Bescherm onze kinderen tegen gratis online PORNO!!

Te veel kinderen vanaf 7 jaar zien geregeld gratis online PORNO!

Een groot deel van de kinderen tussen 7 en 12 jaar zien te vaak gratis online PORNO!
En kinderen vanaf 12 tot en met 18 jaar vinden PORNO inmiddels normaal! Nog ernstiger is dat een te groot deel van de kinderen en jongeren al op jonge leeftijd verslaafd raken! Ook onder schooltijd wordt gratis PORNO gekeken!!

In 2018 vertelde ik de politiek met wie ik geregeld contact had over de enorme seksualisering van onze maatschappij en de schadelijke gevolgen voor onze kinderen.

Ik wilde een PORNO-filter in Nederland lanceren tegen gratis online PORNO om onze kinderen tot 18 jaar te beschermen. De politiek erkende het ernstige probleem, maar vond het toen niet hun taak. Inmiddels is Macron, de President van Frankrijk wel bezig een PORNO-filter voor minderjarigen te lanceren daar hij het, grote noodzaak vindt!

Lieve allemaal, laten we ervoor zorgen dat onze kinderen beschermd worden tegen de gratis online PORNO!

De PORNO films zijn heden ten dage gewelddadig geworden en ook 'normale' PORNO is niet voor kinderogen geschikt! Het zorgt voor grote problemen in het Kinder-Brein, #metoo verergert nog meer door het kijken van PORNO, meisjes en vrouwen worden steeds meer als LUSTOBJECT gezien en kinderen en jongeren raken al jong verslaafd. Daar komt nog bij dat kinderen en jongeren die geregeld PORNO kijken in de LiefdesRelaties die ze (later) aangaan een veel negatiever beeld hebben over meisjes en vrouwen dan kinderen en jongeren die geen PORNO kijken.

20230607_173144_(1).jpg

 

Ook zorgt het voor andere (ernstige) prolemen in de LiefdesRelaties die ze (in de toekomst) aangaan. Eveneens zal onze Seksistische Maatschappij nog Seksistischer worden dan deze NU al is! HELP!

PORNO is schadelijk voor kinderen en jongeren! Net als Roken en Drank, maar dan in een ander emotioneel jasje!

Daarom wil ik graag enorm veel handtekeningen verzamelen, zodat Nederland net als Frankrijk zal kiezen voor een LANDELIJK PORNO-FILTER
voor minderjarigen!!

Help jij ook mee onze kinderen en jongeren te beschermen tegen gratis online Porno?

Laten we samen zorgen voor meer bewustwording, liefde, respect in onze maatschappij!
Laat kinderen weer kind zijn! En teken deze petitie!

Veel dank!

Liefs,
Lisa Staal
Messenger of LOVE

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Lisa Staal om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...