemeente over de brug zou komen met een oplossing. Ondanks de ve

558 Gemaakt: 2021-04-26 Statistieken