Heropening Kim's kapoentjes

Ouders eisen heropening "Kim's Kapoentjes" vanwege onterechte sluiting. Gebrek aan samenwerking tussen overheidsdiensten vertraagt vooruitgang en bemoeilijkt effectieve oplossingen. Coördinatie is essentieel voor betere dienstverlening aan de samenleving. Sluit je aan bij onze oproep tot actie.

We streven naar toegankelijke kinderopvang van hoge kwaliteit, waar elk kind zich kan ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving. Samen eisen we rechtvaardigheid en gelijke kansen voor alle kinderen. Sluit je aan bij onze oproep voor een kindvriendelijke samenleving. #OpenKim'sKapoentjes #KinderopvangVoorAllen

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ouders Kim's Kapoentjes om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...