Tegen de komst coffeeshop Verdiplein (Tilburg-Noord)

https://www.bd.nl/tilburg/loting-bepaalt-grote-kans-dat-twee-nieuwe-tilburgse-coffeeshops-op-koningsoord-en-verdiplein-komen~a5c53950/ 

Beste betrokkenen,

Wij, de inwoners van Tilburg-Noord, maken ons grote zorgen over de voorgenomen plannen om een coffeeshop te vestigen op het Verdiplein, het kloppend hart van onze wijk. Dit is een plek waar veel (jonge) gezinnen wonen en kinderen spelen. Het is een wijk waar we al vechten tegen diverse maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, werkloosheid, lage opleidingsniveaus en criminaliteit. De wijk behoort bovendien tot de meest kwetsbare van Nederland, opgenomen in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

De komst van een coffeeshop is in onze ogen geen constructieve bijdrage aan de verbetering van deze situatie. Integendeel, wij vrezen dat dit de problemen in de wijk zal verergeren. In het bijzonder maken we ons zorgen om de impact op onze kinderen en jongeren. Een coffeeshop op het Verdiplein zou een makkelijk toegangspunt tot drugs kunnen worden, wat kan leiden tot een verhoogd risico op middelenmisbruik en andere gerelateerde problemen.

Wij, als bewoners, willen een veilige en gezonde omgeving voor onze kinderen creëren, een plek waar zij kunnen groeien en leren zonder de verleiding en het risico van drugsgebruik. Wij zijn bang dat de aanwezigheid van een coffeeshop dit ernstig in gevaar kan brengen en onze kinderen kan aantrekken tot een pad dat hun toekomst in gevaar brengt.

Daarnaast willen wij benadrukken dat onze wijk behoefte heeft aan oplossingen die daadwerkelijk bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid. We hebben behoefte aan meer onderwijs, kansen voor werk en initiatieven die de sociale cohesie versterken. De komst van een coffeeshop past niet binnen deze visie en dreigt onze inspanningen om de wijk te verbeteren tegen te werken.

Daarom roepen wij op om de plannen voor de komst van de coffeeshop op het Verdiplein in Tilburg stop te zetten. Laten we juist samenwerken aan een toekomst waarin we kansenongelijkheid tegengaan en een veilige, stimulerende omgeving creëren voor alle inwoners van Tilburg-Noord.

Teken deze petitie en laat uw stem horen. 

 


Mohammed Aknin en Michael Somers (betrokken bewoners van Tilburg-Noord)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Mohammed Aknin en Michael Somers (betrokken bewoners van Tilburg-Noord) alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...