DE BOMEN MOETEN BLIJVEN! • LES ARBRES DOIVENT RESTER! • THE TREES NEED TO STAY!

NL: De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) lijkt wel wereldvreemd om, in tijden van klimaatverandering, gevels te laten voorgaan op de koelte in de stad! Teken voor het behoud van de bomen op het Vrijheidsplein! Wij willen blijven ademen!

FR: La Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS) semble un tantinet naive, au point de, à l'heure du changement climatique, privilégier les façades au détriment de la fraîcheur de la ville ! Signez pour la préservation des arbres de la Place de la Liberté ! Nous voulons continuer à respirer !

EN: The Royal Commission on Monuments and Landscapes (KCML) seems unworldly, in times of climate change, to put facades ahead of keeping the city's temperature down! Sign for the preservation of the trees on Place de la Liberté! We want to keep on breathing!!   

https://www.bruzz.be/stedenbouw/moeten-bomen-op-vrijheidsplein-straks-weg-ontnemen-zicht-op-geklasseerde-gebouwen-2023

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik SANDRA PEETERS om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...