Tegen verkaveling Heiken

project_Heiken1.jpg

Er is een verkavelingsaanvraag ingediend voor het landelijk gebied tussen Heiken, Buisstraat en Zegbroek te Sint Amands.

project_Heiken_2.png

In de eerste fase (blauwe zone op de foto) van het masterplan worden er 44 eensgezinswoningen, 16 appartementen en 8 vrije woningen voorzien. Het rode gebied geeft de omvang van het volledige masterplan aan en zal de dorpskern van Sint-Amands met 20% doen toenemen.  

De huidige aanvraag voor de verkaveling is dus maar een onderdeel van een groter geheel. Door het gebrek aan communicatie is er geen transparantie omtrent de grootte van het globale project en zijn de totale gevolgen op de omgeving niet gekend.

Wat zeker is: het zal impact hebben op elke inwoner van Sint-Amands met betrekking tot: 

- Wateroverlast: de vorige aanvraag tot verkaveling voor dit project is niet doorgegaan omwille van een mogelijke extra bijkomende wateroverlast voor meerdere delen van Sint-Amands.

- Mobiliteit: verkeer in en omtrent Sint-Amands zal toenemen met impact op de zwakke weggebruiker.

- Ruimtelijke ordening: verdwijnen van het landelijk karakter van Sint-Amands.

Kies daarom om uw stem te laten horen en teken de petitie “ Tegen verkaveling Heiken”.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tegen project Heiken om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...